Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Pazarlama Ve Satış Uzmanlığı Eğitimi; ülkemizin her geçen gün genişleyen pazar olanakları, uluslararası pazarlama alanındaki istikrarlı büyüme, bu büyümeye paralel olarak artış gösteren rekabet koşullarında pazarlama ve satış konusunda daha fazla uzmanlık gerektirmektedir.

Satış profesyonellerinin motivasyonlarının artırılması, satış temsilcisi pozisyonundaki çalışanların daha yüksek performansa ulaşmalarının temini, pazarlama teknikleri konusunda yeterli teknik bilgiye sahip olunması, satış temsilciliği kavramının firma karlılığının artmasında ve müşteri memnuniyeti hususunda belirlenen hedeflerin yakalanmasında en önemli unsurlar arasında yer aldığı mutlaktır. Tüm bu hususlar gerekli bilinçlendirme ve gerekli pozitif alışkanlıkların kazandırılmasına bağlıdır.

Pazarlama ve satış süreçlerinde gereken uzmanlığın kazanılması için gereken tüm satış eğitimi desteği Platform Akademi uzman kadrosu ile sunulmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi Pazar / 10.00-16.00
Eğitmen: Dr. Meriç BEBİTOĞLU
Toplam Süre: 2 Hafta / 24 Saat
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin: +90 212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

Pazarlama Ve Satış Uzmanlığı Eğitim

Pazarlama ve Satış Uzmanlığı Eğitimi Sonunda Katılımcılarımıza;

 • Platform Akademi Pazarlama ve Satış Uzmanlığı Sertifikası
 • Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilmektedir

1. Modül – Pazarlama: 

 • Pazarlama Kavramı
 • Pazar Bölümlendirme (Segmentasyon)
 • Pazar Bölümlendirme Faktörleri Ve Yararlari
 • Strateji Kavramı
 • Stratejik Yönetim
 • Stratejik Pazarlama Yönetimi
 • Stratejik Pazarlama Ve Taktik / Operasyonel Pazarlama
 • Stratejik Pazarlama Planı
  • Kotler Stratejik Pazarlama Yönetimi Süreci
  • Araştırma
  • Kesimlere Ayırma, Hedef Belirleme, Konumlandırma
  • Pazarlama Karışımı (4p) – Taktik Pazarlama
  • Uygulama
  • Kontrol
 • Ürün Yaşam Eğrisi
  • Sunuş Aşaması Stratejileri
  • Büyüme Aşaması Stratejileri
  • Olgunluk Aşaması Stratejileri
  • Gerileme Aşaması Stratejileri
 • Bcg (Boston Consultıng Group) Analizi
 • Swot Analizi
 • Benchmarkıng Analizleri Ve Türleri
  • Rekabetçi Benchmarking:
  • İçsel Benchmarking:
  • Jenerik Benchmarking:
  • Fonksiyonel Benchmarking:
 • Ansoff Matrisi
  • Pazara Nüfuz Etme Stratejileri
  • Ürün Geliştirme Stratejileri
  • Pazar Geliştirme Stratejileri
  • Çeşitlendirme Stratejileri
 • Pazarlama Bilgi Sistemi (Pbs)
 • Pazarlama Bilgi Sisteminin Kaynakları
 • Pazarlama Araştırması
 • Pazarlama Araştırmalarının Ana Faydaları
 • Pbs Ve Pazarlama Araştırmaları Arasındaki Farklar
 • Kalitatif Araştırma Teknikleri
  • Odak Grup Toplantıları
  • Derinlemesine Görüşmeler
 • Projektif Teknikler
 • İkincil Veri Rolü Ve Önemi
 • Anketle Veri Toplama
 • Pazarlama Planı Yapma Yöntemleri
 • Pazarlama Planı Ve İnşa Süreçleri
  • Durum Analizi
  • Pazarlama Hedefleri
  • Pazarlama Stratejisi
  • Uygulama-Hareket Planı
  • Bütçe
  • Kontrol

2. Modül – Marka Oluşturma Stratejileri: 

 • Marka Kavramı
 • Markanın Tarihçesi
 • Markanın Faydaları
 • Ürün Ve Marka Arasındaki Farklar
 • Marka Unsurları
  • Marka İsimi
  • Marka Logosu  / Marka İşareti
  • Marka Sembolü / Marka Karakteri
  • Marka Sloganı / Marka Sözcüğü
  • Marka Ambalajı
 • Markalaşmada Renklerin Anlamı Ve Etkisi
 • Marka Kişiliği Çeşitleri
  • Samimi Marka Kişiliği
  • Heyecanlı Marka Kişiliği
  • Uzman Marka Kişiliği
  • Sofistike Marka Kişiliği
  • Sert Marka Kişiliği
 • Marka Konumlandırması
 • Marka Konumlandırması Çalışmasının Süreçleri
 • Marka Mimarisi
  • Marka Çeşitlendirmesi
  • Marka Genişlemesi
  • Marka Yayılması
  • Marka Çoklaması
  • Alt Markalama
 • Debrandıng Kavramı

3. Modül – Satış: 

 • Satış, Satışçı Ve Satıcı Kavramları
 • Satış Ve Satışcının Önemi
 • Satış Mesleğinin Farklılığı
 • Başlıca Satışçı Türleri
 • Satışçının Başlıca Görevleri
 • Satışçı Başarı Faktörleri
 • Türlerine Göre Satışçı Özellikleri
 • Satışçının Yönetsel Çerçevesi
 • Satışçıda Aranan Fiziksel Özellikler
 • Satışçının Başarısını Arttıracak Kişilik Özellikleri
 • Satışçının Bilgi Sahibi Olması Gereken Hususlar
 • Satışçının Ürün Hakkında Bilmesi Gerekeneler
 • Satışta ‘Öaf’ Tekniği
 • Müşteriler Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 • Satışta Önemli Hususlar
 • Satışçı Performansını Olumsuz Etkileyen Durumlar
 • Müşteri Adayından Daha Çok Konuşma Hatası
 • Doğru Soru Sorma Teknikleri
 • Müşteriyi Doğru Dinlemenin Kuralları
 • Satış Yöneticisinin Başlıca Sorumlulukları
 • Satış Gücü Devri
 • Satışçı Devir Hızı
 • Satış Eğitim Programları Ve Türleri
 • Satışçıları Yetiştirme Alanları
 • Fatura Türleri
 • Ödeme Şekilleri
 • Satışçının Tutması Gereken Raporlar
 • Satışçının Motivasyonuna Etki Eden Faktörler
 • Satışta Dağıtım
 • Dağıtım Kanalı
 • Dağıtım Kanalı Türleri
 • Dağıtımı Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörler
 • Doğrudan / Dolaysız Dağıtım
  • Dolaylı Dağıtım Kanalları:
  • Toptancılar
  • Distribütörler
  • Perakendeciler
  • Acenteler
 • Dağıtım Stratejileri
 • Pareto Analizi
 • Pareto Yasası Odaklı Kilit Müşteri Yönetimi
 • Pareto Analizinin Kilit Müşteri Yönetimine Katkıları
 • Başarılı Kilit Müşteri Yönetiminin Parametreleri
 • Gizli Gözlem / Müşteri Tekniği

4. Modül – Müşteri İlişkileri Yönetimi: 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (Crm)
 • Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi
 • Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları
 • Müşteri İlişkileri Yönetiminin Avantajları
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreci
  • Müşteri Seçme
  • Müşteri Edinme
  • Müşteriyi Koruma
  • Müşteriyi Derinleştirme
 • Müşteri Sadakati
 • Müşteri Sadakatinin Önemi
 • Müşteri Sadakat Düzeyleri
  • Sadakatsizlik
  • Mutlak Sadakat
  • Yüzeysel Sadakat
  • Gelişmemiş Sadakat

Müşteri Sadakati Oluşumunu Belirleyen Kavramlar

 • Müşteri Memnuniyeti
 • Süregelen Alışkanlıklar
 • Uyma Eğilimi
 • Algılanan Risk
 • Karar Verme Kolaylığı
 • Pazar Koşulları

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram