Yükleniyor Etkinlikler

Günümüz piyasasında İş Dünyası’nın en önemli ihtiyaçlarından biri Sosyal Güvenlik alanında uzmanlaşmış, nitelikli Personel istihdam edilmesidir.
Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Yasal Bildirimleri de kapsayan oldukça geniş bir alan olma özelliğine sahip olduğundan sosyal güvenlik eğitimi almamış, alanında yetersiz Personel Firmaların telafi edilemez noktalara gelmesine sebep olabilmektedir.
Platform Akademi Personel Özlük İşleri Eğitimi programını kapsamlı bir Uzmanlık Programı haline getirerek İş Hukuku, Bordrolama, Özlük İşleri, Sosyal Güvenlik, Ücret Yönetimi, Tazminatlar, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında Firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli Personelin yetiştirilmesi amacıyla M.E.B Sertifikalı Sosyal Güvenlik Eğitimi Programı düzenlemektedir.
Sosyal Güvenlik Eğitimine Kimler Katılmalı

  • Üst Düzey Yöneticiler, Orta Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları ve Personel İşleri Yöneticileri,
  • İnsan Kaynakları, Personel İşleri, Sendika, SMMM Çalışanları,
  • Yeminli Mali Müşavirler, Özel ve Kamu Sektöründeki tüm Denetçiler,
  • Sosyal Güvenlik alanında çalışmak isteyen Öğrenci ve Yeni Mezunlar,
  • Sektör değiştirmek isteyen tüm Profesyoneller.

Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi Pazar / 10:00 – 16:00
Eğitmen: Mustafa ÇAĞLAYAN
Toplam Süre: 4 Hafta / 48 Saat
Toplam Ücret: 1.250 ₺ + KDV (%8)
Bilgi İçin: +90 212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

Sosyal Güvenlik Eğitimi

Sosyal Güvenlik Eğitimine Katılanlara Sağlanacaklar

  • M.E.B Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası
  • Platform Akademi Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası
  • Program İçeriği ile ilgili tüm Eğitim Dökümanları

Sosyal Güvenlik Eğitimi Program İçeriği

1. BÖLÜM: DEFTER BELGE VE EVRAKLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR?
2. BÖLÜM: İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER (işyeri dosyası açma)
3. BÖLÜM: İşçi İşe Giriş Bildirge işlemleri
4. BÖLÜM: Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
5. BÖLÜM: PERSONEL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ ve İşten Çıkış Bildirgelerinin Verilmesi
6. BÖLÜM: İŞ HUKUKU UYGULAMALARI
7. BÖLÜM: İŞVERENLERİN SİGORTALILIĞI
8. BÖLÜM: EMEKLİLİK TAHSİS İŞLEMLERİ
9. ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARI
10. BÖLÜM LOGO BORDROLAMA UYGULAMALARI