Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi ile profesyonel iş dünyasına emin adımlarla katılın. Günümüzde, yeterliliklerimiz eğitimler ile birleştiğinde çalışma hayatıan daha güçlü adımlar atmış oluyoruz.

Küresel dünyada kurumsal ofis yapıları gitgide daha çok birbirine benziyor ve dünyanın en gelişmiş kuruluşlarında uygulanan ofis yönetim sistemleri diğer organizasyonlar bünyesinde de yapılanmaya başlıyor.

Farklı sektörlerde yönetici asistanı olarak çalışanlar ve bu alanda çalışmayı hedefleyenler için başarılı bir kariyer edinmek, hatta bir üst basamağa çıkmak için modern iş yaşamının gerekleri konusunda bilgi sahibi olma gerekliliği tartışılmaz.  Platform Akademi‘nin deneyimli eğitimcileri, bunun için gereken bilgi ve becerilere sahip olmanın yollarını Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi dahilinde sizlerle paylaşıyor.

Eğitimlerimize katılan Yönetici Asistanları ve adayları bilgi ve becerilerini geliştirerek, daha profesyonel bir mesleki yaklaşımla performanslarını maksimize etme ve önlerinde yeni imkanlar açma şansına sahip oluyor. Eğitimlerimiz sonunda geliştirdikleri kişisel performanslarını başarılı biçimde çalıştıkları kurumun vizyon ve hedefleriyle uyumlu hale getiren öğrencilerimiz, önlerinde yükselen kariyer basamaklarını güvenle tırmanmaya başlıyor.

EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi Pazar / 10.00-16.00
Eğitmen: Zehra KESİM
Toplam Süre: 3 Hafta / 36 Saat
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin: +90 212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Yönetici Asistanlığı Eğitimi Sonunda Katılımcılarımıza;

  • M.E.B. Onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Uzmanlık Sertifikası
  • Platform Akademi Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Uzmanlık Sertifikası
  • Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilmektedir

Eğitim İçeriği

Küreselleşmeyle artan rekabet ortamı, firma içi yapılanma ve istihdam konularında çok daha seçici olmayı zorunlu kılıyor. Firma sahipleri ve üst düzey yöneticiler, yeni pazar ve gelişim alanlarına yönelirken artan yoğun mesai süreleri başta ‘Üst Düzey Yönetici Asistanları’ olmak üzere, tüm personelin yepyeni niteliklerle donanmış olması zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

Bu gelişmelere paralel olarak üst düzey yöneticiler ve firma sahipleri, ‘yönetici asistanlığı’ pozisyonu için alanında tam profesyonel, gerekli bilgiyle donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duyuyor ve arayışlarını bu kriterler üzerinden gerçekleştiriyor.

Dolayısıyla Üst Düzey Yönetici Asistanlığı iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.

Platform Akademi olarak verdiğimiz uygulamalı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi ile firmaların ihtiyaç duyduğu kriterlerde çalışanlar yetiştiriyoruz. Kişisel iletişim becerilerinden ekip çalışması yönetimine, problem çözme yöntemlerinden etkinlik organizasyonun kadar birçok farklı alanda değerli bilgilerle donattığımız öğrencilerimizin, ülkemizin en aranan Yönetici Asistanlarına dönüşmesini sağlıyoruz.

Yönetici Asistanlığı Eğitiminin Amaçları

  • Katılımcıların iletişim yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarmalarını,
  • Yazılı iletişim teknikleri, raporlama, dosyalama sistemlerini kavramalarını,
  • Zaman yönetimi ve planlaması uygulamasına hakim olmalarını, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmalarını,
  • Beden dili uygulamalarını geliştirmelerini,
  • Profesyonel anlamda kendilerini geliştirerek yeni davranış becerileri kazanmalarını,
  • Protokol ve görgü kurallarını öğrenmelerini,
  • Toplantılar düzenleme ve yönetme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram