Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Personel özlük işleri ve bordrolama eğitimi şirketlerin insan kaynaklarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan ya da bu alanda çalışmak isteyen profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Sürecin en temelinden başlanarak gerekli tüm bilgileri uygulamalı olarak işlendiği personel özlük işleri ve bordrolama eğitimi sonunda, kullanıcılar bordrolama ve personel özlük işlemlerinin tüm süreçlerini kavramaları hedeflenmektedir. Personel özlük işleri Eğitimi tamamen uygulamalı olarak -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlenmekte, güncel örneklerle desteklenmekte, katılımcılara örnek uygulamalar yaptırılarak bilgiyi daha çabuk özümsemeleri ve kavramaları sağlanmaktadır.
AMAÇ

 • Katılımcılara Ücretle alakalı mevzuata uygun Ücret Bordrosu hazırlanmasını/ hesaplamasını öğretmek,
 • Yapılan bordroların kanuni standartlarla belirlenen kontrolünü sağlamak,
 • Uygulamalı örneklerle bordroya ilişkin bilgi – becerileri kazandırmak ve arttırmak,
 • Firmaların İnsan Kaynakları, Personel ve Muhasebe birimlerindeki çalışanların İş Hukuku ve Personel Uygulamaları konusunda yasal gerekliliklere uygun iş yapmasını sağlamaktır.

EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi Pazar / 10.00-16.00
Eğitmen: Ali KARATAŞ
Toplam Süre: 4 Gün / 20 Saat
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin: +90 212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

Uygulamalı Personel Özlük İşleri Ve Bordrolama Eğitimi

Uygulamalı Personel Özlük İşleri Ve Bordrolama Eğitimi Sonunda Katılımcılarımıza;

 • Uygulamalı Personel Özlük İşleri Ve Bordrolama Eğitimi Sertifikası
 • Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilmektedir

KATILIMCI PROFİLİ
İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü Yönetici, Uzman, Uzman Yrd. , Eleman ve tüm İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları, Mali Müşavirler, SMMM’ler ve firmaların Bordro ve Personel İşlerini yürüten Muhasebe yetkilileri ve çalışanları, İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyen tüm yeni mezunlar ve öğrenciler, Sektör değiştirmek isteyen çalışanlar ve tüm Firma sahipleri.
KATILIMCI PROFİLİ

 • İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü Yönetici, Uzman, Uzman Yrd. , Eleman ve tüm İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları,
 • Mali Müşavirler, SMMM’ler ve firmaların Bordro ve Personel İşlerini yürüten Muhasebe yetkilileri ve çalışanları,
 • İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyen tüm yeni mezunlar ve öğrenciler,
 • Sektör değiştirmek isteyen çalışanlar ve tüm Firma sahipleri.

Uygulamalı personel özlük işleri ve bordrolama eğitimi program içeriği

Ücret bordrosu uygulamaları

 • Bordrolama konusunda genel bilgilendirme
 • Bordro nedir? Ücret pusulası nedir?
 • Bu evraklarda asgari bulunması gereken bilgiler nelerdir?
 • Bordroların imzalatılma zorunluluğu
 • Kayıtların yapılacağı yasal defterlerin ve belgelerin tasdiki, işlenmesi saklanması ve ibrazı hakkında bilgiler
 • Ücret ile ilgili kavramların açıklanması (Brüt ücret, Net ücret, Giydirilmiş ücret nedir?)
 • İşçilere uygulanan gelir vergisi tarifesi
 • Asgari ücret kavramı ve 16 yaşından küçükler-büyükler için asgari ücret tutarları, tavan ücret ve sigorta primlerinde hesaplamaya etkisi
 • İş hukuku önemli maddeler
 • Ücret
 • Fazla çalışma
 • Fazla sürelerle çalışma
 • Resmi tatil, hafta sonu çalışmaları
 • Çalışılmış gibi sayılan süreler
 • Prime esas kazanç nedir?
 • Prime tabi olan kazanç unsurları nelerdir?
 • Prime kısmen tabi olan kazanç unsurları nelerdir ?
 • Prime tabi olmayan kazanç unsurları nelerdir ?
 • Taban ücret, tavan ücret uygulaması nedir ?
 • Şu anda prim kesintisi yapılan sigorta kolları ve sigorta prim oranları
 • Normal işçilerde brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
 • İşçiden yapılacak kesintiler
 • İşverenden yapılacak kesintiler
 • Emeklilerin çalışması halinde Brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
 • İşçiden yapılacak kesintiler
 • İşverenden yapılacak kesintiler
 • Asgari geçim indirimi ve hesaplama örnekleri
 • Mevcut mevzuata göre uygulanan teşvik çeşitleri
 • Ücret hesaplama örnekleri ve bunların yevmiye kayıtlarının yapılması
 • TDHP hakkında işçilik kayıtları ile ilgili bilgilendirme
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplamaları
 • İbraname nedir? Nasıl düzenlenir.

ÖRNEKLER:

 • Asgari ücretten 30 gün çalışan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Aylık prim hizmet bildirgesinin doldurulması
 • Tam ay + mesai çalışması yapan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Asgari ücret ile tavan ücret arasında geliri olan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Maaş +sosyal yardımlar- kesintiler şeklinde gelir elde eden bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • SGK tavan ücretinin üzerinde brüt maaş alan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Maaş+ikramiye > tavan ücret şeklinde geliri olan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Saat ücretli çalışan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Çağrı usulü sözleşmeli bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Fazla sürelerle çalışması olan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Apartman görevlilerinin (Kapıcıların) bordrosunun hazırlanması

Logo bordrolama uygulamaları

 • Bordro paket program ile uygulama (ETASQL BORDRO veya LOGO BORDRO )
 • Şirket tanımlama
 • Sigorta dosya tanımlaması
 • Parametre tanımlamaları
 • İşçi işe giriş bildirgesi
 • Puantaj işlemleri
 • Bordroların alınması
 • Aylık bildirgenin düzenlenmesi
 • Normal çalışan
 • Emekli bildirgesi
 • Teşvik çeşitlerine göre bildirgelerin hazırlanması
 • Xml ile bildirgenin internet sitesine aktarılması
 • Tüm gerekli raporların bilgisayardan alınması
 • Bordro,
 • Ücret pusulası,
 • Agi tablosu v.b)
 • İşçi işten ayrılma bildirgesi
 • Aylık devir işlemleri