Finans eğitimi gerektiren meslekler ekonominin büyümesi ile hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu mesleklerin en başında muhasebe işleri gelmektedir. Muhasebeci bir işletmenin veya ticari bir kuruluşun kar ve zarar politikasını hazırlar, vergilerini kayıt eder. Başka bir finans eğitimi gerektiren meslek ise bankacılıktır. Bankacılar bankanın finansal işleriyle meşgul olur, para alır, para satar, faiz oranları ile ilgilenir, kur hesaplamaları yapar kısacası finans yani para ile ilgili ne varsa yapar.

Finans Eğitimi Gerektiren Meslekler

Bir diğer meslek dalı ise borsa ve gayrimenkul işleri ve danışmanlığıdır. Borsa danışmanları finans çerçevesinde bireylere ve şirketleri yükselen ve düşen hisse senetleri ve gayrimenkuller hakkında bilgi verirler. Bunun için sürekli olarak yabancı piyasaları da takip etme durumundadırlar. Onları kur bazında ve istatistik çerçevesinde incelerler.

Daha aklımıza gelmeyen bir çok finans alanında meslekler bulunmaktadır ve ekonomi gelişip ilerledikçe daha da artacağı kesindir. Bu yüzden finans eğitimini başarı ile bitirenlerin işsiz kalmaları çok düşük bir ihtimaldir.