Dünyada yaklaşık elli yıldır var olan bu unvan (CFO), Türkiye de üst yönetim organizasyon şemasında çok değil yaklaşık on yıl önce yer bulmaya başladı. Uluslar arası entegrasyon, fırsatlar, krizler, krumsallaşma finans ve mali işlerin de profesyonel olarak yönetilmesini mecbur kıldı ülkemizde…

Finans Ve Mali İşlerin Başındaki Kahraman (CFO)

Bildiğiniz üzere ülkemizde birçok firma yüz milyon doların üzerinde ciro yapsa dahi halen ya aile şirketi ya da yarı aile şirketi olarak yönetilmekte. Bu şirketler ani olarak büyümekteler. Bir iki yıl önce yaptıkları ciroların beş-on kat fazlasını yapmaya başladılar birden bire durum böyle olunca parayı ve varlıkları yönetmek zorlaştı. Birçok patron geceleri uyuyamıyor artık, bir anda elde hızlı bir şekilde ettikleri serveti kaybetme korkusu var içlerinde. Diğer taraftan patronların başka korkuları da var, suiistimaller, hileler, hatalar ve her zamanki endişeleri giderlerin kötü yönetilmesi….

Bırakın CFO’yu finans departmanındaki hiç kimse şirket içerisinde sevilmez, paranın musluğu onlarda dır, raporlarla gerçekleri, yalanları, hileleri , hataları yüzüstüne çıkarırlar. Bu da CFO’nun kaderidir.

Finans uzmanlık eğitiminde katılımcılara devamlı anlatıyoruz, uyarıyoruz. Hedefinizi büyük koyun hedefiniz olmazsa başarılı olamazsınız. Siz gelecekte CFO olacaksınız…

Peki çağdaş anlamda bir CFO nasıl olmalı, finansı nasıl yönetmeli,

Her şeyden önce CFO’nun vizyonu ve misyonu şirketinkiyle örtüşmeli,

İç ve dış iletişim yeteneği çok kuvvetli olmalı,

Şirketin tüm süreçlerinde bilgi sahibi olmalı,

Borç yönetimi, alacak yönetimi, maliyet kontrol, bütçe, kredi yönetimi, vergi yönetimi, nakit akış gibi konularda ilgili prosedürleri yazdırıp, süreçlerin kurumsal olarak ilerlemesini sağlayıp, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanılmasını sağlayan bir iç kontrol yapısını oluşturup yönetmeli,

Finans eğitimine önem vermeli, personeline karşı adil olmalı ve onları devamlı geliştirip örnek bir lider almalı,

Teknolojinin dibine kadar kullanılmasını sağlamalı, finans yönetimi kişilere değil, sisteme bağlı olmalı,

Kendisini davamlı geliştirmeli, update etmeli,

Yönetim kurulunun, firma üst yönetiminin ve orta kademe yönetimlerinin, dış finansal tablo okuyucularının kısacası herkesin anlayabileceği, sağlıklı, güvenilir ve zamanında üretilen bir raporlama sistemi kurdurtmalı.