Finans Yönetimi ve Finans Eğitimi; bir işletmede kar amacı güdülsün güdülmesin, Finans Yönetimi olmazsa olmaz birimlerdendir. İşletmelerin, karlılıklarını en iyi şekilde tespit etmeleri, doğru yatırım kararı alabilmeleri, büyümelerini sağlıklı ölçmeleri için İyi bir finans yöneticisi ile çalışmaları gerekmektedir.

Güçlü bir finans yöneticisinin de iyi bir finans eğitimi alması, Muhasebe, Maliyet, Bütçe, İşletme Finansmanı gibi konulara iyi derecede hakim olması kendisini diğerlerinden bir adım öne çıkarmaktadır. Yüksek kalitede bir finans eğitimi ulusal ve uluslararası düzeyde bütün finansal kararları verebilecek donanımı sağlayacak şekilde verilmelidir.

Finans Yönetimi ve Finans Eğitimi

Platform Akademi olarak Finans Eğitimini aşağıdaki başlıklarda ele alıyoruz:

 • M.E.B. Sertifikalı Uygulamalı Finans Yönetimi Uzmanlık Eğitimi
 • Uluslararası Muhasebe Standartları Ve Denetim Uzmanlığı Sertifika Programı
 • Uygulamalı Temel Muhasebe Uzmanlığı Eğitimi
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finans Eğitimi
 • Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler
 • Dönem sonu Kapanış İşlemleri Ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi
 • Proje Finansmanı Teknikleri Eğitimi
 • Excel’de Finans Uygulamaları Eğitimi
 • İşletme Bütçeleri Ve Bütçe Kontrol Teknikleri
 • Genel Muhasebe Ve Temel Vergi Mevzuatı Eğitimi
 • Yönetim Muhasebesi
 • Kredi Analizi Ve Kredi Yönetimi
 • Finansal İç Denetim Ve Kontrol
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Ve Eki Mali Tabloların Hazırlanması
 • Finansal Planlama Teknikleri Eğitimi
 • Stratejik Maliyet Yönetimi Ve Maliyet Muhasebesi
 • Etkin Tahsilât Becerisi
 • Bilanço Okuma Teknikleri Ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti Eğitimi
 • Mali Tablolar Analizi