İhracat Platformu İleri Düzey Dış Ticaret Eğitimi Dış Ticaretin tüm süreçlerinin derinlemesine analiz edilerek inceleneceği bu program, temel düzey dış ticaret bilgi ve tecrübesine sahip olup bunu üst seviyeye çıkarmak isteyen kişilere yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu eğitim sonunda katılımcıların dış ticarette üst seviye yetkinliğe ulaştıracak bilgi, birikim ve tecrübeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

İleri Düzey Dış Ticaret Eğitimi

EĞİTİM PROGRAMI

ULUSLARARASI PAZARLAMA

• Global Rekabet Ortamında İşletmelerde İnovasyon ve Vizyon Geliştirme Stratejileri

• Uluslararası Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi Ve Yönetimi

• Uluslararası Pazarlara Uygun Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Değişim Yönetimi

• Uluslararası Pazarlamada Yeni Stratejiler ve Pazarlama Modelleri

• Stratejik Küresel Pazarlama Planının Geliştirilmesi

• Global Pazar Fırsatlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

• Uluslararası Pazar Bölümlerinin Analizi, Hedef Pazar Seçimi ve Pazar Konumlandırma

• Uluslararası Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması

• Global Kriz Sonrası Değişen Global Ekonomik Dengeler ve Pazar Yapıları

• Ülke Analizleri

Avrupa: İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti,

Asya: Çin, Japonya, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya, İran,

Ortadoğu: S.Arabistan, Irak, Kuveyt, BAE, Bahreyn

Afrika: Cezayir, Tunus, Fas, G.Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Gana, Kamerun,

Amerika: Kanada, Amerika, Meksika, Şili, Brezilya, Arjantin

İHRACAT PROSEDÜRLERİ

• İhracat İş Analizi

• İhracat Mevzuatının Analizi

• Gümrük Mevzuatının Analizi

• İhracatta Standartizasyon Denetimleri

• GTİP Belirleme Sistemleri

• Teşvik Uygulamaları

• İhracatta Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Yöntemleri

• Değişen Gümrük Kanunu ve Getirdiği Yenilikler

• Örnek Olaylar ve Uygulamalar

İTHALAT PROSEDÜRLERİ

• İthalat İş Analizleri

• İthalat Mevzuatının Analizi

• İthalat Gümrük Uygulamaları

• İthalatta Anti-Damping Uygulamaları

• Uzakdoğudan İthalatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• İthalat Denetimleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Gümrük Vergileri Hesaplama Yöntemleri

• Menşe Kuralları, Menşe Belirleme Sistemleri, Menşe Saptırma

• İthalatta Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Yöntemleri

ÖDEME YÖNTEMLERİ

• Ödeme Yöntemlerinin Derinlemesine Analizi

• UCP 600 ve Değişen Akreditif Kuralları

• Banka Garantileri ve Uygulama Yöntemleri

• Alıcı Ve Satıcı Açısından Ödeme Şekillerinin Analiz Edilmesi

• Uluslararası Ticaret Odası Kural ve Uygulamaları

• Ödeme Şekillerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Önleme Yolları

• Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Yaşanmış Olaylar Sorunlar Ve Çözüm Yolları

LOJİSTİK STRATEJİLERİ

• Dünya Lojistik Sistemine Genel Bakış

• Incoterms Uygulamaları

• İhracat Kara, Hava,Deniz Lojistik Organizasyonu

• İthalat Kara,Hava,Deniz Lojistik Organizasyonu

• Etkin Lojistik Stratejileri

• Lojistikte Fiyat Hesaplama Yöntemleri

• Örnek Olay ve Uygulamaları

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

• Uluslararası Ticaret Hukukunun Genel Çerçevesi

• Uluslararası Ticari Sözleşmelere Hukuksal Bakış.

• Uluslararası Ticari Sözleşme Hazırlama Yöntemleri

• Sözleşme Hazırlamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Anlaşmazlıklar ve Çözüm Yolları

• Uluslararası Ticarette Tahkim Mahkemeleri

• Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları

• Örnek Olay ve Uygulamalar