fbpx

Kurumsal Eğitimler

Yöneticiler İçin Temel Hukuk Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler İçin Temel Hukuk Yönetimi Eğitimi; temel hukuki belgelerle ve anlaşmalarla ilgili stratejik mevkide ve stratejik servislerde çalışanlara, temel hukuk nosyonunun, önemli konu başlıklarıyla uygulamalı bir şekilde anlatımıdır.

Verimli Toplantı Yönetimi

Verimli Toplantı Yönetimi Eğitimi, Eğitimimizde amaçlanan; verimli toplantılar yapabilmek için gerekli düzeni oluşturmak, toplantıların etkinliğini olumsuz

Şirket İçi Süreç Yönetimi Eğitimi

Şirket İçi Süreç Yönetimi Eğitimi şirketlerin iç dinamiklerini de dikkate alarak bütünsel bir yapılandırma için ihtiyaç olabilecek modülleri kapsamaktadır.

Kurum Kültürü Geliştirme Teknikleri

Kurum Kültürü Geliştirme Teknikleri eğitimi ile katılımcıların kuruma ait değerleri benimseyerek, kurum kültürünü içselleştirmeleri ve işletmeye aidiyet

Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi Eğitimi

Sonuç odaklı zaman yönetimi eğitimi  ile siz de yaşamınızda beyaz bir sayfa açın. Çünkü, zaman, herkese eşit olarak verilen o çok az şeyden birisidir. Zamanı kullanma biçimimiz

Mükemmel Liderlik

Mükemmel Liderlik, her seviyedeki yöneticinin, işinde hedeflediği sonuçları elde edebilmek için çalıştığı müessesenin kurumsal gücünü arttırmaya gayret

Dış Ticaret Strateji Ve Yönetimi Eğitimi

Dış Ticaret Strateji Ve Yönetimi Eğitimi içerisinde; Garanti & Standby Akreditifler Icc Kuralları, Uygulama, Icc Görüşleri, Bilirkişi Kararları, Örnek Metinler, Vaka Analizleri yer almaktadır

Ofis Çalışanları İçin Pratik İngilizce Eğitim Programı

Sizlere en azından derdinizi anlatacak, yurt dışı seyahatlerinizi zorlanmadan, keyif alarak geçirmenizi sağlayacak, profesyonel iş yaşamınızda kolay iletişim kurup işlerinizi yürütebilecek hale gelebileceğiniz bir İngilizce eğitimi sunuyoruz.

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere Teknikleri Eğitimi; iş yaşamında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmanız için hazırlandı. İletişim aşamasında hangi konuda,

İş Hayatında Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

İletişim Becerileri Eğitim Programı, katılımcılarının şimdi kim oldukları ve gelecekte kim ve nasıl olmak istedikleri konusunda kendilerini ciddi olarak görmeleri için tasarlandı. Katılımcılarına iletişimin nasıl çalıştığı ve özgüveni yüksek ve akıcı iletişim kurmanın nasıl olduğunu anlamaları fırsatı sunar.

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi eğitiminin amacı kurum içi gereksiz çatışmaları önlemek ve çatışmaları çözmek için bilgileri aktarmak ve işlerinde kullanabilir

Stres Ve Öfke Yönetimi Eğitimi

Prezi Web (Cloud) tabanlı olarak kullanılan yeni nesil sunum hazırlama platformudur. Prezi ile Zoom in - Zoom out (yakınlaştır - uzaklaştır) mantığına dayalı olarak gerek profesyonel anlamda iş sunumları, gerekse özel sunumlarını kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.