Türkiye’de 1990 öncesinde firmaların işe alım, seçme ve yerleştirme hizmetleri, Personel ve İdari İşler Departmanı aracılığı ile Personel Özlük işleri ve Bordrolama hizmetleri de Mali İşler Departmanı sorumluluğu üzerinden takip edilip, yerine getiriliyordu. 90’lı yılların başında İMKB’nin açılmasıyla Borsada işlem gören firmalar kurumsallaşma gelişmiş ülkelerdeki çağdaş kurumsal organizasyon yapılarına monte etmeye başladılar. Günümüzde birçok KOBİ dahil, firmalarda İnsan Kaynakları Müdürlüğü şirketlerin organizasyon yapılarının içerisinde yer almaktadır. Daha da ötesi kalabalık çalışana sahip şirketlerde İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Yöneticisi, İnsan Kaynakları Uzmanı, İK Uzman Yrd. şeklinde departman yapılanmaları çok yaygın hale gelmiştir.

Peki nedir bu İnsan Kaynakları? Neden gereklidir? İşletmeye faydası nedir?

Öncelikle Kurumsal yapı içerisinde İnsan kaynakları Departmanının neler yaptığına değinelim.

İnsan Kaynakları Departmanı kendi içerisinde 3 birime ayrılır. Bu birimler;

1- Seçme Yerleştirme Birimi

2- Eğitim ve Geliştirme Birimi

3- Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Birimi’dir.

Seçme ve Yerleştirme Birimi; İşletmelerin sürdürülebilir karlılığının sağlanmasında önemli bir yere sahip olan nitelikli ve donanımlı personelleri bulup, işletme içerisindeki açık pozisyonlara yerleştirme yapan birimdir. Doğru pozisyona doğru adayları bulup, içlerinden en uygun olanını seçmek durumundalardır. Tabiri caizse nokta atışı yapmak durumundalardır.

Eğitim ve Kariyer Geliştirme Birimi; İşletmelerin gelişmeleri, kar hedeflerinin katlanarak artması, bütçelerinin büyümesi doğal olarak bu hedeflere ulaşmada, mevcut İnsan Kaynaklarının gelişme ve eğitilme zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. İşletmeler hedeflerine koşarlarken, ayağına takılacak personeller işletmeleri başarısızlığa sürükler. Bu doğrultuda bu birim, İşletme içerisinde araştırmaları yapar, eğitim ihtiyaç analizini belirler, eğitim bütçesini ve eğitim takvimini oluşturur. İşletme içerisinden ya da dışarıdan eğitim hizmeti alınmasını sağlar. Personellerin gelişimini takip eder, kariyer planlamalarını yapar.

Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Birimi; İşi en zor olan birimdir. Bir tarafta İşveren, diğer tarafta personel ve bu ikilinin kurallarını yazan ve kontrol eden devlet vardır. Üçlü bir oluşumun içerisinde yer alırlar. İşverene, çalışanlara sorumlu oldukları kadar devlete karşı da sorumludurlar. İşveren adına bütün yasal yükümlülükleri bu birim yerine getirir. Karşısında SGK Mevzuatı, İş Hukuku, İş Kanunları vardır. Her ay bir yarış içerisindedirler bir taraftan Ücret ve Bordro hesaplamalarını aysonuna yetiştirmeleri lazımdır. Diğer taraftan her ay SGK’ya, İŞKUR’a Bölge Çalışma Müdürlüklerine yasal bildirimleri yapmak zorundadırlar. İş yeri, Şube, ek iş yeri açılış bildirimlerini, işe giriş bildirgelerini zamanında yapmak zorundadırlar. Bu alanda çalışanlar SGK uzmanlığı konusunda kendilerini yetiştirip, mevzuatı ve uygulamaları çok iyi bilmek durumundadırlar. Aksi takdirde işletme idari para cezasıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Sonuç olarak Ülkemizde, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Uzmanlığı artık aranılan bir meslek olmuştur. Bu alanda çalışmak isteyenler ve mevcut çalışanlar, İnsan Kaynakları Kursları aracılığı ile sertifikasyon eğitimlerine katılıp İnsan Kaynakları Uzmanlık eğitimleri alıp kendilerini geliştirmelidirler. Türkiye ekonomisinin büyümesi firmaların, işletmelerin organizasyon yapılarının gelişmesine neden olmakta ve nitelikli ve donanımlı İnsan Kaynakları Uzmanlarına, Sosyal Güvenlik Uzmanlarına ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.