Proje Açıklaması

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi eğitiminin amacı kurum içi gereksiz çatışmaları önlemek ve çatışmaları çözmek için bilgileri aktarmak ve işlerinde kullanabilir seviyeye getirmektir.

İnsanların etkileşimde bulunduğu her ortamda çatışma kaçınılmazdır. Sosyal etkileşimin doğal bir sonucu olan çatışma, örgütsel yaşamın da bir gerçeğidir. Çatışma gerçeğinin kabulü, örgütlerin çatışmayı ortadan kaldırma çabalarının yerini zamanla onunla yaşamaya ve çatışmayı örgüt lehine işler hale getirmeye bırakmıştır. Çatışma olgusuna yaklaşımdaki bu değişim ile, önceleri bir sorun olarak görülen çatışma, örgütün verimliliğini ve etkililiğini artırmada ve örgütün sürekliliğini sağlamada etkili bir araç olarak görülmeye başlanmıştır.

İnsanların çatışmayla yüz yüze gelerek, sorun çözücü yöntemlerle, örgüt ve iş gören yararına olacak şekilde çatışmaları yönetme yerine, genellikle çatışmadan kaçınıldığı, çatışma sorunlarının bastırıldığı veya otoriter yöntemlerle çözülmek istendiği görülmektedir


Eğitim İçeriği

Çatışma Yönetimi

 • Çatışma
 • Çatışma türleri
 • Çatışmaların Oluş ve akış özellikleri
 • Enerji kaynakları
 • Enerji kaçakları
 • Çatışmada taraflar

Birey

 • Birey
 • Birey-birey
 • Grup-birey, Grup-Grup
 • Sistem-Birey , Sistem- alt sistem ,  Sistem-sistem
 • Çatışmada yaşananlar
 • Güç, Duygu, İletişim
 • Uyum, Ayar
 • Kontekst (ortam)

Çatışma

 • Çatışmaya yol açan durumlar
 • Örgütsel ortam
 • Örgütsel dinamikler
 • Bireysel dinamikler
 • Sosyal dinamikler
 • Beklentiler-yaşananlar arasındaki farklılıklar
 • Sistemik bakış açısı
 • Sistem ve alt sistemlerin oluşumu
 • Sistemler ve alt sistemlerin etkileşimleri
 • Gri ve kırmızı alanlar
 • Çoklu gerçeklik
 • Gerçekliğin tayini
 • Gerçekliğin vuk’u bulması
 • Kompartmanların tanımı ve tayini
 • Sınırların tayini
 • Sınır ihlalleri
 • Katılımda ekonomi
 • Söylenmeyenler ne söyler?
 • Dil ve dilin ötesi
 • Çifte mesaj
 • Örgütsel çatışmayla ilgili yaklaşımlar
 • Geleneksel
 • Davranışçı
 • Etkileşimci
 • Experiyantal
 • Grupta Çatışma
 • Grup dinamiklerinin işleyişi
 • Grup ruhunun sağlanması
 • Grup çekiciliği
 • Grupta güç dengeleri
 • Grupta ikna, etkileşim, rekabet
 • Düzen ve değişimin dengesi
 • Grupta duygu takibi
 • Kaygı-endişe, kızgınlık, korku, gerginlik, stres, baskı vb.

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.