Proje Açıklaması

Duygusal Zeka İle Liderlik Ve Ekip Yönetimi

Duygusal Zeka İle Liderlik Ve Ekip Yönetimi eğitimi ile yöneticilerin liderlik yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayarak, profesyonel yönetim metotlarının öğretilmesi, hedef belirleme, problemleri çözme, doğru ve etkin karar verme, delege etme, motive etme gibi durumlarda en uygun davranış tarzlarını öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Günümüzde, teknoloji hızla gelişmektedir. Buna paralel olarak, rekabetin hızı da artmaktadır. Değişen iş dünyasına ayak uydurabilmek için, şirketler değişim gerçekleştirmek zorunda kalmaktalar. Bu değişim yöntemlerinden biri olan ekip çalışması bir organizasyon, şirket içerisindeki çalışanlar arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, onları ortak hedeflere ulaşmak amacıyla bir araya getiren, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan, üretkenliği ve verimliliği artıran çağdaş bir çalışma sistemidir.

Duygusal Yeterlilik

Özellikle duygusal yeterlilik, liderlikte son derece önemlidir. Liderlik, astların, çalışanların işlerini daha etkili biçimde yapmalarını sağlayan bir roldür.  Liderlerin kişiler arası becerilerden yoksunluğu herkesin performansını düşürür: kırgınlık yaratır, düşmanlık ve kayıtsızlık oluşturur ve zaman kaybına yol açar, motivasyonu ve bağlılığı yıpratır. Bir liderin duygusal yeterliliğindeki güçlü ya da zayıf yanları, yönettiği kişilerin tüm yeteneklerinin kuruluşa tam olarak kazandırılıp kazandırılmadığıyla ölçülebilir.

Gitgide zorlaşan koşullar içinde çoğu şirket duygusal zekanın öneminin farkına varmakta. Bunun sonucunda da çeşitli eğitimlerle çalışanların duygusal
zekalarını belirli bir düzeyde geliştirmelerini sağlamaya çalışıyor. Liderlerin ve çalışanların duygu yönetimini ve etkin iletişimi geliştirebilmesi, uzlaşma ve ekip
çalışmasını getirebilmeyi, başarılı olmayı amaçlayan şirketler açısından baktığımızda duygusal zeka, iş dünyasının kalbi haline gelmiş durumda.
Günümüzde iş dünyasında kalıcı olabilmek için yalnızca beyin gücünün etkili olmadığı, ‘duygusal becerilerimizin’ de sahip olduklarımızı doğru bir biçimde
kullanabilmemiz açısından bir değer haline dönüşmüştür. Duygusal zeka, müşteriler için en önemli olan şeyleri hissedebilen ve onlarla güvene ve duygusal etkileşime dayalı ilişkiler kurabilen başarılı satış elemanlarına, müşterilerin öfkesini yatıştırmakta, ürün ve hizmetle ilgili problemlere daha anlamlı çözümler üretebilen müşteri hizmetleri çalışanlarına dikkat çekerken, diğer taraftan da her şeyi mükemmel yapan fakat insan ilişkilerinde yetersiz zeki üst düzey yöneticilere veya teknik açıdan üstün yeteneklere sahip fakat stresle başa çıkmakta başarısız yöneticilere ve onların bu tür yetersizliklerinden dolayı kariyerlerindeki yavaşlamalara dikkat çekmektedir.

DUYGUSAL ZEKA İLE LİDERLİK VE EKİP YÖNETİMİ


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Liderlikte Duygusal Zeka
  • Liderlikte duygusal zekanın yeri
  • Liderin duygularının diğerleri üzerindeki etkisinin farkına varmak – Uygulamalı
  • EQ ölçümü ve kriterleri
  • Empati kurma  – Uygulama
 • Liderlik Becerileri Geliştirmek
  • İlham verici liderlik vasıfları- Teori ve uygulamalı
  • Güçlü bağlar kurmak ve işbirliğini teşvik etmek
  • Güven ortamı oluşturmak
 • Liderlik Becerileri Geliştirmek
  • Etkileme stratejileri
  • Lider için iletişim ve etkileme sanatı – Uygulamalı
 • Ekip İçi İlişkilerin Sağlıklı Yönetimi
  • İlişkilerin yönetimi stratejileri
  • Çatışma yönetimi – Uygulamalı
  • Ekip yönetiminde çatışma yönetim tekniklerinin uygulanması

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.