Proje Açıklaması

Eğiticinin eğitimi felsefesinde öğretmek sanattır! Biz, öğretme sanatının bir ‘iş’ olmaktan çok daha fazlası, büyük bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Eğiticilerinin bilgi, deneyim ve kendilerine has eğitim yaklaşımları her bir öğrencinin zihnini daha fazla keşfetmeye, farklı durumları daha geniş  perspektiften değerlendirirken sağlam  bir fikir yapısı oluşturmaya yönlendirir. Öğrencilerinin zihnindeki limitleri kaldırarak, kariyer yolculuğunda kendilerine rehberlik edecek doğru bilgi ve donanımla, tam bir özgüvenle yürümeleri sağlar.

Platform Akademi MEB Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi

Bu tanıma uyan kaç yönetici tanıyorsunuz?  Her eğitimcinin beklentilerinizi karşılayan düzeyde eğitim vereceğinden nasıl emin olabilirsiniz?  Biz bunu Platform Akademi’de, kendi alanında uzun yıllar profesyonel olarak çalışarak bilgi ve deneyim konusunda tartışmasız en üst düzeye gelmiş kişilerle çalışarak sağlıyoruz. Her bir eğitimcimizin, öğrencilerimizin hayatında yepyeni ufuklar açtığını heyecan ve mutlulukla gözlemliyoruz.

Peki siz, eğitimciler olarak öğrencilerinizin beklentilerini tam olarak karşıladığınızdan emin misiniz? Sizi sektördeki diğer eğitimcilerden farklı kılan nedir? Öğrencilerinin hayatlarında iz bırakan, yaratıcı, etkili, eğitim yöntemiyle yıllar boyu kendisinden bahsedilen o ‘efsane’ eğitimcilerden biri olmak istemez misiniz?

Yalnızca mesleği ‘eğitimcilik’ olanlar değil, sektöre yıllarını veren  profesyoneller için de,  bilgi ve deneyimlerini diğerlerine en etkili biçimde aktarmanın yollarını öğrenmek için işte fırsat!

MEB sertifikalıEğiticinin Eğitimi Uzmanlık Programını, sektörün en iyi eğitimcilerinden alın. Eğitim kurumlarından danışmanlık şirketlerine, şirket içi çalışmalardan geniş katılımlı seminerlere, bilgilerinizi paylaşmanın en etkin yollarını keşfedin!

Eğitim Tarih ve Bilgileri 

Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi Pazar / 10:00 – 16:00
Toplam Süre: 2 Hafta / 45 Saat
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin:  0212 275 67 50

Eğiticinin Eğitimine Kimler Katılabilir

 • Kendi firmalarında firma personeline in-house / kurum içi eğitim veren eğitmenler, eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler.
 • Serbest Eğitmen olarak görev yapan veya yapmak isteyenler
 • Bunun yanı sıra aşağıdaki ilgili yönetmelik gereği bu belgeyi almak zorunludur;
  • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
  • b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (45) kırkbeş saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,
  • İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete:20.07.2013 – 28713
  • c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40 )kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini
 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)
 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)
 • Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
 • Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler

Eğiticinin Eğitimi Program Amacı

Katılımcıların, yetişkin eğitmenliği ile ilgili yetkinliğini geliştirmek, eğitimcilik becerilerini daha etkin ve daha verimli bir şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini rahatlıkla yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır.

KASIM 2017 MEB SERTİFİKALI UYGULAMALI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ UZMANLIK PROGRAMI (45 SAAT )

Ülkemizde Eğitimcinin Eğitimi, Eğitmenin Eğitimi şeklinde de adlandırılan Eğiticinin Eğitimi Programı, Dünyada “Training of Trainers” adı ile uygulanmaktadır. Eğitimde, çeşitli etkinliklerle uygulamalı olarak grup çalışması, tartışma yöntemi ve interaktif öğretim tekniği kullanılmaktadır.

Eğitim Yönetimi

 • Profesyonel Eğitim Yönetimi
 • Başarılı Eğitim Yöntemleri
 • Eğitimlerde Hedef Belirleme ve İçerik Hazırlama
 • Eğitimde Zaman Yönetimi ve Eğitim Öncesi Hazırlıklar
 • Eğitim Yapısına Uygun Ortam Seçimi ve Hazırlanması
 • Eğitimde Oturma Düzeni
 • Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanda Kullanılması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Uygulamaları

Eğitimcinin Temel Özellikleri

 • Eğiticinin Kimliği ve Rolü
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Arttıran Yöntemler
 • Öz güven ve Sakinlik
 • İlgiyi Canlı Tutmak

Eğitim Sunumlarının Hazırlanması

 • Eğitim Sunumlarının Hazırlanması ve Etkin Sunum
 • Sunum Akışının Planlanması
 • Sunum Materyallerin Tespiti
 • Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Sahneyi Kullanma
 • Eğitimde Soru Alma Yanıtlama ve Soru Sorarak Etkileşim Yaratma
 • Eğitim Kitapçığı Hazırlanma
 • Eğitimde Test Kullanımı ve Uygulama Çalışmaları
 • Eğitimlerde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak,

Atölye Çalışmaları

Her Katılımcının Bir Konu Hakkında Sunum Hazırlaması, Sunumun Video Çekimi Eşliğinde İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Ferda Arslan: Eğitmenimizin Duruşu, Tavrı Ve Yaşı İtibariyle Oldukça Bilgili Ve Tecrübesi Takdire Şayan Gördüm. Bu Şekilde Devamı Sağlanabilir.

Ayşe Bayındır: Güzel Keyifli Bir Eğitim Programıydı. Çalışanlarınızın İlgi,  Alaka Ve Güleryüzü Çok Güzeldi. Sıcak, Samimi Bir Ortamdı. Eğitmenimizin İçtenliğine Samimiyetine Çok Teşekkürler.

Gölgen Kandemir: Eğitimlere İsteyerek Ve Severek Geldim. Özellikle Eğitmenizin Bize Katkılarından Dolayı Çok Teşekkür Ederiz. Bu Eğitim Vesilesiyle, Eğitmenimizi, Platform Akademiyi Tanıdığım Ve Yeni Arkadaşlar Edindiğim İçin Çok Mutluyum.

Gülşah Türkan: Eğitimcimize Yarattığı Farkındalıktan Oluşturduğu Rahat Ve Katılımcı Ortamdan Ve En Önemlisi Samimiyetinden Dolayı Teşekkür Ederim.

Osman Mert: Eğitmeninin İletişimi Ve Eğitimin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Yaklaşımı Çok İyi. Eğitim Yerinin Temizliği Çok İyi Düzeyde Tutuluyor.

Selvinaz Adıgüzel: Eğitmenimizin Emeği Ve Güleryüzlü Yaklaşımı İçin Çok Teşekkür Ederim.

Evren İçibal: Katılımcı Sayısının Az Olması Eğitimin Verimli Geçmesini Sağlamıştı. Eğitimin Süresinin Ve İçeriğinin Tam Anlamıyla Beklentiyi Karşıladığını İfade Etmek İsterim. Eğitimcinin De Özellikle Teknolojik Yeniliklere, Güncel Sitelere, Programlara, Etkinliklere Hakim Olması Ve Bunları Paylaşması Çok Faydalı Olmuştur.

Esma Sinem Gökalp: Bu Eğitime Katılmam İşim İle İlgili Olumlu Ve Olumsuz Yapmış Olduğum Davranışları Görmemi Sağladı. Sunum Hazırlama Süreci Çok Zevkliydi. Videolar Çok İyi Anlamda Tetikleyici Oldu. Hocamızın İzlettiği Videolar Binevi Benim Yol Haritam Oldu. Nasıl Bir Konuşmacı, Eğitmen Olmalıyım Ve Nasıl Bir Yöntem İzlemeliyim Bu Soruların Cevaplarını Almış Oldum.

Hülya Güven: Hedefime Ulaşmamda Maksimum Destek Sağlamaktadır. Sertifika Programlarında Genellikle Eğitime Değilde Verilen Ücrete Dayalı Bir Durum Sergilenmektedir. Ancak Böyle Bir Yaklaşım Söz Konusu Olmadı. Aldığım Program Gelişimimde Bana Yüksek Derecede Katkı Sağlamaktadır.

Fatih Bozdağ:  Verdiği Değerli Ve Keyifli Eğitim İçin Eğitmenimize Çok Teşekkür Ederim. Ve Platform Akademi Verdiği Destek İçin De Teşekkürler.

Eray Sakinç:  Bugüne Kadar Almış Olduğum Eğitimler İçerisinde Gerçekten Hafızamda Olumlu Olarak Etki Bırakan Bir Eğitim Oldu. Eğitmenimizin Özellikle İletişim Becerisi İle Çok Çok Başarılı. Genel Olarak Keyifli Bir Eğitim Oldu. Ayrıca Platform Akademi Olarak Sizlere De Teşekkür Ederim.

Tolga Trabzonlu:  Ciddi Anlamda Kendimizi Geliştirmemizi Sağladı. Aslında Bildiğimiz Ama Uygulamadığımız Şeylere Dikkat Çekmesi Eğitimin En Büyük Artısıydı. Fazlasıyla Memnun Kaldık.

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Kerem ÇALICIOĞLU
Kerem ÇALICIOĞLUPazarlama ve Satış Eğitmeni
1979 yılında İstanbul’da doğan Kerem Çalıcıoğlu, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim bilim dalında Beykent Üniversitesi’nde tamamlamış olup halen Anadolu Üniversitesi’nde özel ilgi duyduğu Sosyoloji eğitimine devam etmektedir.

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.