Proje Açıklaması

MEB Sertifikalı Finans Eğitimi

MEB Sertifikalı Finans eğitimi ile kazanılan finansal bilgi ve finansal veriyi yorumlama becerisi tüm yöneticiler ve yönetici adayları için yeni bir fırsat kapısı aralamaktadır.

Her Şeyin, Her İşin Başı Finans, Finans’ın Başı Platform Akademi!
Şirketinizin globalleşen dünyada ve artan rekabet ortamında ayakta kalmasının finansal yapısına bağlı olduğunu biliyor olmalısınız. Peki ya “finans” ile ilgili her şeye hakim misiniz?

Cevabınız çekimser olarak bir evet, ya da kesin ve net bir hayırsa; Platform Akademi’nin MEB Sertifikalı Finans Eğitimi açıklarınızı kısa sürede kapatacak.

MEB Sertifikalı Finans Eğitimi

MEB Sertifikalı Finans Yönetimi Eğitimi Programın Amacı 

  • Eğitime katılan öğrencileri firmaların Finans Departmanı Bölüm Yönetimi alanında Temel Kavramlar ve Mali Tablolar konusunda bilgilendirerek finansal altyapılarını standart seviyenin bir kat üstüne çıkarmak,
  • Uygulamalı anlatımlarla Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Mali Piyasalar ve Mali Araçlar ile ilgili çözümler konusunda katılımcıların uzmanlaşmasını sağlamak,
  • Karşılaşacakları tüm yönetimsel problemlerin ve sorunların çözümünde analitik yaklaşıma sahip olarak mikro ve makro bazda analiz becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek,

olarak sıralanabilir.

MEB Sertifikalı Finans Eğitiminin Genel Özellikleri

Globalleşmenin egemen olduğu günümüzde piyasa ve ekonomiler çok hareketli bir biçimde gelişme göstererek entegre olmaktadır. Tüm sektörlerdeki firmalar, firma sahipleri ve yöneticilerin doğrudan yatırımlar için kaynak sağlayabilmeleri, var olan kaynakların değerlendirilerek yönetilmesi için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda temel finans eğitimi almış, finansal bilgi ve finansal altyapıya sahip olmak, tüm yöneticiler ve yönetici adayları için aranan bir nitelik haline gelmiştir.

Platform Akademi ‘M.E.B. Sertifikalı Uygulamalı Finans Yönetimi Uzmanlık Eğitimi Programı’ tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

MEB Sertifikalı Finans Eğitimi Tarih ve Bilgileri 

Eğitim Gün ve Saatleri: 10:00-16:00 Cumartesi Pazar
Finans Yönetimi Eğitmeni: Abdül KOCATEPE – A.İlter ŞAHBAZ
Toplam Süre: 36 Saat / 3 Hafta
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin: 0212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

Eğitimin Süresi : 

Toplam 36 saat (3 hafta sonu)

Sertifika

M.E.B. onaylı Finansal Yönetim Sertifikası,
Platform Akademi Uzmanlık Sertifikası,
İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir bilgi bankası,
Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilir.
 
Program İçeriği

  1. Finans Yönetimine Giriş
  2. Temel Mali Tablolar
  3. Finansal Analiz Teknikleri
  4. Finansal Planlama Teknikleri
  5. Bütçe Kontrol Teknikleri
  6. Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
  7. Finansal Matematik
  8. İşletme Sermayesi Yönetimi

Finans Eğitimi Katılımcı Profili

  • Profesyonel finans piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler,
  • Kariyerlerinin başında olup çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen profeyonel adayları, yeni mezun ve öğrenciler,
  • Sektör değiştirmek isteyen profesyoneller,
  • Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile girişimciler ve girişimci adayları

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

MEB SERTİFİKALI FİNANS EĞİTİMİ PROGRAMI 

1. BÖLÜM : FİNANS YÖNETİMİNE GİRİŞ

  • Finansal Yapının İşlevleri
  • Finans Sisteminin Temelleri ve İşleyişi
  • Finans Yönetiminin Temel Fonksiyonları
  • Türkiye’de Finansal Sistem Finans Yöneticisinin Görevleri

2. BÖLÜM: TEMEL MALİ TABLOLAR

  • Mizan
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Dönen Varlık Nedir ?
  • Dönen Varlıklarda özellik arz eden durumlar
  • Duran Varlık Nedir ?
  • Duran Varlıklarda özellik arz eden durumlar
  • Aktif toplamları ve özellikleri
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir ?
  • K.V.Y.K. ile ilgili özellik arz eden durumlar
  • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir ?
  • Özellik arz eden durumlar Öz Kaynak nedir ?
  • Öz Kaynaklarda özellik arz eden durumlar
  • Mali Tablolarda Aktarma-Arındırma-Düzeltme İşlemleri
  • Gelir ve Giderlerin Tanımlanması( Income &Expense Recognition)
  • Faliyet ve Yatırım Harcamaları (Opex-Capex)
  • Kur Farkları
  • Finansman Giderleri
  • Reeskontlar ve Karşılıklar
  • Uygulama Örnekleri

3. BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ

  • Temel Ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği Okumak
  • Karşılaştırmalı Analiz,
  • Yüzdeler Analizi,
  • Trend Ve Oran Analizleri
  • EBITDA, ROI, ROE vs
  • Excel’de Uygulama Örnekleri

4. BÖLÜM: FİNANSAL PLANLAMA TEKNİKLERİ

  • Finansal Planlama,
  • Etkin Finansal Planlama Teknikleri
  • Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar Ve Tahmin Yöntemleri
  • Proforma Bilanço, Gelir Tablosu, Fon Akım Tablosu, Proforma Nakit Akım Tablosu

5. BÖLÜM: FİNANSAL MATEMATİK

  • Paranın Zaman Değeri
  • İskonto Oranı
  • Gelecek Değer Bugünkü Değer
  • Uygulama Örnekleri

6. BÖLÜM: BÜTÇE KONTROL TEKNİKLERİ

  • İşletmelerde Planlama ve Bütçeleme Plan ve Planlamanın Özellikleri,
  • Plan Türleri Planlamanın Sınırlıkları ve Başarı Koşulları
  • Stratejik Planlama ve Bütçeleme
  • Bütçeleme Sürecinde Stratejik Analiz Bütçeleme,
  • Bütçe Türleri Satış Gelirleri Bütçesi Satış Miktar Bütçesi
  • Satış Tahminleri, Tahmin Süreci, Teknikleri

7. BÖLÜM: FİNANSAL MATEMATİK

  • Paranın Zaman Değeri
  • İskonto Oranı
  • Gelecek Değer
  • Bugünkü Değer
  • Excel’de Uygulama Örnekleri

8.BÖLÜM: İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

  • Nakit Planlaması ve Yönetimi
  • Stok Planlaması ve Yönetimi
  • Alacak Planlaması ve Yönetimi
  • Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi
  • Alacak Tahsil/Yönetim Politikaları
  • İyi ve Kötü Alacakların Sınıflandırılması
  • Kar dağıtımı ve Vergisel analizi
  • İstisnalar Vergi Uygulamaları
  • Excel’de Nakit Akış Tablosu Uygulama Örnekleri

9.BÖLÜM: FİNANSAL KAYNAKLARIN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ

  • Satıcı Kredileri (Ticari Borçlar)
  • Banka Kredileri
  • Kredi Başvuru Dosyası Hazırlığı
  • Kredi Tekliflerinin Bankalarca Değerlendirilmesi
  • Teminat Yönetimi,
  • Teminat Mektupları (Garanti, İpotek, Diğer Teminatlar)
  • Leasing / Factoring / Forfaiting Uygulama Örnekleri

Eğitime katılan öğrencilerimizin yorumlarından bazıları

Hakan Kurban: Farklılık Detaylarda Gizlidir. Ben Almak İstediğimi Aldım. Hocalarıma Çok Teşekkür Ederim.

Burçe Beyhan: Bundan Sonraki Eğitimler Hakkında Bilgi Almak İsterim. Teşekkürler.

Bircan Üstünel: Sizinle Beraber Bu Eğitim Programına Katıldığım İçin Çok Mutlu Oldum. Bilgilerimin Üzerine Bir Şeyler Kattım. Bu Bana Sizinle Çalıştığım İçin Huzur Verdi. Eğitmenlerimize Teşekkürlerimi Sunuyorum. İnşallah Başka Eğitim Programlarınızda Görüşmek Üzere

Hasan Celal Özdemir: Bizlerle Paylaşmış Olduğunuz Eşsiz Deneyimlerinizle, Bu Deneyimlerinizi Uygulama Ve İşleyişleriniz İçin Sonsuz Teşekkürler. Bu Eğitim Var Olan Bilgilerimin Üstüne Bundan Sonra Atacağım Hamleleri İyi Planlama Yolunda Çok İyi Bir Araç Olduğunu Düşünüyorum. Emekleriniz İçin Teşekkürler. Saygılar. 

Engin Gök: Bugüne Kadar Bildiğimiz Ve Yaptığımız İşlere Farklı Bir Bakış Açısı İle Bakmayı Öğretti. Güncel Hayatta Öğrendiğimiz Bilgileri Uygulayarak Daha İyi Yerlere Geleceğimizi Düşünmekteyim. İlginize Teşekkürler.

Haydar Mersin: Genel Olarak Başarılı Bir Eğitim Dönemiydi. Birçok Şey Kusursuzdu. Hocaların Rahat Ve Konuya Hakim Olması Bizi Çok Rahatlattı Ve Kısa Sürede İyi Bir Eğitim Olduğunu Düşünüyorum.

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

İLTER SAHBAZ
İLTER SAHBAZFinans Eğitmeni
1972 yılında doğan İlter Şahbaz, lisans eğitimini Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetimi bilim dalında tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesinde Muhasebe Denetimi bilim dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.
UFUK ÇOLPAN
UFUK ÇOLPANFinans Eğitmeni
1972 yılında doğan Çolpan, lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesinde Muhasebe Finansman bilim dalında tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesinde, Finansal Ekonomi bilim dalında Doktora çalışmalarına devam etmektedir.
ABDÜL KOCATEPE
ABDÜL KOCATEPEFinans Eğitmeni
1978 yılında İstanbul’da doğan Abdül KOCATEPE A.Ü. İşletme Fakültesi’nde lisans, Marmara Üniversitesi Muhasebe Denetimi bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesinde Muhasebe Denetimi bilim dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.