Proje Açıklaması

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan kaynakları eğitimi bakış açısına göre önemi ve büyüklüğü ne olursa olsun, firmaları oluşturan en önemli unsur: İnsandır!  İnsan Kaynakları, firmaların en önemli departmanlarından biri haline geliyor ve bu departmanın kalite seviyesi bir firmanın geleceği hakkında artık doğrudan etkin rol oynuyor İnsan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olarak çalıştığınız firmaya maksimum katkı sağlayabilmeniz için; Platform Akademi’ye bekleniyorsunuz.

İnsan Kaynakları Eğitimi MEB Sertifikalı

İnsan Kaynakları Eğitimi Tarih ve Bilgileri 

Eğitim Gün ve Saatleri: 10:00-16:00 Cumartesi Pazar
İnsan Kaynakları Eğitimi Eğitmeni: Sibel AVCIBAŞI
Toplam Süre: 36 Saat / 3 Hafta
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin:  0212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

İnsan Kaynakları Eğitimleri Programı Hedefi Nelerdir

Bu uzmanlık programımızda İnsan Kaynakları’na ilişkin tüm süreçlerin bilgi temeli ve mantığı uygulamalı olarak anlatılıp atölye çalışmalarıyla uygulamalar yapılarak katılımcıların insan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olarak çalıştıkları işlerin gerekliliklerini rahatlıkla yapabilecek seviyeye gelmeleri sağlanmaktadır.

Platform Akademi’nin programı ile İnsan Kaynakları bölümü çalışanlarının firmalarında maksimum verimlilik göstermeleri ve firmalarına maksimum katkı sağlayabilmeleri amacıyla alanında uzman, nitelikli personel yetiştirilmektedir.

İnsan Kaynakları Eğitimi Genel Özellikleri

İnsan Kaynakları yönetimi yoğun çekişme ortamının hüküm sürdüğü günümüz piyasa şartlarında firmaların sürdürülebilir karlılık ve büyüme anlamında başarılı olabilmeleri için en gerekli birim haline gelmiştir.

Piyasadaki gelişmeler sonunda departman için gerekli insan kaynakları uzmanları ve nitelikli personelin yetiştirilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları eğitimi oldukça önem kazanmış, İnsan Kaynakları profesyonelleri ve profesyonel adayları için olmazsa olmaz bir şart halini almıştır.

İnsan Kaynakları Uzmanlığı, personelin işe alımı ile başlayan; oryantasyon, planlama, sosyal güvenlik uygulamaları, eğitim, performans değerleme, ücretlendirme ve kariyer yönetimi ile devam eden oldukça kapsamlı bir pozisyon olduğundan İnsan Kaynakları departmanı çalışanları alanında uzman profesyoneller olmak ve her gün kendilerini geliştirmek zorundadırlar.

Eğitime Şimdi Başvur

İnsan kaynakları eğitimi nedir?

Şirketin stratejik departmanı olan insan kaynaklarının tüm iş süreçlerini yönetmek için gerekli olan bilgileri, teorik ve pratik olarak öğrenmeleri amacıyla, Platform Akademi bünyesinde organize edilen ve MEB sertifikalı olarak verilen insan kaynakları eğitimi, çalışma hayatında en temel ihtiyaç olan kalifiye personel ihtiyacını karşılamaya yönelik verilen bir eğitimdir.

İnsan kaynakları görev ve yetkinlikleri nedir?

İnsan kaynakları firmaların kısa ve uzun vadede stratejik hedefleri doğrultusunda gerekli olan insan ihtiyacını belirler. Ayrıca İhtiyaca uygun insan sermayesini hazırlamakla sorumlu olan departman olarak işe alım, oryantasyon, eğitim, KPI belirleme ve takibi, performans yönetimi, bordrolama alanında çalışmalar yürütür.

İnsan kaynakları eğitimi neden gereklidir?

İnsan kaynaklarının en büyük materyali insandır. İnsanların ve şirketlerin tek bir çatı altında her iki tarafında haklarını koruyarak yürütülmesi için gerekli olan bilgiye sahip olmak için insan kaynakları eğitimi almanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Çalışanlar için temel olan, maaş, mesai, bordrolama, SGK prim ödemeleri, iş kanunlar, yasal mevzuatlara uygun hareket etme, izinlerin yönetimi, eğitim, departmanlar arası etkileşim, şirket içi yapılandırma ve atamaların organize edilmesi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüten insan kaynakları departmanı çalışanlarının, sürekli değişen mevzuatları takip etmesi için bu eğitimi tüm insan kaynakları departmanı çalışan ve adayları için gereklidir.

İnsan kaynakları nasıl çalışır?

Bir kurum ya da kuruluşta çalışacak insanların nitelik ve niceliklerini belirleyerek, çalışanların başarılarını ve başarısızlıklarını ölçmek, kurum içerisinde uyumu sağlayan ve kurumun aktif- dinamik bir şekilde işlemesi için planlar yapmak suretiyle nitelikli insan kaynağının kuruma kazandırılmasını sağlayarak kurumun hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamak amacıyla çalışır.

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Eğitim Süresi:

Toplam 36 saat (2 haftalık ya da 3 haftalık programlar)

Sertifika:

 • M.E.B. onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası,
 • Platform Akademi İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifikası,
  Eğitim dökümanları,
 • İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir bilgi bankası,
 • Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilir.

İnsan Kaynakları Eğitim Programı Genel İçeriği:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları
 • İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Süreci
 • İnsan Kaynaklarında Performans Yönetimi
 • Çalışan Memnuniyeti Sistemi
 • İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi
 • Kariyer Yönetim Sistemi
 • Atölye Çalışmaları

EĞİTİM PROGRAMI

1. MODÜL: İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ VE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI

 • İnsan Nedir?
 • İnsan Kaynakları ve Antropoloji arasındaki bağ
 • İnsan Kaynakları Mı? Personel Yönetimi Mi?
 • Diğerlerinden Farklı Olarak Bir İnsan Kaynakları Çalışanı Nasıl Olmalıdır?
 • Her İnsan Kaynakları Çalışanının Bilmesi Gereken İnsan Kaynakları Teorileri
 • İnsan Kaynaklarının Şirket İçindeki Önemi ve Amacı
 • İnsan Kaynaklarının Temel İlkeleri
 • İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları ve İşleyişi
 • İnsan Kaynaklarına Düşen Görevler
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Şirket Kültürü, Vizyon, Misyon ve Genel Stratejiler

2.MODÜL: İNSAN KAYNAKLARINDA DOKÜMANTASYON

 • Organizasyon Nedir?
 • Kurum Kültürü ve Onu Oluşturan Bileşenler
 • Dokümantasyon Nedir?
 • Prosedür Nedir?
 • Prosedürlerin Oluşturulması
 • İnsan Kaynaklarında Uygulamalarında Kullanılacak Formlar
 • İnsan kaynakları bilgi sistemi

3.MODÜL:PLANLAMA ve İŞ ANALİZİ

 • Planlama Nedir?
 • İş Analizi Nedir?
 • İş Analiz Yöntemleri
 • Görev Tanımlarının Oluşturulması
 • Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri
 • Personel Devir Oranı (Turnower)

4.MODÜL: İNSAN KAYNAKLARINDA SEÇME VE YERLEŞTİRME

 • Takım Olmak ve Takım Kavramı ve İşe Alımdaki Rolü
 • Özgeçmişi İyi Okumak
 • İyi Bir Özgeçmiş Nasıl Olmalıdır?
 • Kaç Çeşit Özgeçmiş Yazılım Şekli Vardır?
 • İnsan Kaynağı Seçme ve Yerleştirme Süreci
 • İnsan Kaynağı Sağlama Yöntemleri
 • Etkin İlan Hazırlama
 • İlan Verme Teknikleri
 • Özgeçmiş Veri Bankasının Önemi
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakat Çeşitleri
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakat Sorusu Hazırlama
 • Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler
 • Yetkinlik Nedir?
 • Yetkinlik Türleri
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Test ve Envanter Uygulamaları
 • Mülakat Sonrasında Yapılan Değerlerlendirme Hataları
 • Değerlendirme ve Aday Seçimi
 • İş Teklif Sürec

5.MODÜL: İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

 • Performans Sadece Bir Kavram Mıdır?
 • Performans Değerlendirmenin Firmaya ve Çalışana Katkıları
 • Performans Yönetim Sistemi Nedir?
 • Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
 • Performans Değerlendirme Teknikleri
 • Dikkat Edilecek Noktalar
 • Geribildirimin Önemi ve İletişim
 • Geribildirim Verilirken Önem Verilmesi Gerekenler

6.MODÜL: EĞİTİM VE GELİŞİM SÜREÇLERİ

 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Şirket içi Eğitimler
 • Eğitim Bütçesinin Belirlenmesi
 • Eğitim Araştırması,
 • Eğitim Programlarının Belirlenmesi, Planlaması, Organizasyonu
 • Eğitimlerin Değerlendirmesi
 • Eğitimlerin Şirket Karlılığına Etkisinin Ölçülmesi
 • Eğitim Raporlaması Yapma

7.MODÜL: KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ

 • Kariyer Gelişimi Nedir?
 • Kariyer Geliştirmenin Çalışan ve Firma Katkıları
 • Kariyer Yönetimi Nedir?
 • Kurumlarda Kariyer Haritası
 • İnsan Yaşamında Kariyer Dönemleri
 • Yetenek Yönetiminin Önemi

8.MODÜL: ÇALIŞAN MOTİVASYONU, BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ

 • Motivasyondan Ne Anlıyoruz?
 • Motivasyon Teorileri ve Hayatımıza Etkileri
 • Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler
 • Yüksek Motivasyonun Yararları ve Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi
 • İyi İletişimin Motivasyona Etkisi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyon Arasındaki Bağ

KİMLER KATILABİLİR

İnsan Kaynakları Eğitimine Kimler Katılabilir

 • İnsan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları çalışanları,
 • Personel Müdürleri ve Personel İşleri görevlileri,
 • Sektör değişikliği isteyen tüm çalışanlar,
 • İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar,
 • Firma sahipleri ve ortaklıkları ile yeni girişimciler

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Eğitimine katılan öğrencilerimizin yorumlarından bazıları

Orhan Özgür: Ortam, Güleryüzlü İnsanların Olması Daha Ne İstenir Ki.

Bahar Düşko: Eğitim Anlamında Beklentilerimin Üzerinde Bir Eğitimdi. Hocamızın Bilgi Ve Tecrübeleri Yeterli Düzeydeydi. Kariyerim İçin Kesinlikle Katkı Sağlayacağını Düşünüyorum. Kurstaki Diğer Çalışanların İlgisi De Fazlaydı. Herşey İçin Teşekkürler.

Burcu Çulak: Bu Eğitimle Beklentilerimin Üzerinde Bir Eğitim Programıyla Karşılaştım. Hocalarımızın Anlatımı Gerek Konuların Sunuluş Biçimi Çok İyiydi. Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederim.

Gülser Demirel: Eğitime Başlamadan Önce Tasarladığımdan Daha Çok İhtiyacımı Karşıladığıma Ve Farklı İhtiyaçların Belirlenmesine Ön Ayak Olduğuna İnanıyorum.

Bengü Kayıarslan: Olay Tanımları Ve Yaşanmış Örneklerle Takviyesi İş Yaşamına Karşı Görüş Ve Düşüncelerimi Geliştirdi. Teşekkür Ederim.

Erhan Mert: Eğitmenimizin Deneyimlerini De Paylaşması Ayrı Bir Renk Katmıştır. Teşekkür Ederim.

Ayfer Aklar: 5 Hafta Süreyle Aldığım İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitiminden Çok Memnun Kaldım. Beklediklerimin Karşılığını Alabildim. Özellikle Eğitmenimizin Bizimle Tecrübelerini Paylaşması Ve Yönlendirmesinin Çok Katkısı Olduğunu Düşünüyorum. Teşekkür Ederim.

Platform Akademi; Türkiye’nin Eğitim Platformu

Sibel Musaoğlu: Çok Güzel Ve Eğlenceli Bir Eğitimdi. Hocamız Çok İyiydi. Kurs Çabuk Geçti. Sürenin Biraz Daha Uzun Olmasını İsterdim. Herşey İçin Hocamıza Ve Platform Akademiye Teşekkür Ederim.

Ezgi Ekiz: Çok Memnun Kaldım. Hocamız Da Sınıfımız Da Çok İyiydi. Başka Bir Eğitim Daha Almak İstersem Yine Buraya Gelirim. Dışarıda Başka Kişilere De Tavsiye Edeceğim. Teşekkürler

Ayça Güneş: Öğretmenimiz Eğitimi Renklendirerek Bizim İçin Öğrenilmesi Daha Rahat Bir Hale Getirdi. Konu Hakkında Hiç Bilgim Yoktu. Fakat Şu An Genel Olarak Kavradığımı Ve Yazılı Evraklara Baktığımda Ne Olduklarını Anladığımı Görüyorum.

Semra Karaçam: Başta Platform Akademi Ve Değerli Eğitmenimize Sonsuz Teşekkürlerimi Sunarım. Eğitmenimizin Bana Kattığı Bilgilere Vermiş Olduğu Profesyonel Yaşamındaki Örneklere Sonsuz Teşekkür Ederim.

Demet Tokat: Değerli Eğitmenimize Sonsuz Teşekkürler. Hayat Tecrübeleri, Bilgi Ve Donanımlarıyla Bizi Aydınlattı. Dersten Ziyade Sohbet İçerikli Eğitim Oldu Ve Bu Sebeple Sıkılmamıza Fırsat Olmadı. Enerjisi, İçtenliği Ve Samimiyeti Sayesinde Hayata “Sinirleri Alınmış Et “ Gibi Bakmayı Öğrettiği İçin Güleryüzlü, Hoş Sohbeti İçin Ayrıca Teşekkürler.

Platform Akademi; Kariyer Noktanız

Zişan Demir: Hocanın İletişimi Ve Enerjisi Çok Yüksek. Bu Kendi Adıma Eğitimin Çok Verimli Geçmesini Sağladı. Donanımlı Ve Çok Deneyimli Olduğu İçin Verdiği Örneklerle De Eğitimin Kalıcılığını Sağladığına İnanıyorum. Ayrıca Katılımcı Arkdaşlarımla Da İyi İletişim Kurduk. Oldukça Eğlenceli Ve Verimli Geçti. Teşekkürler.

Seyhan Vatansever: Eğitimcinin Bilgisi Ve Samimiyeti Gayet İyi Düzeydeydi. Karşı Tarafa Bilgisini Aktarabilmesi Ve Eğitimi Anlatımı Çok Başarılıdır. Kurs Çalışanlarının Samimiyeti Ve İlgisi Kursa Olan İlgiyi Arttırmaktadır.

Selda Kaya: Diğer Bir Çok Yere Göre Daha Kapsamlı Bir Eğitiminiz Bulunmaktadır. Gösterdiğiniz Extra İlgi Alaka Ve Tabiki En Başta Verdiğiniz Eğitim İçin Teşekkürler.

Kübra Kılıç: İnsan Kaynaklarının Ülkemizdeki Uygulanış Biçimi Ve Şirketlerin Durumu İle İlgili Verilen Extra Bilgiler Çok Faydalı Oldu. Gerçekçi Yaklaşımla Anlatım Yapılması Bizlerin Bu Mesleğe Ne Kadar Uygun Olduğumuzu Saptamamız Açısından Çok Faydalı Bir Tutum.

İrem Bedestani: Eğitmenimizin, Bizlere Karşı Pozitif Enerjisi Beni İ.K. Da Daha Bilinçli Ve Kariyer Hedefimdeki Olan Azmimi Sağladı. Gerek İş Hayatı Yaşadıklarını Bize Aktarması Gelecekteki Yaşayacaklarımız Bakımdan Fayda Sağlayacağını Düşünüyorum.

Platform Akademi; Hedefinize giden yolda sizinle

Melis Güngör: Eğitmenin Güler Yüzü, Katılımcıları Derse Yüzde Yüz Odaklayabilme Yeteneği Ve Tüm Platform Akademi Çalışanlarının Sıcakkanlılığı İçin Teşekkürler.

Zahide Seçgin: Alanında Uzman Olan Eğitimcinizin Önderliğinde Tamamlamış Olduğum Eğitimin Kariyerime Olumlu Katkıları Olduğunu Beyan Ederim.

Büşra Balcı: Düşük Beklentiyle Gelip, Beklentimin Çok Yükseğinde Bitirmiş Olmam, Eğitmenimizin Gözardı Edilemez Tecrübesiyle Gayet Memnun Kaldım. İlginiz İçin Teşekkürler.

Didem Akmaz: Eğitim İçeriğiniz Genel Olarak İyiydi. Özellikle Eğitimcimizin Samimiyeti, Donanımı Ve İş Hayatıyla İlgili Tavsiyeleri, Yorumları Ve Deneyimlerini Paylaşması Açısından Da Ayrıca Teşekkür Ederim.

Nur Önerge: Çok Verimli Bir Eğitimdi. Hocamızın Eğitimi Anlatması Anlattıklarını Dökumanlarla Desteklemesi Hayattan Verdiği Örnekleriyle Beklentimin Çok Üstünde Bir insan kaynakları Eğitimi Oldu. Emeği Geçen Eğitmenimize Ve Platform Akademi’ye Çok Teşekkür Ederim.

Merve Orak: Eğitim İçin Öğretici Seçimi Çok İyi. Teorikten Çok Uygulama Olması Daha Akılda Kalmasını Sağladı. Ayrıca Misafirperverliğiniz İçin Teşekkür Ederim.

Özlem Pek: Eğitmenimize Sonsuz Teşekkürlerimi İletiyorum. Sayesinde İnsan Kaynakları Alanına Görüş Açım Gelişti. Birkez Daha Doğru Bir Karar Vermemi Sağladı. Herşey İçin Sonsuz Teşekkür Ediyorum. Her Sorumuzu Eksiksiz, Doğru Ve Samimi Cevaplandırdığı İçin Özellikle.
Hocamız Konusuna Oldukça Hakimdi. Sınıfla İletişimi Çok Başarılıydı Ve Verdiği Örneklerle Konuları Anlaşılır Hale Getirdi.

Platform Akademi; Çalışma hayatınıza yön veren eğitimler

Atay Barburoğlu: Eğitmenimiz Gerçekten Çok Kaliteli Bir Eğitmen. Eğitim Süreci Boyunca İletişimi Çok Kuvvetliydi. Dersler Kesinlikle Sıkıcı Değildi. Çok Zevkliydi. :)
Eğitim İçeriği, Eğitmenimiz, Gerekli Notlar Ve Malzemeler Olsun Hepsi Tatmin Ediciydi. Herkese Her Şey İçin Teşekkür Ederim

Gözde Turgut: Eğitim Programı Beklentilerimi Karşıladı. Eğitmenimiz Eğitmenimizin Dersi Anlatış Şekli Ve Katılımcılarla İlgisi Ve İletişimi Çok Güzeldi. Özel Hayattan İş Hayatından Yaşadığı Deneyimleri Anlatması Çok İyiydi. Bu Eğitimin Bana Katkısı Olumlu Yönde Oldu. Eğitmenimize Çok Teşekkür Ederim.

İlhami Ozan Çelik: Eğitim Programı İçeriği Açısından Zengin Konu Hakkında Bilgi Doyumu Sağlamaktadır. Eğitimcinin İletişim Ve Sunuş Biçimi Akılda Kalıcı Bir Biçimdedir. Ayrıca Konuya Hakim Olduğu Kanısındayım. Bu Programın Bana Katkıda Bulunduğuna İnanıyorum.

Nebahat Mihraboğlu: Eğitmenin Yaklaşımı, Konuya Hakimiyeti Oldukça Etkileyiciydi. Bu Kısa Süre Zarfında Çok Şey Kattığına İnaniyorum. İçtenliği Ve Samimiyeti Çok Etkiledi Beni. Keşke Daha Önce Alsaydım Dediğim Bir Eğitim Oldu.

Çağla Asığ: Hocamız Güler Yüzlü Ve Pozitifti. Eğitimde Birçok Şey Öğrendim. Eğitim Kesinlikle İş Hayatımda Çok Etkili Olacaktır.

Elif Tezel: Bireysel Olarak Da Eğitim Olarak Da Bana Çok Şeyler Katan Bir Eğitim Oldu. Eğitim Materyalleri Eğitmenimizin Anlatımı Ve Eğitim Yeri Olarak Da Herşey Mükemmeldi.

Yağmur Derdağ Alaca: Deneyimsiz Olmama Rağmen İnsan Kaynakları Eğitimi İle Deneyim Ve Bilgi Sahibi Olduğuma İnanıyorum. İş Yerimde Eğitmenimizden Öğrendiğim Her Bilgiyi Uygulamak İsterim.

Platform Akademi; Yeni bir kariyer planı için doğru adres

Fatmagül Yiğiter: Kurumunuzu Yansıtan Açık Eğitimle Eğitmenimizden Eğitimi Almış Olmak Ayırdığım Zamana Fazlasıyla Değdi. Kurumunuzdaki İdari Ekibiniz Oldukça Samimi, Bu Konuda Ayrıca Teşekkürlerimi İletirim. Dopdolu Bir Eğitim Oldu. Çok Teşekkürler.

Ahmet Manap: Eğitim Süresince Eğitmenimizin Bilgi Ve Birikimini Çok Açık Ve Samimiyet İçerisinde Bizimle Paylaştığı İçin Faydalı Bir Eğitim Olduğunu Düşünüyor Ve Kendisine Çok Teşekkür Ediyorum.

İlker İnceoğlu: Eğitimde Geçen Süre Boyunca Kurumunuzdan Almış Olduğum Samimiyet Ve Güleryüzlü, İlgili Personelleriniz Olduğu İçin Teşekkür Etmek İsterim. Özellikle Eğitmeninize Çok Teşekkür Ederim.

Erdem Öger : Eğitmenin konu hakimiyeti ve tecrübesi ve yönlendirmesi gerçekten olan üstü konuyu anlatması ve anlatırken sıkmaması hem bizlere hem de eğitimciye artı sağlar. Eğitimcisinin başarılı ve hakim olması aldığımız eğitimde bizlere ileri ki yıllarda katkı kesinlikle sağlayacaktır ve sağladı bile.
 Katılımcı sayısı az olmasına bir avantaj fazla kalabalık değil, sınıfları da temiz bazı kurslar gibi masanı kendin sil durumu yoktu. Hoca içinde söylenecek fazla bir şey yok çok çok çok…  iyiydi. Teşekkürler:) 

Gülşah Giriş: Eğitmen mükemmeldi hiç bitmesin istedim. Her şeyiyle bize katkıda bulunan bir eğitimdi. Her şey için teşekkürler. 


Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Sibel AVCIBAŞI
Sibel AVCIBAŞIİnsan Kaynakları Eğitmeni

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.