Proje Açıklaması

KGK Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programı eğitiminin amacı; Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitim tebliği kapsamında PLATFORM AKADEMİ tarafından muhasebe ve denetim alanında belirlenen ve KGK tarafından onaylanan muhtelif temel eğitim konularında yüz yüze eğitimler vererek bağımsız denetçilerin bu konularda yeterli düzeyde bilgi edinmelerini ve mevcut bilgilerini güncellemelerini sağlamak.

*Diğer taraftan söz konusu tebliğin bağımsız denetçiler için temel mesleki konularda ön gördüğü zorunlu eğitim ihtiyacını karşılamak.

EĞİTİCİLER KİMLER : Mesleğinde uzman ve deneyimli meslek mensupları ile akademisyenler.

KİMLER KATILMALI: Temel Mesleki konularda bilgilerini güncellemek ya da geliştirmek isteyen bağımsız denetçiler.

*Bağımsız denetçiler için sürekli eğitim tebliği uyarınca KGK’ nın çerçevesini çizdiği temel eğitim konularında yıllık asgari 20 saat eğitim almak isteyen bağımsız denetçiler ile geçmiş dönemlere ilişkin eğitim zorunluluğunu yerine getirmediğinden bağımsız denetçi belgesi askıya alınanlar.

*Mesleğinde farklılık yaratmak isteyen SMMM’ler ve YMM’ler ve şirketlerin muhasebe ve mali işler bölümlerinde çalışan ve kariyer basamaklarında daha emin adımlarla yükselmek isteyen yönetici ve uzman personel.

*Kurumlarının yarışma, yetki ve yeterlilik sınavlarında daha başarılı sonuç elde etmek isteyenler.

KATILIM BELGESİ: Her bir katılımcıya PLATFORM AKADEMİ yetkilisinin imzasını mührünü ve logosunu taşıyan fiilen katıldığı eğitimin konusu ve yılı ile gün ve saat olarak süresini gösteren KATILIM BELGESİ verilecektir.

KGK Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programı eğitiminin amacı; Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitim tebliği kapsamında

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR:

*Temel İlkeler

*Dürüstlük

*Tarafsızlık

*Mesleki Yeterlik Ve Özen

*Sır Saklama

*Mesleğe Uygun Davranış

*Denetçinin Görevlendirilmesi

*Çıkar Çatışmaları

*Mevzuata Aykırılıklara Karşılık Verilmesi

*Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması, Ücretler Ve Diğer Menfaatler

*Hediyeler Ve Ağırlanma

*Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları

*Tarafsızlık-Tüm Hizmetler

*Bağımsızlık-Denetim Ve sınırlı Denetim

*Bağımsızlık-Diğer Güvence Denetimleri

*Örnek Olay Çalışması

KURUMSAL YÖNETİM:

*Kavramsal Giriş

*Kurumsal Yönetim Ve kurumsallaşma

*Kurumsal Yönetimin Gerekliliği

*Kurumsal Yönetimin İlkeleri

*Kurumsal Yönetimin Amacı

*Kurumsal Yönetim Konusunda Türkiye’de Ve Dünyada Yapılan Çalışmalar

*Kurumsal Yönetim Ve Kurumsal Risk Yönetimi İlişkisi

*Kurumsal Yönetim Ve İç Denetim İlişkisi

FİNANSAL YÖNETİM:

*İşletmelerde Finans Fonksiyonu

*Finansal Piyasalar, Kurumlar Ve Araçlar

*Finansal Analiz, Nakit Akışları Ve Planlama

*Paranın Zaman Değeri

*Tahvil Değerleme

*Hisse Senedi Değerleme

*Risk Ve Getiri

*Sermaye Maliyeti

*Uzun Dönem Yatırım Kararları: Sermaye Bütçelemesi

*Uzun Dönem Finansman Kararları: Sermaye Yapısı

*Özel Konular: Kar Dağıtım Politikaları, Birleşme Ve Satın Almalar, Finansal Başarısızlıklar

 

EĞİTİM DETAYLARI

Eğitimin Konuları   : Kurumsal Yönetim (7 kredi)

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (7 kredi)

Finansal Yönetim (14 kredi)

Başlama Ve Bitiş Tarihi: Tarih bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.

Yapılacağı Günler  : Cumartesi ve Pazar

Günlük Saat Aralığı  : 10:00 – 17:00

Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin: 0212 275 67 50

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.