Proje Açıklaması

Kişisel İmaj Ve Marka Yönetimi Eğitimi

Kişisel İmaj Ve Marka Yönetimi Eğitimi ile katılımcılara kişisel imaj konusunda gereken profesyonel bilinci kazandırarak iş hayatında başarıyı yakalayabilmeleri için gerekli bilgiler paylaşılacaktır.

KİŞİSEL İMAJ VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kişisel imaj; bireyin içinde bulunduğu ortamlarda jestler, mimikler, giyiniş tarzı, yapılan hareketler ve sözel ifadeler ve bu ifadelerin tonunun birleşiminden oluşan ve bu çerçevede kişinin insanlarda bıraktığı izlenim olarak değerlendirilir. Kişisel imaj bireyin resmidir

İmajı etkileyen faktörleri “ilk ve kalıcı izlenim, giyim, görünüm, ses tonu, cümlelerinizin içeriği, beden dili” şeklinde sıralamıştır. Tasarlansın veya tasarlanmasın, her insanın mutlaka bir imajı vardır. İnsanların bir bireye ilişkin akıllarına gelen her şey, o bireyin imajını oluşturmaktadır, “güçlü ve olumlu bir imaj, iş ve insan ilişkileri sırasında arzulanan sonuçları daha kolay elde etme şansını verir. Bu nedenle, kişinin kendisine olan güveni artıracak güçlü bir kişisel imajı sağlayacak unsurların neler olduğunu ve profesyonel bir imajın nasıl oluşturulacağını öğrenmek gerekir.

Kurumsal İmaj

Kurumsal imaj, bir işletme hakkında toplumun, tüketicilerin, mal ya da hizmetlerini ulaştırdığı müşterilerinin, rakiplerinin, birlikte iş yaptığı diğer kuruluşların ve kitle iletişim araçlarının edinmiş oldukları izlenimlerdir. Pazarlama bakış açısıyla kurum imajı; insanların bir kurum hakkında sahip oldukları tüm deneyimler, izlenimler, inançlar, duygular ve bilgilerin etkileşiminden doğan sonuç olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda kurum imajının, örgüt üyelerinin örgütle ilgili inançları, davranışları, örgütün iletişim biçimini oluşturan kurumsal kimlik ve örgüt dışındakilerin örgütü nasıl algıladığı ile ilgili yapılanmış dışsal imaj olarak iki farklı unsuru üzerinde durulmuştur.

Yapılandırılmış dışsal imaj kavramı kurumsal imaj olarak da değerlendirilmektedir. Kuruluşun merkezi iletişim stratejisi olan kurum kimliği; kuruluşların kitlelere sunduğu kurum imajı ise kitlelerin kuruluşu algılama biçimidir. Kurumsal imaj çalışanların, müşterilerin, hissedarların ve işletmenin hedef kitlesini meydana getiren diğer grupların, işletmenin farklı yönlerini algılaması neticesinde görüşlerin toplamından oluşmaktadır.


PROGRAM İÇERİĞİ

  • Kişisel İmaj Yönetimi
  • Kişisel Marka Oluşturma
  • İş Hayatında Görünüm ve İlk İzlenim
  • Topluluk Önünde Konuşma
  • Beden Dili
  • Yazılı İletişim Teknikleri
  • İletişim ve Beden Dili Kullanımı
  • Konuşma, Ses Tonu Becerilerinin Önemi ve Öneriler
  • Sunum Yeteneği Geliştirme
  • İmaja Uygun Giyim ve Seçimi

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.