Proje Açıklaması

Kurum Kültürü Geliştirme Teknikleri

Kurum Kültürü Geliştirme Teknikleri eğitimi ile katılımcıların kuruma ait değerleri benimseyerek, kurum kültürünü içselleştirmeleri ve işletmeye aidiyet hissetmeleri hedeflenmektedir.

Kurum ya da örgüt olarak ifade ettiğimiz yapıda, ne yapmak istediğini bilen ortak anlam ve değer sisteminden uzak bireyler oluştuğu takdirde örgüt tabirini kullanmak pek mümkün olmayacaktır. Çünkü bu örgütün devamlılığından bahsedilemeyecektir. Her bireyin kendi içinde inandığı değer yargıları nasıl mevcutsa, kurumlarda hedefledikleri yolda özgün olabilmek adına kendilerine ait bir değerler sistemi oluşturmaktadır. Bu ifade ise kurumlarda ‘‘kurum kültürü’’ olarak belirtilmektedir.

Kurum kültürünün amacı, çalışanları kurumun hedef ve politikaları hakkında bilgilendirmekle kalmayıp, içselleştirmelerini sağlamaktır. Çünkü her insan inandığı durumu benimseyip hareket etmektedir. İşte her bir kurumun benimsediği bu bilincin çalışanlara aktarıma ise iletişimle mümkün olmaktadır. İletişim kavramı canlı kavramının var olduğundan beri hayatımızın bir parçasıdır. Bir bitkinin suya yönelimi de iletişimdir ve ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. İşte diğer canlılar için ihtiyaçtan kaynaklanan bu eylemi geliştirebilen ve değiştirebilen tek canlı ise insanoğludur. Kurumlarda ise kurum içi iletişim sayesinde çalışanlar tarafından kurum kültürünün etkin ve doğru aktarımı sağlanmaktadır.

 

KURUM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Kurum Kültürü
 • Kurum Kültürünün Önemi
 • Kurum Kültürünün Özellikleri
 • Kurum Kültürünün Fonksiyonları
 • Kurum Kültürünü Oluşturan Kurallar ve Değerler
 • Firmada Kurum Kültürünün Oluşturulması
 • Kurum Kültürünün Ölçülmesi
 • Kurum Kültürü Yönetimi ve Korunması
 • Kurumsal Değerlerin Oluşturulması
 • Kurumsal Hedefler Belirlenmesi
 • Kurumsal SWOT Analizi
 • Kurumsal İletişim
 • Kurum Kültürünün İşletmeye Etkileri

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.