Proje Açıklaması

Mükemmel Liderlik

Mükemmel Liderlik, her seviyedeki yöneticinin, işinde hedeflediği sonuçları elde edebilmek için çalıştığı müessesenin kurumsal gücünü arttırmaya gayret etmesi ve bu gücü azami derecede kullanmayı başarabilmesi gerekmektedir.

Bu eğitim, çalışanların hedeflere doğru bir şekilde yönlendirilebilmelerini ve hedeflerin başarılmasında maksimum düzeyde katkı sağlamaları için gereken katılımcılık, motivasyon ve takım ruhu anlayışlarını kazanmalarının teminini hedeflemektedir.

Mükemmel Liderlik

Aynı zamanda da yönetim süreçlerinde ortaya çıkacak sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için gereken şartların en önemlileri olan etkin yönetim, eğitim ve uygulama imkanlarını sağlayacak ortamı oluşturmak hususunda lazım gelen liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Lider Kimdir ve Neden Önemlidir?
 • Liderlik Yaklaşımları
 • Kişisel Özellikler Teorisi
 • Davranışsal Teoriler
 • Koşulsallık Teorileri
 • Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar
 • Liderlerin Belirleyici Özellikleri Nelerdir?
 • Liderin Bireysel Performansının Yükseltilmesi
 • Liderlik Niteliklerini Geliştirmek
 • Liderlik Davranışlarına Sahip Olmak
 • Başkalarına Liderlik Etmek
 • Davranış Geliştirme Süreci
 • İstenilen Davranışın Öğretilmesi
 • Liderin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması
 • Çalışma Hayatında Duygusal Zekâdan Faydalanma
 • Risk Üstlenmek
 • Yetkinin Ve Sorumluluğun Devredilmesi
 • Liderlerin Yetki Devri Konusunda Risk Altına Girebilme Yetenekleri
 • Karar Vermenin Zor Tarafları
 • Liderin Kararlarının Gücü
 • Yönetim Planlaması Yapmak
 • Strateji Planlamak
 • Zamanı Etkili Kullanmak
 • Fikir Zenginleştirme
 • Sorumluluklar Yaratma
 • Etkileyici Kişisel Görüş Oluşturma
 • Ekibi Temsil Eden Kişisel Görüş Oluşturma
 • Ekip Üyelerine Karşı İç Müşteri Anlayışı Yaratma
 • Görevlendirme Teknikleri
 • Ekip Çalışması Planlama
 • Aciliyet – Önem Yönetimi
 • Liderlik Sitili Yaratma
 • Liderlik İmajı ve Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İlk Etki
 • Kalıcı Etki
 • Takım Yönetiminde Katılımı Sağlama
 • Kişisel Çalışma İle Örnek Teşkil Etme
 • Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme
 • Profesyonel Takım Ruhu Yaratma
 • Profesyonel Takım Lideri Olma
 • Profesyonel Takımda Görevlerin Tanımlanması
 • Diyalektik Yönetim İlkelerinden Faydalanma
 • Her Çalışanı Farklı Bir Birey Olarak Görme
 • Yönetimde Yaratıcı Olma
 • Çalışan İletişimi İle İlgili İpuçları
 • Yönetim Süreci Aşamaları
 • Araştırma
 • Hazırlık
 • Toplantı
 • İtirazların Giderilmesi
 • Plan
 • Uygulama
 • İzleme
 • Denetim
 • Önlem
 • Yeniden Planlama İçin Veri Yönetimi
 • Yeniden Planlama / Planı Geliştirme
 • Liderlikte Maliyet Düşürücü Faktörler
 • Maliyet Düşürücü Faktörlerin Çalışanların Etkileşimine Dayandırılması
 • Liderlik Uygulaması İle Verimliliğin Artırılması Yöntemleri
 • Liderlikte Teknik Bilgi – Beceri Havuzu Oluşturma
 • İş Alışkanlıklarının Yıkılması
 • Liderliğin Kalite Ve Müşteri Hizmetlerine Etkileri
 • Kişisel Gelişime Liderin Katkısı
 • Liderin Değerlendirici Rolü
 • Liderin Etkili Değerlendirmesinin Önemi
 • Etkili Değerlendirmenin Anahtar Prensipleri
 • Sorun Çözücü Lider
 • Biz: Ben’den Daha Güçlü Bir Duygu Yaratmak
 • Lider: Sorun Çözdüren Adam
 • Liderin Katkısı: Birlikte Büyüme Etkisi
 • Liderin Görevi: Herkesin Kazanacağı Çözümler Üretmek
 • Duygusal Zekaya Hükmetmek
 • Başarı Odaklılık
 • Motivasyon Nedir?
 • Motivasyon Yaklaşımları
 • Kuruluş Açısından Motivasyonun Önemi
 • Bireysel Açıdan Motivasyonun Önemi
 • Motivasyon Yönetimi Nedir?
 • Çalışanlar Nasıl Motive Edilebilir
 • 2×2 = 4’ten Daha Fazla Etmeli: Sinerji Yaratmak
 • Empatik Yönetim Tarzı Oluşturma
 • Lider: Sempatik Kişilik – Bir Dost Olma
 • Kazanan Lider: Mutlu Şirket – Mutlu Son

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.