Proje Açıklaması

Problem Çözme Karar Alma Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme Karar Alma Teknikleri Eğitimi programının amacı katılımcıları problem çözme ve karar alma adımları ile ilgili bilgilendirmek, problemler karşısında sistematik bir yaklaşım uygulamalarını sağlayarak etkinliklerini artırmak ve yaratıcı çözümler oluşturma becerilerini geliştirmektir.

Gittikçe karmaşıklaşan sistemler, teknolojik ve bilimsel gelişmeler bireyi gittikçe artan karmaşık problemlerle karşılaştırmaktadır. Dolayısıyla problem çözme çalışma hayatında, psikolojide ve eğitimde uzun yıllardır ilgi odağı olan önemli bir konudur. Problem çözme süreci bir hedefe ulaşırken araya giren zorlukların çözümünü bulma sürecidir.

Etkili problem çözme sürecinde  “tanımlama, açıklama ve tahmin etme” becerileri kullanılır. Problem çözümü için gerekli üç unsur: bilgi, strateji ve yöntemdir.  Problem çözme yeteneği ve stratejileri nedensel etkileşim diyagramı çizme ve yüksek sesle düşünme metotları kullanılarak ölçülebilir. Kişi karmaşık problemler hakkındaki bilgi ve becerisini yansıtan bir nedensel etkileşim diyagramı çizerek problem çözme yeteneğini ortaya koyabilir. Ayrıca kişinin her basamakta ne ve nasıl düşündüğünü sözlü ifade etmesi için yüksek sesle düşünme metodunu kullanmak, kişinin problemden algıladığını daha detaylı ifade etmesini sağlayacaktır.

Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Problem ve Problem Çözme
 • Problem Çözmeye Etki Eden Faktörler
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Yaklaşımları
 • Analitik ve Yaratıcı Düşünce
 • Karar ve Karar Verme
 • Doğru Karar Vermenin Önemi
 • Karar Verme Yöntemleri
 • Doğru Kararın Özellikleri
 • İnisiyatif Kullanma Kullandırma
 • İnisiyatif Kullandırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.