Proje Açıklaması

Profesyonel İşletme Yöneticiliği Programı

Profesyonel işletme yöneticiliği programı eğitimi, ister yönetici ya da patron, ister potansiyel yönetici ya da patron adayları olsun; işini, şirketini daha iyi yönetmek isteyenler için iş hayatında başarılı bir yöneticinin yol haritası olmayı hedeflemektedir.

Profesyonel İşletme Yöneticiliği Programı

Programımız süreç yönetim teknikleri, kalite yönetimi, strateji, iletişim ve raporlama dahil Yöneticiler için vazgeçilmez kavramların tümünü kapsamakta şirket yönetim tekniklerinde kapsam dışı veya eksik hiçbir unsur barındırmamaktadır.

Bu eğitimle, iş hayatındaki bakış açınız değişecek! Uygulamalı olarak öğreneceğiniz yönetim eğitimi sonrası işinize ve kariyerinize yeni bir sayfa açacaksınız.

PROGRAM İÇERİĞİ

1. MODÜL: ŞİRKETLERDE ETKİN YÖNETİM VE LİDERLİK STRATEJİLERİ

 • Yönetimin Temel Fonksiyonları
 • Yöneticilik Ve Liderlik
 • Yönetici Lider Farkı
 • Kişisel Vizyon Ve Misyon Oluşturma
 • Hedef Ve Strateji Belirleme
 • Güçlü Ve Zayıf Yönlerin Tespiti
 • Lider Yöneticinin Bilmesi Gerekenler
 • İnsanı Algılama
 • Paradigmalar
 • Algı Kontrolü
 • İletişim Engelleri
 • İletişimi Zorlaştıran Ve Kolaylaştıran Faktörler
 • İmaj, Karizma
 • Biz Bilinci
 • İş Etiği İlkeleri
 • Liderin Davranış Yöntemleri
 • Öğrenmeye Açıklık
 • Farklı Liderlik Yaklaşımlarını Kavramak
 • Yaratıcı İmgeleme
 • Liderliğin Başarı Stratejileri

2. MODÜL İŞ HAYATINDA KURUMSAL SİSTEM KURMA TEKNİKLERİ

 • Organizasyon Kurma
 • Etkin Yönetim Kuralları
 • Şirket Yönetimi Sistemleri

3. MODÜL: KURUM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

 • Kurum Kültürü ve Geliştirici Etkisi
 • Kurum Kültürünün Özellikleri
 • Kurum Kültürünü Oluşturan Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallar
 • Kurum Kültürünün Fonksiyonları
 • İşletmelerde Kurum Kültürünün Oluşturulması
 • Kurum Kültürünü Yaratan Temel Değerler
 • Kurumsal Felsefe ve Bireysel Düşünce Eşleşmesi
 • Kurumsal Davranış ve Kurumsal Adalet
 • Kurumsal İletişim
 • Kurum Kültürünün İşletmeye Etkileri
 • Kurumsal İklim ve Kurum Kültürü İlişkisi

4. MODÜL YAZIŞMA, RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ

 • Bilgi Notu Yazım Tekniği
 • Etkin Yazışma
 • Yönetim Çevresinde Yazışma, Etkin Yazışma Kuralları, Yönetici Adayı İçin Hitap, Üslup,
 • Yazışma Protokol Ve Nezaketi
 • Etkin Rapor Yazım Teknikleri
 • Bir Kariyer Geliştirme Gereği Olarak Yönetim Raporları, Rapor Tasarım Ve Yazım
 • Kuralları, Rapor Sunum Ve Savunma Teknikleri, Etkin Rapor Kullanımı, Rapor Ve Yönetim Kültürü
 • Etkin Sunuş Tekniği
 • Etkin Sunuş Planlama, Hazırlık Ve Uygulama İçin Gerekli Kurallar
 • Bir Dakikalık Yönetim Sunuşu Tekniği

5. MODÜL ZAMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİ

 • Etkin Zaman Yönetimi
 • 20 En Önemli “ Zaman Tuzağı
 • Alınması Gereken En Önemli 10 Önlem,
 • Yönetici İçin Gününü Kontrol Becerisi
 • Zamanın Değerini Anlamak
 • Kişisel Verimliliğin Esasları
 • Kişisel Zaman Yönetiminin Özellikleri
 • Kendini Organize Etmek
 • Hayır Diyebilmek
 • Başkalarını Organize Etmek ve Delegasyon

6. MODÜL: TOPLANTI YÖNETİMİ

 • Toplantının Tanımı
 • Toplantıların Vazgeçilmezliği
 • Toplantı Yapmanın 4 Ana İşlevi
 • İş Toplantılarının Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Toplantı Yönetiminin Özellikleri
 • Toplantılarda Yapılmaması Gerekenler
 • Toplantılarda Gösterilmesi Gereken Tavır ve Yaklaşımlar
 • Toplantılarda Katılımcıların ve Liderlerin Görevleri
 • Toplantı İçin Gündem Belirleme
 • Toplantılarda Açış ve Yürütme
 • Toplantılarda Tartışma Yönetimi
 • Toplantıda Sonuçlandırma Adımları
 • Özetleme ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması

7. MODÜL: İŞ HAYATINDA DİPLOMATİK DAVRANIŞLAR

 • İnsanı Anlamak
 • Beden Dilini Yorumlama
 • Olumsuz Davranışların Sinyalleri
 • İlişkilerde Yıkıcı Nedenler
 • Algı, Yorumlama, Empati Hataları
 • En Önemli Duyguları Tanıma Ve Etkin Yönetebilme Becerisi
 • Kişisel Nitelikler Kazanma, Yönetme, Negatifi Pozitife Yöneltme
 • Geliştirilmesi Gereken Davranışlar
 • Müzakerelerde Ve Karşılıklı Çatışmalarda Kullanılması Gereken Teknikler
 • Bireysel Bakım Ve İmajın Diplomatik Davranışlar İçindeki Yeri Ve Önemi
 • Etkin Konuşma Ve Etkin Dinleme Becerileri
 • Mesajların Etkin İletilmesi
 • Öncelik Sıralaması
 • Kullanılmaması Gereken Sözcükler, Cümleler

8. MODÜL: FİNANSAL YÖNETİM SİSTEMİ

 • Finansal Bilgi Sistemi
 • Finans Yönetimi
 • Finansal Karar Alma
 • Finansal Tabloları ve Raporları Okuma
 • Maliyet ve Kar Analizi
 • Finansal Analiz
 • Finansal Planlama
 • Nakit Yönetimi
 • Alacak- Borç Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • Yatırım Yönetimi
 • Sermaye Yönetimi

9. MODÜL:  PAZARLAMA SATIŞ YÖNETİMİ

 • Başarılı Pazarlama Sistemi Kurma
 • Başarılı Satış Sistemi Kurma
 • Pazarlama ve Satış Sistemlerinde Etkinlik ve Verimlilik
 • Pazarlama ve Satış Sistemlerinin Denetlenmesi
 • Pazarlama ve Satış Ekibi Kurma
 • Nitelikli Pazarlama ve Satış Bölümü Çalışanları Seme ve Yönetme

10. MODÜL: DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

 • Dış Ticarete Genel Bakış
 • Dış Ticaret Sistemi Kurma
 • Uluslararası Pazarlama Sistemi Kurma
 • Yurtdışı Satın Alma Sistemi Kurma
 • Dış Ticaret Operasyon Sistemi Kurulması
 • Dış Ticarette Karşılaşılabilecek Riskler ve Korunma Yöntemleri

11. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş
 • İnsan Kaynakları Organizasyonu
 • Etkin İş Tanımı Hazırlama Tekniği
 • Pratik İş Görüşmesi Yapma Tekniği
 • Performans Ölçme

İşletme Yöneticiliği Kimler Katılmalı

 • Şirket Sahipleri ya da Yöneticileri
 • Bulunduğu Şirkette Yükselmek İsteyen Çalışanlar
 • Kendi İşini Kurmuş ya da Kurmak İsteyen Girişimciler
 • İşine, Kariyerine Yeni Bir Sayfa Açmak İsteyen Herkes

Eğitim Sonunda Katılımcılara;

 • Geniş Bir Bilgi Bankası CD’si
 • Diğer Eğitimlerden İndirimli Faydalanma İmkanı

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.