Proje Açıklaması

Şirketlerde Etkin Yönetim ve Liderlik Stratejileri

Şirketlerde Etkin Yönetim ve Liderlik Stratejileri eğitiminin amacı şirketlerin çeşitli yönetim kademelerinde çalışanların, hedeflerine ulaşmalarının yollarını öğrenmelerini sağlamak, yönetimde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı oluşturmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün en etkili bir şekilde kullanımını sağlanmaktır.

Şirketlerde Etkin Yönetim ve Liderlik Stratejileri

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Yönetimin Temel Fonksiyonları
 • Yöneticilik Ve Liderlik
 • Yönetici Lider Farkı
 • Kişisel Vizyon ve Misyon Oluşturma
 • Hedef ve Strateji Belirleme
 • Güçlü ve Zayıf Yönlerin Tespiti
 • Lider Yöneticinin Bilmesi Gerekenler
  • İnsanı Algılama
  • Paradigmalar
  • Algı Kontrolü
  • İletişim Engelleri
  • İletişimi Zorlaştıran ve Kolaylaştıran Faktörler
  • İmaj, Karizma
  • Biz Bilinci
  • İş Etiği İlkeleri
 • Liderin Davranış Yöntemleri
  • Öğrenmeye Açıklık
  • Farklı Liderlik Yaklaşımlarını Kavramak
  • Yaratıcı İmgeleme
 • Liderliğin Başarı Stratejileri

EĞİTMENLERİMİZ

İLTER SAHBAZ
İLTER SAHBAZFinans Eğitmeni
1972 yılında doğan İlter Şahbaz, lisans eğitimini Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetimi bilim dalında tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesinde Muhasebe Denetimi bilim dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.
ABDÜL KOCATEPE
ABDÜL KOCATEPEFinans Eğitmeni
1978 yılında İstanbul’da doğan Abdül KOCATEPE A.Ü. İşletme Fakültesi’nde lisans, Marmara Üniversitesi Muhasebe Denetimi bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesinde Muhasebe Denetimi bilim dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.