Proje Açıklaması

Şirketlerde Kurumsallaşma Kurumsal Kimlik Oluşturma Eğitimi

Şirketlerde Kurumsallaşma Kurumsal Kimlik Oluşturma Eğitimi, bu eğitim ile şirketlerde kurumsallaşma ve kurumsal kimlik oluşturma adına gerekli olan tüm evreler katılımcılara detaylı olarak aktarılmaktadır.

Şirketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Kimlik Oluşturma Eğitimi


Program İçeriği

 • Şirketin Temel Amaçlarının Belirlenmesi,
 • Hedef, Vizyon ve Misyonun Tanımlanması
 • İş Yönetiminin Yönerge ve Yönetmeliklerinin Hazırlanması
  Kurum Yapısının ve Organizasyon Şemasının Oluşturulması
 • Kurumsal İmaj ve Firmalarda Saygınlık
 • Firmalarda Kurumsal Yapılanma ve Kurumsal Kimlik
 • Kurumsal Kimliği Oluşturma Aşamaları
 • Kurumsallaşma Amaçlarının Belirlenmesi
 • Kurumsallaşmanın Mali Boyutu
 • Kurumsallaşmanın Hedef Pazarlar Ve Müşteri Boyutu
 • Kurumsallaşmanın Süreç Boyutu
 • Kurumsallaşmanın Bilişim Boyutu
 • Kurumsal Kimlik Ve Marka Yönetimi
 • Kurumsal Kimlik, Pazarlama İletişimi Ve Halka İlişkiler
 • Kurumsallaşma Ve İnsan Kaynakları

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile işletmeleri kurumsallaşma kararı aldıklarında hemen kurumsallaşmayı başaramazlar. Kurumsallaşma bir süreç işidir ve kurumsallaşma sürecinin başlatılmasından önce, kurumsallaşmanın işlerliğinin hızlanması ve örgütün, örgüt içinde alınan kararların uygulanabilir hale getirilmesi gerekir. Bu nedenle kurumsallaşmaya başlamadan önce şunlar yapılmalıdır (Fındıkçı, 2005):

Kurumsallaşmanın Yolları

1- Mevcut durum analizi yapılmalıdır.
2- Aile işletmesine ait stratejik planlama yapılmalıdır.
3- Aile işletmesine ait bir anayasa taslağı hazırlanmalıdır.
4- Yönetim ve denetim sistemi kurulmalıdır.
5- Profesyoneller arasındaki ilişkilerin derecesi belirlenmelidir.
6- Aile işletmesinde aile bireyi, çalışan, hissedar, profesyonel yönetici, kurucu
girişimci gibi kavramlara ve yetki ve sorumluluklarına açıklık getirilmelidir.
7- İşletme için iş ve bilgi akış şemaları düzenlenmelidir.
8- İşletme içinde ödüllendirme ve cezalandırma sistemi oluşturulmalıdır.
9- Personel temin ve terfi sistemi oluşturulmalıdır.
10- Aile işletmelerinde görev alacak varis seçimi ve eğitimlerine sistem getirilmelidir.
11- Gelecek nesillerin sistemde yer almaları ve eğitimleri düzenlenmelidir.
12- Aile meclisinin oluşturulması gerekmektedir.
13- Aileye sonradan katılan bireylerin işletme içindeki durumları sisteme bağlanmalıdır.

Aile işletmeleri kurumsallaşma sürecine girmede önce yukarıda sözü edilen konularda gerekli önlemleri almak zorundadırlar. Aksi halde kurumsallaşma sürecine girildikten sonra pek çok sorunla karşılaşabilirler ve bu sorunları çözmekte sıkıntılar yaşayabilirler.

Küreselleşen dünyada işletmelerin ürettikleri mal ya da hizmetleri satışlarında bir pazar sınırlaması yok. Aile işletmelerinin profesyonelleşememeleri rekabet
sürecinde işletmelerin ivme kaybetmelerine neden olan en büyük etkendir. Aile işletmelerinde kurucu girişimcinin tüm diretmelerine rağmen güçlükle işe alınan profesyonel yöneticilere yabancı gözüyle bakıldığı için yetki ve sorumlulukları sınırlandırılmakta ve işletmeye ait bilgiler kendileriyle paylaşılmamakta, örgüt içinde pasif bir yönetici durumunda bırakılmaktadırlar.

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.