Proje Açıklaması

Sosyal Güvenlik Eğitimi

Sosyal Güvenlik Eğitimi Personel Özlük İşleri Eğitimi programını kapsamlı bir Uzmanlık Programı haline getirerek İş Hukuku, Bordrolama, Özlük İşleri, Sosyal Güvenlik, Ücret Yönetimi, Tazminatlar, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli Personelin yetiştirilmesi amacıyla M.E.B Sertifikalı Sosyal Güvenlik Eğitimi Programı olarak Platform Akademi tarafından verilmektedir…

Sosyal Güvenlik Eğitimi

Günümüz piyasasında İş Dünyası’nın en önemli ihtiyaçlarından biri Sosyal Güvenlik alanında uzmanlaşmış, nitelikli Personel istihdam edilmesidir.

Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Yasal Bildirimleri de kapsayan oldukça geniş bir alan olma özelliğine sahip olduğundan sosyal güvenlik eğitimi almamış, alanında yetersiz Personel Firmaların telafi edilemez noktalara gelmesine sebep olabilmektedir.

Eğitim Tarih ve Bilgileri 
Eğitim Gün ve Saatleri: 10.00-16.00 Cumartesi Pazar
Eğitmen: Mustafa ÇAĞLAYAN
Toplam Süre: 48 Saat / 4 Hafta
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin:  0212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

Sosyal Güvenlik Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Üst Düzey Yöneticiler, Orta Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları ve Personel İşleri Yöneticileri,
 • İnsan Kaynakları, Personel İşleri, Sendika, SMMM Çalışanları,
 • Yeminli Mali Müşavirler, Özel ve Kamu Sektöründeki tüm Denetçiler,
 • Sosyal Güvenlik alanında çalışmak isteyen Öğrenci ve Yeni Mezunlar,
 • Sektör değiştirmek isteyen tüm Profesyoneller.

MAYIS 2017 MEB SERTİFİKALI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIK EĞİTİMİ (UYGULAMALI PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLAMA)

Sosyal Güvenlik Eğitimi Program İçeriği

1. BÖLÜM: DEFTER BELGE VE EVRAKLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR?

 • İşverenlerce Tutulacak Kayıt Ve Belgelerin Geçersizlik halinde uygulanacak idari para cezaları?
 • Kayıt Ve Belgelerin İncelemeye Çıkarılması konusunda bilinmesi gerekenler
 • Defter ve belgeler hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar nelerdir?

2. BÖLÜM: İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER (işyeri dosyası açma)

 • İşyeri Dosyasının Açılması Ve İşyeri Bildirgesi
 • SGK işyeri bildirgesi ile işyeri dosyası açılmasında dikkat edilecek noktalar
 • Bildirgenin yasal sürede verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası ve uzlaşma
 • Işyerinin nakli durumunda yapılması gerekenler
 • Aynı işkolunda bulunan birden çok kara –deniz-havayolu ulaşım aracının olması durumunda yapılacak tescil işlemi
 • Taşeron(alt işveren) dosyalarının açılması durumu
 • İşyerinin unvan, nev’i değiştirmesi ya da birleşme/bölünme durumlarına yapılması gerekenler nelerdir?
 • Faaliyeti olmayan işyeri dosyalarının kapatılması . Faaliyeti mevsimlik olan işyerlerinde işyeri dosyalarının takibi
 • İş ortaklıkları ve konsorsiyumların sigorta tescil işlemleri
 • İşveren vekili kimdir? İşveren vekilinin işle ilgili işlemler açısından sorumluluğu nedir?

3. BÖLÜM: İşçi İşe Giriş Bildirge işlemleri

 • İşçinin giriş bildirgesinin hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar
 • İşveren tarafından İşçi İşe Giriş Bildirgelerinin verilme süresi ve istisnai durumlar nelerdir
 • İşçi İşe Giriş Bildirgelerinin İşveren tarafından geç bildirim halinde uygulanan İ.P.C. nedir
 • İşe giriş bildirgesi IPC uygulamasında değişiklik
 • Hizmet akdi uygulamaları
 • Belirli Belirsiz İş Sözleşmeleri,
 • Tam Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri
 • Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi,
 • Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 • İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği Ve Oryantasyon
 • İşçiden işe girişte alınacak belgeler nelerdir
 • Personel Özlük İşleri Temel Kavramlar
 • İşçi Özlük Dosyasının Oluşturulması
 • İşçinin verebileceği işe giriş bildirgesi (Ek 3)

4. BÖLÜM: Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi ve ödenme tarihleri
 • Uygulanmakta olan tavan –taban rakamları
 • Sigorta kollar
 • Tüm Sigorta Kolları Ve Prim Oranları
 • SGDP Sigorta Kolları Ve Prim Oranları
 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme süresi ve zamanında verilmeme halinde uygulanacak İPÇ
 • Prim gün sayısının tespiti? Kısmı çalışma halinde Prim gün sayısının tespiti nasıl yapılır?
 • Taşeronların Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Vermesi
 • Asıl işveren ile Taşeronlarda muvazaalı işlemler
 • Muvazaalı işlemlerin incelenmesinde(Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde) özellikle hangi unsurlara bakılmaktadır
 • İnternetten Aylık Hizmet Prim Bildirgelerinin Gönderilmesi, ek Ve İptal Bildirgeleri
 • İnternetten Aylık Hizmet Prim Bildirgelerinin Gönderilmesinde alternatif uygulamalar
 • Yasal Mevzuata Göre İşverenlerin yararlandığı Teşvik Çeşitleri
 • %5 işveren prim teşviki
 • Özürlü istihdamı teşviki nedir
 • Kontenjan dahilinde çalıştırdıkları özürlü sigortalılar için 14857 sayılı Kanun türü,
 • Kontenjan fazlası olarak çalıştırdıkları özürlü sigortalılar için 54857 sayılı Kanun türü
 • 6111 sayılı yasa kapsamında ek istihdam teşviki
 • Teşviklerden faydalanmadaki genel koşullar nelerdir

5. BÖLÜM: PERSONEL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ ve İşten Çıkış Bildirgelerinin Verilmesi

 • İşten Ayrılan Çalışanlar İle İlgili İşlemler Ve Bildirimler (iab formu)
 • Eksik Çalışma Belgesinin Verilmesi
 • Sözleşmenin Feshinde Usul
 • İhbar Önelleri Ve Kullanımı
 • Hak Düşürücü Süreler
 • Haklı Nedenle İşçi Ve İşverenin Feshi
 • Yazılı Savunma Alma Ve Ceza Uygulanmaları
 • Bildirimlerin Yapılma Şekli Ve Yapılamayan Bildirimlerin Sorunları
 • İşten Çıkarma Ve İşe İade Kararları Uygulamaları
 • İş Güvencesi Ve İşe İadenin Sonuçları
 • Toplu İşten Çıkarma Ve Sonuçları
 • Kötü Niyet Tazminatı

6. BÖLÜM: İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

 • Yıllık İzin Hakkı Ve Kullanımı
 • Yıllık İzin Süreleri Ve İhbar Süresi

7. BÖLÜM: İŞVERENLERİN SİGORTALILIĞI

 • 4b’ ye Tabi Olarak İşverenin Kendi Sosyal Güvenliği İçin Yapması Gerekenler
 • Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmesi
 • Prim oranları ve prim matrahının tespiti
 • 4/b ye tabi (Eski Bağ-Kur diye adlandırılanlar ) sigortalıların prim oranları
 • 4b’ Ye Tabi Olarak İşverenin Kendi için ödeyeceği prim oranları
 • Tescilsiz bağ-kur’luların durumu
 • 5 Yıldan fazla borcu olan bağ-kurluların durumu ne olacak?

8. BÖLÜM: EMEKLİLİK TAHSİS İŞLEMLERİ

 • Temel Kavramlar, Sigortalılık Süresi
 • Sigortalılık Süresi Hesaplanması
 • Sigortalılık Süresi Başlangıcı
 • Sigortalılık Süresi Başlangıcını Etkileyen Faktörler
 • İşe Giriş Tarihi İle Primlerin Ödenmeye Başlandığı Tarihin Farklı Olması
 • 18 Yaşın Altında Geçen Hizmetler
 • Borçlanmalar
 • İtibari Hizmete Dayalı İşe Girişin Geri Çekilmesi
 • Sigortalılık Süresinin Sonunu Belirlenmesi
 • Sigorta Prim Ödeme Gün Sayısı
 • Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Durumu
 • Sigorta Yaş Haddi
 • Yaş Hadlerinde İndirim Yapılması
 • Maluluk, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar
 • Malul Sayılma
 • Maluluk Aylığı Başvurusu Ve İstenecek Belgeler
 • Maluluk Aylığını Başlangıcı
 • Maluluk Aylığını Kesilmesi Ve Yeniden Başlaması
 • Yaşlılık Aylığı Ve Yaşlılık Toptan Ödenmesi
 • 08.09.1999 (Hariç) Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
 • 08.09.1999 (Dahil) İle 30.04.2008 Arasında Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
 • 30.04.2008 (Hariç) Sonrasında Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
 • Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması, Toptan Ödeme Yapılması
 • Ölen Sigortalının Hak Sahibine Cenaze Ödeneği Verilmesi
 • Ölüm Aylığı Almakta İken Evlenen Kız Çocuklarına Evlenme Ödeneği Verilmesi

9. ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARI

 • Bordrolama konusunda genel bilgilendirme
 • Bordro nedir? Ücret pusulası nedir?
 • Bu evraklarda asgari bulunması gereken bilgiler nelerdir?
 • Bordroların imzalatılma zorunluluğu
 • Kayıtların yapılacağı yasal defterlerin ve belgelerin tasdiki, işlenmesi saklanması ve ibrazı hakkında bilgiler
 • Ücret ile ilgili kavramların açıklanması (Brüt ücret, Net ücret, Giydirilmiş ücret nedir?)
 • İşçilere uygulanan gelir vergisi tarifesi
 • Asgari ücret kavramı ve 16 yaşından küçükler-büyükler için asgari ücret tutarları, tavan ücret ve sigorta primlerinde hesaplamaya etkisi
 • İş hukuku önemli maddeler
 • Ücret ve ücret çeşitleri
 • Fazla çalışma
 • Fazla sürelerle çalışma
 • Resmi tatil, hafta sonu çalışmaları
 • Çalışılmış gibi sayılan süreler
 • Prime esas kazanç nedir?
 • Prime tabi olan kazanç unsurları nelerdir?
 • Prime kısmen tabi olan kazanç unsurları nelerdir ?
 • Prime tabi olmayan kazanç unsurları nelerdir ?
 • Şu anda prim kesintisi yapılan sigorta kolları ve sigorta prim oranları
 • Normal işçilerde brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
 • İşçiden yapılacak kesintiler
 • İşverenden yapılacak kesintiler
 • Emeklilerin çalışması halinde Brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
 • İşçiden yapılacak kesintiler
 • İşverenden yapılacak kesintiler
 • Asgari geçim indirimi ve hesaplama örnekleri
 • Mevcut mevzuata göre uygulanan teşvik çeşitleri
 • Ücret hesaplama örnekleri ve bunların yevmiye kayıtlarının yapılması
 • TDHP hakkında işçilik kayıtları ile ilgili bilgilendirme
 • Kıdem tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplamaları
 • İbraname nedir? Nasıl düzenlenir.

ÖRNEKLER:

 • Asgari ücretten 30 gün çalışan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Aylık prim hizmet bildirgesinin doldurulması
 • Tam ay + mesai çalışması yapan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Asgari ücret ile tavan ücret arasında geliri olan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Maaş +sosyal yardımlar- kesintiler şeklinde gelir elde eden bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • SGK tavan ücretinin üzerinde brüt maaş alan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Maaş+ikramiye > tavan ücret şeklinde geliri olan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Saat ücretli çalışan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Çağrı usulü sözleşmeli bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Fazla sürelerle çalışması olan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Apartman görevlilerinin (Kapıcıların) bordrosunun hazırlanması

10. BÖLÜM LOGO BORDROLAMA UYGULAMALARI

 • Bordro paket program ile uygulama (LOGO BORDRO )
 • Şirket tanımlama
 • Sigorta dosya tanımlaması
 • Parametre tanımlamaları
 • İşçi işe giriş bildirgesi
 • Puantaj işlemleri
 • Bordroların alınması
 • Aylık bildirgenin düzenlenmesi
 • Normal çalışan
 • Emekli bildirgesi
 • Teşvik çeşitlerine göre bildirgelerin hazırlanması
 • Xml ile bildirgenin internet sitesine aktarılması
 • Tüm gerekli raporların bilgisayardan alınması
  bordro ücret pusulası, Agi tablosu v.b)
 • İşçi işten ayrılma bildirgesi
 • Aylık devir işlemleri

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

ÖZLEM YAMAN: İyi bir akademi. Güler yüzlü personeli iyi eğitimcileri teşekkürler.

ERALP TÜTÜNSATAR: Bu konudaki yetkinliklerine yetkinlik katığını düşünüyorum. Çevremdeki kişilere tavsiye edebileceğim bir eğitim programı ve kurumu. Teşekkürler.

FİLİZ ERBOĞA: Platform akademiye çok teşekkür ediyorum. Şahsım adıma benim için faydalı bir eğitimdi. Hocalarım başta olmak üzere hepinize saygılarımı sunuyorum.

H.GÖKSAN KUYUKÇU: Kurs boyunca ders ile ilgili olarak hocalarımız çok ilgili ve alakalı oldular. İkram olarak sunulan tatlı ve tuzlu kurabiyeler çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederim.

KATILIMCI 1: Genel anlamda eğitimi yeterli görüyorum.

KATILIMCI 2:Genel olarak çok iyi .Yeni Türk Ticaret kanunu ve şirketlerle ilgili kanunların yer alması uygun olur uygulama gerçek bir şirket ele alınarak verilirse çok daha iyi olur.

KATILIMCI 3: Hafta içi gündüz gruplarının açılmaması bizi biraz zor durumda bıraktı eğitimden memnun kaldım.

KATILIMCI 4: Beklentim konu ile alakalı başlangıç olarak bir firma kurulması A’dan Z’ye  tüm işleyişler bu konularla alakalı çıkabilecek sorunlarda iş müfettişi geldiği zaman neler yapılabilir. Daha önce gelen arkadaşlar vardı. Bu Şekilde olduğunu söylediler. Alim hocayla bu şekilde olmuş.

ABDURRAHMAN ÖZCAN: İnsanların güleryüzlü olumlu bakışları ve davranışları için gerçekten bulunmaz ve aranılan bir ortam. Hocamız Mustafa Bey’e de göstermiş olduğu candan ilgi ve alaka gayreti  için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devam etmesini öğrenci olarak temenni ediyorum.

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

KURS EĞİTMENİ

MUSTAFA ÇAĞLAYAN
MUSTAFA ÇAĞLAYANSosyal Güvenlik Eğitmeni
16 Ocak 1976’da İstanbul’da doğdu. 1983 yılında Kastamonu’da başladığı ilköğretim ve lise hayatını 1993 yılında İstanbul’da tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı.

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.