Proje Açıklaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS Eğitimi

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS Eğitimi ve  Denetim Uzmanlığı Eğitimi  kapsamında ilgili muhasebe hesapları ve mali tablolar tüm yönleriyle uygulamalı olarak işlenecek ve aynı zamanda denetim standartları da detaylı olarak katılımcılara gösterilecektir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları “Ufrs” Eğitimi

Program Uluslararası Muhasebe Standartları rehberliğinde mali tablo kalemlerinin incelenmesi, incelenen muhasebe hesapları ile ilgili Uluslararası Denetim Standartları’nın açıklanması ve buna paralel olarak da hesap döngüleri çerçevesinde örnek uygulamalarla denetimin gerçekleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Eğitim programı uygulamalı örneklerle zenginleştirilmiştir.

UFRS Eğitimi Sonunda Katılımcılara;

Platform Akademi Uzmanlık Sertifikası
İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir bilgi bankası CD’si verilecektir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS Eğitimi Kimler Katılmalı

Uluslararası Muhasebe Standartlarını şirketlerinde uygulayan ve bu çerçevede yöneticilerine raporlama yapan işletme personeli, orta kademe yöneticileri ile bağımsız denetim ve iç denetim alanında kariyer hedefleyen profesyoneller Uluslararası Finansal Raporlama Standartları “Ufrs” Eğitimi ve Denetim Uzmanlığı Eğitimi‘ne katılabilirler.

“TEMEL SEVİYE BİLGİLERİN VERİLMESİ, TEMEL UYGULAMALARIN ÖRNEKLENDİRİLMESİ”

UMS 1 – Finansal Tabloların Sunumu
UMS 1’in Amacı
UMS 1’in Kapsamı

 • Finansal tabloların amacı
 • Finansal tabloların bölümleri
 • İşletmenin sürekliliği kavramı
 • Muhasebe’nin tahakkuk esası
 • Sunumun tutarlılğı
 • Mali tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu
 • Önemlilik kavramı
 • Karşılaştırılabilirlik kavramı
 • Finansal tabloların çeşitleri
 • Finansal tablo dipnotları
 • Örnek UFRS mali tabloların incelenmesi

UMS 2 – Stoklar

 • UMS 2 ‘nin amacı
 • UMS 2 ‘nin kapsamı
 • UMS 2 ‘nin temel prensibi
 • Net gerçekleşebilir değer kavramı
 • Envanter maliyeti kavramı
 • Envanter maliyetlerinin giderleştirilmesi
 • Gösterim şartları
 • Örnek net gerçekleşebilir değer uygulaması

UMS 7 – Nakit Akım Tabloları

 • UMS 7’nin amacı
 • Temel kavramlar
 • Örnek uygulama

UMS 8 – Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar

 • UMS 8 ile ilgili temel kavramlar
 • Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması
 • Muhasebe politikalarının tutarlılığı
 • Muhasebe politikası değişiklikleri
 • Muhasebe politikası değişikliği ile ilgili açıklama şartları
 • Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler
 • Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ile ilgili açıklama şartları
 • Hatalar
 • Geçmiş dönem hataları ile ilgili gösterim şartları

UMS 10 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

 • UMS 10 ile ilgili temel kavramlar
 • Muhasebesel konular
 • İşletmenin sürekliliğini etkileyebilecek olaylar
 • Sunum şartları

UMS 12 – Gelir Vergisi

 • UMS 12’nin amacı
 • Temel kavramlar
 • Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
 • Ertelenmiş vergi varlığı
 • Ertelenmiş vergi hesaplaması

UMS 16 – Maddi Duran Varlıklar

 • UMS 16’nın amacı
 • UMS 16’nın kapsamı
 • Yeniden değerleme modeli
 • Amortisman ve itfa payları

UMS 17 – Kiralama Sözleşmeleri

 • UMS 17’nin amacı
 • UMS 17’nin kapsamı
 • Kiralamaların sınıflanması
 • Kiralayanın muhasebeleştirmesi
 • Kiracının muhasebeleştirmesi

UMS 18 – Hasılat

 • UMS 18’in amacı
 • Temel kavramlar

UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar

 • UMS 19’un amacı
 • UMS 19’un kapsamı
 • Kısa vadeli çalışan faydaları

UMS 23 – Borçlanma maliyetleri

 • UMS 23’ün amacı
 • Temel kavramlar
 • UMS 23’ün kapsamı

UMS 24 – İlişkili Taraflar

 • UMS 24’ün amacı
 • Temel kavramlar

UMS 32 ve 39 Finansal Araçlar: Mali Tablolarda Gösterimi ve Açıklamalar, Kayda Alma ve Ölçüm

 • UMS 32 ve UMS 39’un amacı
 • Temel kavramlar

UMS 34 – Ara Dönem Mali Tablolar

 • UMS 34’ün amacı
 • Temel kavramlar
 • Ara dönem mali tabloların içerik zorunluluğu
 • Dipnot gösterimleri
 • Muhasebe politikaları
 • Ölçüm
 • Önemlilik

UMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü

 • UMS 36’nın amacı
 • UMS 36’nın kapsamı
 • Temel kavramlar
 • Değer düşüklüğüne uğramış varlıkların saptanması
 • Değer düşüklüğü belirtileri
 • Makul değer eksi satış için katlanılacak maliyetler
 • Kullanım değeri
 • İndirgeme oranı
 • Değer düşüklüğünün kaydedilmesi
 • Şerefiye’nin değer düşüklüğü
 • Değer düşüklüğü giderinin iptali

UMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler

 • UMS 37’nin amacı
 • UMS 37’nin kapsamı
 • Temel kavramlar
 • Karşılığın hesaplanması
 • Karşılığın ölçülmesi

UMS 38 – Maddi Olmayan Varlıklar

 • UMS 38’in amacı
 • UMS 38’in kapsamı
 • Temel kavramlar

UMS 40 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

 • Yatırım amaçlı gayrimenkul’ün tanımı
 • Makul değer modeli
 • Maliyet modeli

UFRS 1 – Ulusal Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması

 • UFRS 1’in amacı
 • “İlk kez uygulamanın” tanımı
 • Örnek uygulama

UFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar

 • UFRS 10’un amacı
 • Temel kavramlar
 • Kontrol kavramı
 • Muhasebe gereklilikleri
 • Konsolidasyon prosedürleri

VUK – UFRS MALİ TABLOLAR ÇEVİRİMİ

 • Yasal Mevzuata göre hazırlanmış Bilançonun UFRS’na göre düzenlenmesi
 • Yasal Mevzuata göre hazırlanmış Gelir Tablosunun UFRS’na göre düzenlenmesi

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Bilgi Alınız
Bilgi AlınızFinans Eğitmeni

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.