Proje Açıklaması

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi ile kariyer hayatınızda fark yaratın. Küresel dünyada kurumsal ofis yapıları gitgide daha çok birbirine benziyor ve dünyanın en gelişmiş kuruluşlarında uygulanan ofis yönetim sistemleri diğer organizasyonlar bünyesinde de yapılanmaya başlıyor.

Farklı sektörlerde yönetici asistanı olarak çalışanlar ve bu alanda çalışmayı hedefleyenler için başarılı bir kariyer edinmek, hatta bir üst basamağa çıkmak için modern iş yaşamının gerekleri konusunda bilgi sahibi olma gerekliliği tartışılmaz. Platform Akademi’nin deneyimli eğitimcileri, bunun için gereken bilgi ve becerilere sahip olmanın yollarını ‘Yönetici Asistanlığı Eğitimi‘nde sizlerle paylaşıyor.

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Yönetici Asistanlığı Eğitimi eğitimlerimize katılan Yönetici Asistanları ve adayları bilgi ve becerilerini geliştirerek, daha profesyonel bir mesleki yaklaşımla performanslarını maksimize etme ve önlerinde yeni imkanlar açma şansına sahip oluyor. Eğitimlerimiz sonunda geliştirdikleri kişisel performanslarını başarılı biçimde çalıştıkları kurumun vizyon ve hedefleriyle uyumlu hale getiren öğrencilerimiz, önlerinde yükselen kariyer basamaklarını güvenle tırmanmaya başlıyor.

Yönetici Asistanlığı Eğitimi’nin Amaçları

 • Katılımcıların iletişim yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarmalarını,
 • Yazılı iletişim teknikleri, raporlama, dosyalama sistemlerini kavramalarını,
 • Zaman yönetimi ve planlaması uygulamasına hakim olmalarını, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmalarını,
 • Beden dili uygulamalarını geliştirmelerini,
 • Profesyonel anlamda kendilerini geliştirerek yeni davranış becerileri kazanmalarını,
 • Protokol ve görgü kurallarını öğrenmelerini,
 • Toplantılar düzenleme ve yönetme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.

Eğitim Tarih ve Bilgileri 

Eğitim Gün ve Saatleri: 10.00-16.00 Cumartesi Pazar
Yönetici Asistanlığı Eğitimi Eğitmeni: Zehra Kesim
Toplam Süre: 36 Saat / 3 Hafta
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin:  0212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

Platform Akademi, Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Küreselleşmeyle artan rekabet ortamı, firma içi yapılanma ve istihdam konularında çok daha seçici olmayı zorunlu kılıyor. Firma sahipleri ve üst düzey yöneticiler, yeni pazar ve gelişim alanlarına yönelirken artan yoğun mesai süreleri başta ‘Üst Düzey Yönetici Asistanları’ olmak üzere, tüm personelin yepyeni niteliklerle donanmış olması zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

MEB Sertifikalı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Bu gelişmelere paralel olarak üst düzey yöneticiler ve firma sahipleri, ‘yönetici asistanlığı‘ pozisyonu için alanında tam profesyonel, gerekli bilgiyle donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duyuyor ve arayışlarını bu kriterler üzerinden gerçekleştiriyor.

Dolayısıyla Üst Düzey Yönetici Asistanlığı iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.

Platform Akademi olarak verdiğimiz uygulamalı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi ile firmaların ihtiyaç duyduğu kriterlerde çalışanlar yetiştiriyoruz. Kişisel iletişim becerilerinden ekip çalışması yönetimine, problem çözme yöntemlerinden etkinlik organizasyonun kadar birçok farklı alanda değerli bilgilerle donattığımız öğrencilerimizin, ülkemizin en aranan Yönetici Asistanlarına dönüşmesini sağlıyoruz.

1.MODÜL : YÖNETİCİ ASİSTANININ FONKSİYONEL NİTELİKLERİ

 • Asistan/Sekreter Kimdir?
 • İyi Bir Yönetici Asistan Nasıl Olmalı
 • Yönetici Asistanın Sorumlulukları

2. MODÜL – PLANLAMA VE AJANDA YÖNETİMİ

 • Yöneticinizi Nasıl Yöneteceksiniz?
 • Nasıl Bir Yöneticiyle Çalışmak İstersiniz?
 • Yönetici Yönetiminde Temel Esaslar
 • Yönetici Ajandasının Yönetilmesi

3. MODÜL – TELEFONDA İLETİŞİM TEKNİKLERİ

 • Telefonla Konuşma Sanatı
 • Telefonla İletişimde Görgü Kuralları
 • Telefonla İletişimde Olumlu/Olumsuz Duygular ve İfadeleri
 • Telefonla İletişiminde Yasak İfadeler

4. MODÜL – : PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI – İŞ YEMEKLERİ

 • Yönetici, Müşteriler ve İş Arkadaşları İle İlişkilerde Geçerli Kurallar
 • Genel Protokol Kuralları
 • Ofiste Ziyaretçilerin Ağırlanması
 • İş Yemekleri Düzenleme ve Kuralları

5. MODÜL – PROBLEM ÇÖZME – ZAMAN, STRES, TEPKİ, ÇATIŞMA VE İKNA YÖNETİMLERİ 

 • Problem Nedir, Temel Özellikleri
 • Problem Çözme Yaklaşımları
 • Zamanı Etkili Kullanma Yöntemleri
 • Önem ve Aciliyet Ayırımı
 • Zaman Tuzakları
 • Stres Nedir, Stresin Nedenleri, Stresle Baş etme Yöntemleri
 • Tepki Nedir, Tepkinin Nedenleri ve Tepki Yönetimi
 • Çatışma Nedir, Olumlu/Olumsuz Çatışma, Çatışma Nasıl Yönetilir
 • İkna Nedir, İkna Teknikleri Nelerdir

6. MODÜL – ETKİLİ DİNLEME VE YAZIŞMA BECERİLERİ/RAPOR YAZMA/E-POSTA YAZIMI

 • Etkili Dinlemenin Önemi
 • Etkili Dinleme Çeşitleri
 • Hızlı ve Etkili Yazma
 • Yazılı İletişimde Görgü Kuralları
 • Etkili Yazı Yazmanın Pratik Yolları
 • Rapor Yazma Genel Kurallar ve Teknikler
 • E-Posta Yazımı ve Kuralları

7. MODÜL – DUYGUSAL ZEKA, BEDEN DİLİ VE PROFESYONEL İMAJ

 • Duygusal Zeka Nedir, Nasıl Kullanılır
 • Beden Dili Nedir
 • Beden Dilinde İletişim
 • Sözsüz İletişim Araçları
 • İmaj Nedir, Nasıl Oluşturulur
 • Kişisel ve Profesyonel İmaj Yönetimi
 • İş Yaşamında Profesyonel Giyim Sanatı

8. MODÜL : ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON/SUNUM HAZIRLAMA VE YAPMA TEKNİKLERİ

 • Etkili ve Güzel Konuşmanın Yolları
 • Topluluk Karşısında Konuşabilme
 • Sunum Nasıl Hazırlanır
 • Sunum Nasıl Yapılır

9. MODÜL : DOSYALAMA

 • Dosyalama Terminolojisi
 • Dosyalama Sisteminin Seçimi
 • Dosyalama Sistemleri
 • Etkili Dosyalama İçin Kurallar
 • Çapraz Başvuru ve Ondalık Sistemi

10. MODÜL – OFİS YÖNETİMİ VE TOPLANTI DÜZENLEME/ YÖNETME BECERİLERİ 

 • Ofis Yönetimi nedir?
 • Toplantı Düzenleme ve Yönetme
 • Toplantı Çeşitleri
 • Verimli Bir Toplantının Uygulama Aşamaları

11. MODÜL – SEYAHAT ORGANİZASYONU – EXPAT YÖNETİCİYLE ÇALIŞMAK- İŞ ORTAMINDA KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

 • Doğru ve Etkili bir Seyahat Organizasyonu Nasıl Yapılır
 • Expat Nedir, Expat Yöneticiyle Çalışmanın Püf Noktaları
 • Kültürler Arası Farklılıklarla Baş edebilme Yöntemleri

12. MODÜL : ASİSTANLAR İÇİN MS WORD KULLANIMI

 • Dosya sekmesi
 • Dosya menüsüne genel bakış
 • Dosya kaydetme işlemleri
 • Dosya yazdırma işlemleri
 • Pdf ve Xps belge oluşturma
 • Görünüm sekmesi
 • Ekran görünümü ayarlama
 • Göster ve yakınlaştır bölümü
 • Görünüm kısa yolları
 • Metin belgesi oluştururken dikkat edilmesi gerekenler
 • Kelime, cümle yapısı
 • Paragraf yapısı
 • Biçimlendirme işlemleri
 • Başlıklar ve indexleme
 • Seçim işlemleri
 • Giriş sekmesi
 • Yazı tipi işlemleri
 • Paragraf işlemleri
 • Girinti ayarlamaları
 • Liste oluşturma
 • Çok düzeyli liste oluşturma
 • Çok düzeyli listeleri biçimlendirme
 • Bul Değiştir işlemleri
 • Ekle sekmesi
 • Sayfa ve sayfa sonu ekleme
 • Tablo ekleme ve düzenleme
 • Resim ekleme ve düzenleme
 • Çizim ekleme ve düzenleme
 • Ekran görüntüsü ekleme
 • Köprü ve yer işareti ekleme
 • Üst bilgi, altbilgi ekleme
 • Sayfa numarası ekleme
 • Simge ekleme, simgelere kısa yol ekleme
 • Tasarım sekmesi
 • Filigran ekleme
 • Sayfa rengi ayarlama
 • Sayfa kenarlıkları ekleme
 • Sayfa düzeni sekmesi
 • Kenar boşlukları
 • Yönlendirme ve kağıt boyutu ayarlama
 • Sütunlarla çalışma
 • Satır numarası ekleme, düzenleme
 • Heceleme
 • Postalar Sekmesi
 • Mektup ve E-Posta oluşturma

13. MODÜL : ASİSTANLAR İÇİN OUTLOOK KULLANIMI

 • Mail Hesapları ve Özellikleri
 • Posta İşlemleri
 • Mail hesabı tanıtımı
 • E-Posta gönderme-alma
 • İmzalarla çalışma
 • Kurallarla çalışma
 • Takvim işlemleri
 • Toplantı ve Randevu oluşturma
 • Takvim ayarlamaları
 • Görevler
 • Görev oluşturma
 • Görev atama
 • Görev ayarlamaları
 • Notlar
 • Outlook ipuçları

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir

 • Farklı sektörlerde yönetici asistanı olarak çalışanlar
 • Yönetici asistanı olarak çalışmayı hedefleyenler
 • Sektör değişikliği isteyen tüm çalışanlar,
 • Başarılı bir kariyer edinmek isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar,

AĞUSTOS 2017 MEB SERTİFİKALI UYGULAMALI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIK EĞİTİMİ

Eğitim katılan öğrencilerimizin yorumlarından bazıları

Bahar Düşko: Eğitim Anlamında Beklentilerimin Üzerinde Bir Eğitimdi. Hocamızın Bilgi Ve Tecrübeleri Yeterli Düzeydeydi. Kariyerim İçin Kesinlikle Katkı Sağlayacağını Düşünüyorum. Kurstaki Diğer Çalışanların İlgisi De Fazlaydı. Herşey İçin Teşekkürler.

Burcu Çulak: Bu Eğitimle Beklentilerimin Üzerinde Bir Eğitim Programıyla Karşılaştım. Hocalarımızın Anlatımı Gerek Konuların Sunuluş Biçimi Çok İyiydi. Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederim.

Gülser Demirel: Eğitime Başlamadan Önce Tasarladığımdan Daha Çok İhtiyacımı Karşıladığıma Ve Farklı İhtiyaçların Belirlenmesine Ön Ayak Olduğuna İnanıyorum.

Bengü Kayıarslan: Olay Tanımları Ve Yaşanmış Örneklerle Takviyesi İş Yaşamına Karşı Görüş Ve Düşüncelerimi Geliştirdi. Teşekkür Ederim.

Ayfer Aklar: 5 Hafta Süreyle Aldığım İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitiminden Çok Memnun Kaldım. Beklediklerimin Karşılığını Alabildim. Özellikle Eğitmenimizin Bizimle Tecrübelerini Paylaşması Ve Yönlendirmesinin Çok Katkısı Olduğunu Düşünüyorum. Teşekkür Ederim.

Sibel Musaoğlu: Çok Güzel Ve Eğlenceli Bir Eğitimdi. Hocamız Çok İyiydi. Kurs Çabuk Geçti. Sürenin Biraz Daha Uzun Olmasını İsterdim. Her şey İçin Hocamıza Ve Platform Akademiye Teşekkür Ederim.

Platform Akademi; Türkiye’nin Eğitim Platformu

Ezgi Ekiz: Çok Memnun Kaldım. Hocamız Da Sınıfımız Da Çok İyiydi. Başka Bir Eğitim Daha Almak İstersem Yine Buraya Gelirim. Dışarıda Başka Kişilere De Tavsiye Edeceğim. Teşekkürler

Ayça Güneş: Öğretmenimiz Eğitimi Renklendirerek Bizim İçin Öğrenilmesi Daha Rahat Bir Hale Getirdi. Konu Hakkında Hiç Bilgim Yoktu. Fakat Şu An Genel Olarak Kavradığımı Ve Yazılı Evraklara Baktığımda Ne Olduklarını Anladığımı Görüyorum.

Semra Karaçam: Başta Platform Akademi Ve Değerli Eğitmenimize Sonsuz Teşekkürlerimi Sunarım. Eğitmenimizin Bana Kattığı Bilgilere Vermiş Olduğu Profesyonel Yaşamındaki Örneklere Sonsuz Teşekkür Ederim.

Demet Tokat: Değerli Eğitmenimize Sonsuz Teşekkürler. Hayat Tecrübeleri, Bilgi Ve Donanımlarıyla Bizi Aydınlattı. Dersten Ziyade Sohbet İçerikli Eğitim Oldu Ve Bu Sebeple Sıkılmamıza Fırsat Olmadı. Enerjisi, İçtenliği Ve Samimiyeti Sayesinde Hayata “Sinirleri Alınmış Et “ Gibi Bakmayı Öğrettiği İçin Güleryüzlü, Hoş Sohbeti İçin Ayrıca Teşekkürler.

Zişan Demir: Hocanın İletişimi Ve Enerjisi Çok Yüksek. Bu Kendi Adıma Eğitimin Çok Verimli Geçmesini Sağladı. Donanımlı Ve Çok Deneyimli Olduğu İçin Verdiği Örneklerle De Eğitimin Kalıcılığını Sağladığına İnanıyorum. Ayrıca Katılımcı Arkdaşlarımla Da İyi İletişim Kurduk. Oldukça Eğlenceli Ve Verimli Geçti. Teşekkürler.

Seyhan Vatansever: Eğitimcinin Bilgisi Ve Samimiyeti Gayet İyi Düzeydeydi. Karşı Tarafa Bilgisini Aktarabilmesi Ve Eğitimi Anlatımı Çok Başarılıdır. Kurs Çalışanlarının Samimiyeti Ve İlgisi Kursa Olan İlgiyi Arttırmaktadır.

Platform Akademi, kariyer hedefinizi birlikte belirleyelim

Selda Kaya: Diğer Bir Çok Yere Göre Daha Kapsamlı Bir Eğitiminiz Bulunmaktadır. Gösterdiğiniz Extra İlgi Alaka Ve Tabiki En Başta Verdiğiniz Eğitim İçin Teşekkürler.

Kübra Kılıç: İnsan Kaynaklarının Ülkemizdeki Uygulanış Biçimi Ve Şirketlerin Durumu İle İlgili Verilen Extra Bilgiler Çok Faydalı Oldu. Gerçekçi Yaklaşımla Anlatım Yapılması Bizlerin Bu Mesleğe Ne Kadar Uygun Olduğumuzu Saptamamız Açısından Çok Faydalı Bir Tutum.

İrem Bedestani: Eğitmenimizin, Bizlere Karşı Pozitif Enerjisi Beni İ.K. Da Daha Bilinçli Ve Kariyer Hedefimdeki Olan Azmimi Sağladı. Gerek İş Hayatı Yaşadıklarını Bize Aktarması Gelecekteki Yaşayacaklarımız Bakımdan Fayda Sağlayacağını Düşünüyorum.

Melis Güngör: Eğitmenin Güler Yüzü, Katılımcıları Derse Yüzde Yüz Odaklayabilme Yeteneği Ve Tüm Platform Akademi Çalışanlarının Sıcakkanlılığı İçin Teşekkürler.

Zahide Seçgin: Alanında Uzman Olan Eğitimcinizin Önderliğinde Tamamlamış Olduğum Eğitimin Kariyerime Olumlu Katkıları Olduğunu Beyan Ederim.

Büşra Balcı: Düşük Beklentiyle Gelip, Beklentimin Çok Yükseğinde Bitirmiş Olmam, Eğitmenimizin Gözardı Edilemez Tecrübesiyle Gayet Memnun Kaldım. İlginiz İçin Teşekkürler.

Platform Akademi, Eğitimi geleceğe taşıyoruz

Didem Akmaz: Eğitim İçeriğiniz Genel Olarak İyiydi. Özellikle Eğitimcimizin Samimiyeti, Donanımı Ve İş Hayatıyla İlgili Tavsiyeleri, Yorumları Ve Deneyimlerini Paylaşması Açısından Da Ayrıca Teşekkür Ederim.

Nur Önerge: Çok Verimli Bir Eğitimdi. Hocamızın Eğitimi Anlatması Anlattıklarını Dökumanlarla Desteklemesi Hayattan Verdiği Örnekleriyle Beklentimin Çok Üstünde Bir insan kaynakları Eğitimi Oldu. Emeği Geçen Eğitmenimize Ve Platform Akademi’ye Çok Teşekkür Ederim.

Merve Orak: Eğitim İçin Öğretici Seçimi Çok İyi. Teorikten Çok Uygulama Olması Daha Akılda Kalmasını Sağladı. Ayrıca Misafirperverliğiniz İçin Teşekkür Ederim.

Özlem Pek: Eğitmenimize Sonsuz Teşekkürlerimi İletiyorum. Sayesinde İnsan Kaynakları Alanına Görüş Açım Gelişti. Birkez Daha Doğru Bir Karar Vermemi Sağladı. Herşey İçin Sonsuz Teşekkür Ediyorum. Her Sorumuzu Eksiksiz, Doğru Ve Samimi Cevaplandırdığı İçin Özellikle.
Hocamız Konusuna Oldukça Hakimdi. Sınıfla İletişimi Çok Başarılıydı Ve Verdiği Örneklerle Konuları Anlaşılır Hale Getirdi.

Platform Akademi, güçlü akademik kadro

Atay Barburoğlu: Eğitmenimiz Gerçekten Çok Kaliteli Bir Eğitmen. Eğitim Süreci Boyunca İletişimi Çok Kuvvetliydi. Dersler Kesinlikle Sıkıcı Değildi. Çok Zevkliydi. :)
Eğitim İçeriği, Eğitmenimiz, Gerekli Notlar Ve Malzemeler Olsun Hepsi Tatmin Ediciydi. Herkese Her Şey İçin Teşekkür Ederim

Gözde Turgut: Eğitim Programı Beklentilerimi Karşıladı. Eğitmenimiz Eğitmenimizin Dersi Anlatış Şekli Ve Katılımcılarla İlgisi Ve İletişimi Çok Güzeldi. Özel Hayattan İş Hayatından Yaşadığı Deneyimleri Anlatması Çok İyiydi. Bu Eğitimin Bana Katkısı Olumlu Yönde Oldu. Eğitmenimize Çok Teşekkür Ederim.

Nebahat Mihraboğlu: Eğitmenin Yaklaşımı, Konuya Hakimiyeti Oldukça Etkileyiciydi. Bu Kısa Süre Zarfında Çok Şey Kattığına İnaniyorum. İçtenliği Ve Samimiyeti Çok Etkiledi Beni. Keşke Daha Önce Alsaydım Dediğim Bir Eğitim Oldu.

Çağla Asığ: Hocamız Güler Yüzlü Ve Pozitifti. Eğitimde Birçok Şey Öğrendim. Eğitim Kesinlikle İş Hayatımda Çok Etkili Olacaktır.

Elif Tezel: Bireysel Olarak Da Eğitim Olarak Da Bana Çok Şeyler Katan Bir Eğitim Oldu. Eğitim Materyalleri Eğitmenimizin Anlatımı Ve Eğitim Yeri Olarak Da Herşey Mükemmeldi.

Yağmur Derdağ Alaca: Deneyimsiz Olmama Rağmen İnsan Kaynakları Eğitimi İle Deneyim Ve Bilgi Sahibi Olduğuma İnanıyorum. İş Yerimde Eğitmenimizden Öğrendiğim Her Bilgiyi Uygulamak İsterim.

Fatmagül Yiğiter: Kurumunuzu Yansıtan Açık Eğitimle Eğitmenimizden Eğitimi Almış Olmak Ayırdığım Zamana Fazlasıyla Değdi. Kurumunuzdaki İdari Ekibiniz Oldukça Samimi, Bu Konuda Ayrıca Teşekkürlerimi İletirim. Dopdolu Bir Eğitim Oldu. Çok Teşekkürler.

Gülşah Giriş: Eğitmen mükemmeldi hiç bitmesin istedim. Her şeyiyle bize katkıda bulunan bir eğitimdi. Her şey için teşekkürler. 

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Zehra Kesim
Zehra KesimÜst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitmeni
Ankara doğumlu olan Zehra Kesim, İstanbul Beyoğlu Ticaret Lisesinden mezun olduktan sonra, üniversite eğitimini, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde tamamladı. Daha sonraki yıllarda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Ön Lisans ve yine Anadolu Üniversitesi “Uluslararası İlişkiler” lisans bölümünden mezun oldu.

EĞİTİM TAKVİMİ

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi

25 Ocak 2020 @ 10:00 am - 4:00 pm

Platform Akademi Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

12 Eylül 2020 @ 10:00 am - 4:00 pm

Platform Akademi MEB. onaylı Dış Ticaret Eğitimi

MEB Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi

12 Eylül 2020 @ 10:00 am - 4:00 pm

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.