Proje Açıklaması

Uygulamalı Temel Muhasebe Uzmanlığı Eğitimi bir firmanın muhasebe ve finans departmanında çalışan ya da çalışacaklara yönelik uzmanlık programıdır. Katılımcıların temel muhasebe eğitimi sonunda muhasebe ile ilgili temel bilgileri uygulamalı olarak öğrenmiş olmaları ve çalışacakları kurumların muhasebe işlemlerini yürütebilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Uygulamalı Temel Muhasebe Uzmanlığı Eğitimi

Uygulamalı Temel Muhasebe Eğitimi Detayı

Eğitim Gün ve Saatleri: 12.00-16.00 Cumartesi Pazar
Eğitmen: İlter ŞAHBAZ
Toplam Süre: 24 Saat / 3 Hafta
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin: 0212 275 67 50

Uygulamalı Temel Muhasebe Eğitimi içeriği;

1. MODÜL:  MUHASEBEYE GİRİŞ

Temel Kavramlar

 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Muhasebenin Temel İlkeleri
 • Hesap Kavramı ve Kayıt Esasları
 • Aktif Hesapların Kaydedilmesi
 • Pasif Hesapların Kaydedilmesi
 • Gelir Hesaplarının Kaydedilmesi
 • Gider Hesaplarının Kaydedilmesi
 • Muhasebede Kullanılan Belgeler Ve Defterler
 • Tutulması Zorunlu Defterler
 • Vergi Usul Kanunu’na Göre Belgeler
 • Dönem İçi Muhasebe İşlemleri
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

2. MODÜL: TEMEL MALİ TABLOLAR

 • Mali Tabloların Genel Özellikleri
 • Mali Tabloların Sunumu
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Nakit Akış Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Net Çalışma Sermayesi Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Kâr Dağıtım Tablosu
 • Öz kaynaklar Değişim Tablosu
 • Uygulama
 • Finansal Raporlama Sistemi
 • Örnek Uygulamaları

3. MODÜL: TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

 • Tekdüzen Muhasebe Sistemine Uygun Hesap Planı Tasarımı
  • Dönen Varlıklar Hesap Grubu
  • Hazır Değerler
  • Menkul Kıymetler
  • Ticari Alacaklar
  • Diğer Alacaklar
  • Stoklar
  • Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
  • Diğer Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar Hesap Grubu
  • Ticari Alacaklar
  • Diğer Alacaklar
  • Mali Duran Varlıklar
  • Maddi Duran Varlıklar
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  • Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Grubu
  • Mali Borçlar
  • Ticari Borçlar
  • Diğer Borçlar
  • Alınan Avanslar
  • Ödenecek Vergi ve Fonlar
  • Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
  • Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Grubu
  • Mali Borçlar
  • Ticari Borçlar
  • Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
 • Özkaynaklar Hesap Grubu
  • Ödenmiş Sermaye
  • Sermaye Yedekleri
  • Kar Yedekleri
  • Geçmiş Yıllar Karları Ve Zararları
  • Dönem Net Karı -Zararı
 • Gelir Tablosu Hesapları
  • Gelir Hesapları
  • Gider Hesapları

4. MODÜL:  MALİYET HESAPLARI VE MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI

 • Temel Kavramlar
  • Muhasebede Maliyet ve Gider Kavramları
  • Maliyetlerin Sınıflandırılması
 • Mamul Maliyetinin Çeşitleri
  • Hammadde Maliyetleri
  • İşçilik Maliyetleri
  • Genel Üretim Maliyetleri
  • Maliyetlerin Muhasebe Sisteminde İzlenmesi
  • Satışların Maliyeti Tablosu

5.MODÜL

 • Muhasebe – Vergi İlişkisi
 • Yasal Beyannameler

6. MODÜL: UYGULAMALAR

 • Dönem İçi Muhasebe Kayıtları
 • Dönem Sonu Muhasebe Kayıtları
 • Finansal Tabloların Düzenlenmesi

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

Uygulamalı Temel Muhasebe Uzmanlığı Eğitimi

Kimler Katılabilir

Uluslararası Muhasebe Standartları şirketlerinde uygulayan ve bu çerçevede yöneticilerine raporlama yapan işletme personeli, orta kademe yöneticileri ile bağımsız denetim ve iç denetim alanında kariyer hedefleyen profesyoneller, Uygulamalı Temel Muhasebe Eğitimi almalıdır.

UYGULAMALI TEMEL MUHASEBE UZMANLIĞI EĞİTİMİ

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.