Proje Açıklaması

Verimli Toplantı Yönetimi Eğitimi

Verimli Toplantı Yönetimi Eğitimi, Eğitimimizde amaçlanan; verimli toplantılar yapabilmek için gerekli düzeni oluşturmak, toplantıların etkinliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile baş ederek, verimliliği artıracak ipuçlarını katılımcılar ile paylaşmaktır.

Günümüz eğitim ve iş amaçlı kurulan tüm yapılarda yöneticilerin etkili olabilmesi, katılımcı yönetimin oluşturabilmesi ve etkili örgütsel bütünleşmeyi sağlayabilmeleri açısından toplantı yönetimini iyi bilmeleri ve etkili yönetebilmeleri gerekli hale gelmektedir. Şirketlerde giderek karmaşıklaşan ilişkiler ile karşı karşıya kalması, hızlı değişim ve bu değişime şirketlerin uyum sağlayabilme sorunları, işgörenler ve yöneticileri daha sık bir araya getirmeye ve etkili işbirliği yapmaya zorlamaktadır.

Bu bağlamda toplantı en az iki insanın ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek hareket etmesine, fikir, görüş ve öneri paylaşımına, etkili iletişime, yapılan faaliyetlerin faturasının verilmesine ve ortak misyon ve vizyon oluşumuna katkı sağlamaktadır. Toplantılardan istenilen verimin elde edilmesi ise etkili bir toplantı yönetimini gerekli kılmaktadır.

Verimli Toplantı Yönetimi Eğitimi

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Toplantının Tanımı
 • Toplantıların Vazgeçilmezliği
 • Toplantı Yapmanın 4 Ana İşlevi
 • İş Toplantılarının Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Toplantı Yönetiminin Özellikleri
 • Toplantılarda Yapılmaması Gerekenler
 • Toplantılarda Gösterilmesi Gereken Tavır ve Yaklaşımlar
 • Toplantılarda Katılımcıların ve Liderlerin Görevleri
 • Toplantı İçin Gündem Belirleme
 • Toplantılarda Açış ve Yürütme
 • Toplantılarda Tartışma Yönetimi
 • Toplantıda Sonuçlandırma Adımları
 • Özetleme ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.