Proje Açıklaması

Yöneticiler İçin Temel Hukuk Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler İçin Temel Hukuk Yönetimi Eğitimi; temel hukuki belgelerle ve anlaşmalarla ilgili stratejik mevkide ve stratejik servislerde çalışanlara, temel hukuk nosyonunun, önemli konu başlıklarıyla uygulamalı bir şekilde anlatımıdır.

‘Paralegal Eğitimi’ çoğu gelişmiş ülkede verilmekte ve meslek olarak kabul edilmekte iken, ülkemizde alaydan öğrenme tarzıyla geçiştirilmektedir.
Hukuki altyapı ve önleyici hukuk alanında stratejik bir mevkide bulunan çalışanlar, pratik uygulamada hukuki okuryazarlığa sahip olmak isteyen ve temel hukuk nosyonu almak isteyen orta ve üst yöneticiler için para legal eğitimi şarttır.

Yöneticiler İçin Temel Hukuk Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim günlük çalışma rutininde hak kaybına ve zarara yol açan temel hukuki altyapı yanlışlarını bertaraf ederek ve temel uygulama noktalarındaki doğru hukuki duruş ile firmaların zaman emek kaybını azaltmayı ve hukuki riskleri sıfırlayacak davranış kurallarını standart hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Hukukçuların tüm hukuki formasyonu hukukçu olmayanlara transferi şeklinde bir eğitimin işlevi azdır. Bu tür eğitimin kalıcı tortu bırakma şansı yoktur.
Böyle bir durum uygulama zorluğu yanında karşı tarafı gereksiz bir bilgi istifçiliğiyle kafa karışıklığına ve hatta yanlış anlaşılmalarla geçen sıkıcı bir zaman kaybına sürüklemektedir. Çünkü hukukta bilgi sınırsız olup hukuk mantığı ise uzun yıllar sürecinde oturmaktadır. Ancak hukuk hepimizi bağlamakta ve bu alanda `pardon` deme şansımız bulunmamaktadır. Bu manzarada temel yaklaşım çalışanları amatör hukukçu yapmak değil temel pratik paralegal eğitimiyle Hukukçuya yaklaştırmaktır

Pratik hukuk bilgileriyle ve popüler, rafine ve basit bir dille temel kurallar bütününe entegre etmek ve aynı amaca hizmet eden hukukçu ile diğer çalışanların uyumunu yükselterek firma verimliliğini ve profesyonelliğini arttırmaktır.

Yöneticiler İçin Temel Hukuk Yönetimi Eğitimi Program İçeriği

 • Hukuk Nedir
 • Hukuk Dili Ve Hukuk Okuryazarlığı
 • Doğru Evrak Okuma
 • Doğru Mantık
 • Firmanın Bağlı Olduğu Temel Hukuk Alanının Ve Mevzuatın Tespiti
 • Çalışılan Departmanın Bağlı Olduğu Hukuk Alanının Ve Mevzuatın Tespiti
 • Hukuki Öneme Sahip Evraklar
 • Yazışmalar- İhtarnameler- Teklifler-Sözleşme Eposta Faks Ve Telefonla İletişim
 • Hukukta Sürelerin Önemi Ve Süreli İşlemler, Hukukta Zaman Yönetimi
 • Hukukta Tebligatın Önemi Ve Doğru Tebligat Teslim-Kabul Biçimleri
 • Firmayı Temsil Ve Firma Adına Hareket
 • Kıymetli Evrak Nedir
 • Temel Kıymetli Evrak Türleri Olarak Çek, Senet Ve Poliçe
 • Kıymetli Evrakta Süreler
 • Sözleşme Nedir
 • Sözleşmenin Kurucu Unsurları, Olmaz İse Olmaz Şartları
 • Hukukta Noter İşlemleri
 • Hukuki Evrakı Dosyalama Ve Arşivleme Usulleri
 • Hukuki Öneme Sahip Evrakı Raporlama
 • Hukuki Temel Yazışma Teknik Ve Usulleri
 • Yabancı Dilde Hukuki Evrakta Çeviri Teknikleri
 • Firma Organizasyonunda Hukukçu Ve Para Legalin Konumu ve Etkisi
 • İşçi İşveren İlişkilerinde Para Legalin Konumu
 • Temel İşçi-İşveren Yazışmaları, İş Akdi, Uyarılar Ve Fesih
 • Temel Satış Sözleşmelerinde Alacak Ve Borcun Hukuka Sevkinden Önce Yapılması Gereken İşlemler
 • Temel Satış Sözleşmelerinde Uzlaşma Ve Çatışma
 • Hukukçuya Dosya Hazırlama
 • Hukuki Öneme Sahip Deliller Ve Hukuki Evrakların Önem Sırası.
 • Temel Hukukçu Ve Yönetici Karakterleri
 • Teorisyen, Yansıtmacı Ve Analitik Düşünen Yönetici İle Çalışma Yöntemleri
 • Girişimci, Pratik Ve Global Düşünen Yönetici İle Çalışma Yöntemleri

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

EĞİTMENLERİMİZ

Eğitmen Bilgisi İçin
Eğitmen Bilgisi İçinBizimle İletişime Geçebilirsiniz

10,000lerce Öğrenci arasına Sende Katıl Şimdi Platform Akademi’yle Kendine Yeni Bir Yol Çizme Zamanı

Kariyerinizi Geliştirmek İçin Platform Akademi’nin Bir Parçası Olun.