Rekabetçi İş Dünyası
Bilginin hayatımıza olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkilerini de hissetmeye başladık, yaşamsal kaygılarımız için sürdürdüğümüz iş hayatı artık bir çok risk barındırmaktadır.

Rekabetçi İş Dünyası ve Çalışma Hayatı

Bir mesleği yapabiliyor olmak artık iş dünyası için yeterli olmuyor, sürekli olarak öğrenmeye ve yeni yetenekleri kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. İşsizlik rakamlarının gösterdiği artışı sadece ekonomik göstergeler olarak değerlendirmek aslında değişen iş dünyasını görmezden gelmek olacaktır. İnsanların iş tanımlarındaki değişiklikler, iş dünyasındaki beklentiler ve en önemlisi rekabetin sürekli olarak daha iyi daha fazla dayatmaları artık bize bazı ezberleri değiştirmemiz gerektiğini söylüyor.

Bir mesleği icra ederken sadece biliyor olmak değil sürekli olarak öğreniyor olmamız gerekiyor. Bunun için ne yapmak lazım; sürekli okumak, tecrübelerini paylaşan insanların peşinden gitmek, teknolojik değişiklikleri iş yapma biçimimize eklemek, zamanı en verimli şekilde kullanmak ve asla tamam oldum dememek felsefemiz olmalıdır.
Zor tercihlerin sadece üniversite eğitimini seçmek olduğu zamanlardan, ana okullarında kodlama eğitimi ihtiyaçlarına kadar indirgendiği bir yaşam, rekabetin her geçen gün ne kadar çetin olacağını gösteriyor, durmadan yenilenmek gerekiyor. Durmadan…

Abdül Kocatepe