Sekreterlik ve Üst Düzey Yönetici Asistanlığı; Şirketini başarıyla yönetmek isteyen profesyonel yöneticiler ve şirket sahipleri için yönetici asistanı ve sekreter çok önemlidir. Çünkü iyi bir yöneticinin gerçek yardımcısı sekreteri veya asistanıdır. Yönetici asistanı veya sekreteri yöneticisinin tüm yükünü çeken ardını toplayan, yöneticisi ile şirket çalışanları arasında gerçek bir köprüdür. Özellikle büyük şirketlerde patronla veya yöneticiler çok yoğundur iş yükleri çok fazladır.

Sekreterlik ve Üst Düzey Yönetici Asistanlığı

Bu yoğunluk arasında da şirket çalışanları ve diğer yöneticilerle etkin bir iletişim kuramazlar. Bu iletişimsizlikte şirket içinde problemlere neden olur. Bundan dolayı şirkette işler aksar. Yönetici sekreteri yönetici ile şirket çalışanları arasında bir köprü kurarak bu sorunların en aza indirilmesini sağlar.