SGK Kanunu’nda bazı değişiklikleri içeren tasarı dün itibari ile TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak, yasalaştı. SGK Kanunu’nda Yapılan Değişiklik 4.5 Milyon Kişiye Önemli Kazanımlar Getiriyor.

SGK Kanunu’nda bazı değişiklikleri içeren tasarı dün itibari ile TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak, yasalaştı. Yaklaşık 4.5 milyon insanı ilgilendiren yasa sigortalılara önemli kazanımlar getiriyor. Yasa ile milletvekillerinin emekli maaşına bağlanması için 2 yıl bekleme şartının kaldırılması, gazetecilere ve milletvekillerine yıpranma payının verilmesi, bin 330 iş ve meslek danışmanının istihdam edilmesi ve lise mezunlarına üniversiteye girişe kadar ki 4 aylık süreçte SSK’dan yararlanmaları gibi önemli değişikler getirildi.

SGK Kanunu'nda Yapılan Değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı tasarısının yasalaşması ile SGK Kanunu’nda önemli değişikler yürürlüğe girdi. Sigortalı çalışanlar lehine bazı düzenlemeler içeren ve yaklaşık 4,5 milyon vatandaşı ilgilendiren kanuna göre, daha önce SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan ve aylık bağlanan milletvekillerinin, milletvekili emekli aylığı almaya hak kazanmaları için 2 yıl bekleme şartı kaldırıldı. Milletvekilleri, 2 yıl süreyle milletvekili olma ve sigorta pirimi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmadan, milletvekili emekliliğine hak kazanabilecek.

GAZETECİLERİN YIPRANMA PAYI İADE EDİLDİ

Yasanın görüşülmesi sırasında verilen bir önergeyle, bir yıllık çalışma karşılığında 90 günlük fiili hizmet zammı (yıpranma hakları) gazetecilere, milletvekillerine ve dışarıdan atanan bakanlara iade edildi. Sarı basın kartı sahibi gazeteciler ile milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların prim ödeme gün sayılarına, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek. Böylece, gazeteci ve milletvekilleri her 4 yılda, 1 yıl fazla çalışmış sayılarak, bu süre 5 yıl olarak hesaplanacak. Gazetecilerin elde ettikleri fiili hizmet zammının toplamının yarısı kadar süre, emeklilik yaş hadlerinden düşecek. Milletvekilleri için ise söz konusu sürenin tamamı emeklilik yaş haddinden indirilecek. Düzenleme, fiili hizmet zammı süresinin kaldırıldığı 2008 yılı Ekim ayı itibarıyla geçerli sayılacak.

BİN 340 İŞ VE MESLEK DANIŞMANI İŞE BAŞLAYACAK

Yine kanunla 1 Ocak’ta sözleşmeleri sona eren 817 iş ve meslek danışmanının sözleşmeleri yenilenmemişti. 523 iş ve meslek danışmanının alımı ilanına başvuramamaları sonrasında Danıştay’a açtıkları davayı kazandılar ve Danıştay’da yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bunun üzerine kanuna madde eklenerek, ortaya çıkan hukuki sorunlar ve hak kayıpları gideriliyor. Buna göre, iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlardan, bu pozisyonda istihdam edilebilmek için 10-11 Temmuz 2010’da yapılan KPSS’de en az 70 puan alanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde müracaat edenler boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak. 1 Kasım tarihi itibariyle çalışanlar, 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlar ile askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinden ayrılanlardan yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmeyenlerin yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hakları ise saklı olacak. Bu düzenlemeyle bin 340 kişi işe başlayacak.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih, yazılı istek tarihi kabul edilerek aylıkları yeniden bağlanacak.

LİSE MEZUNLARI 120 GÜN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANACAK

Lise ve dengi öğrenimlerini tamamlayıp aynı yıl içinde yüksek öğrenimlerine başlayan öğrenciler, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

TERÖR MALULLERİ SEVK ALMADAN ÖZEL HASTANEYE GİDEBİLECEK

Terörle mücadele ile emniyet ve asayiş nedeniyle malul kalanlar ya da Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlananlar ve bunların eşleri, kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastaneye gidebilecek ve bunlardan ilave ücret alınmayacak.

Kendi sigortalılığı bulunduğu halde, başkası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlananlara Ocak 2012 tarihine kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilecek. Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olanlardan, hak etmediği kapsamda sağlık hizmeti alanların 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetleriyle ilgili borçları, ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek.
Kanunla, emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya devam edip, emekli aylığıyla birlikte maaş da alan memurlar, bu aylıklara ilişkin borçlarını taksitlendirebilecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri gibi bazı konumda çalışanların dil şartını yerine getirememesi nedeniyle yenilenmeyen sözleşmeleri, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yenilenmiş sayılacak. Sözleşmesi yenilenen bu personelin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar dil şartını yerine getirmesi gerekecek.

100 bin Bağ-Kur’lunun borcu silindi

Prim borcu bulunduğu için, yakınları sağlık hizmeti alamayan Bağ-Kur’luların ödemesi gereken borçlar silindi. Bu kapsamda 100 binin üzerinde kişinin borcu bulunduğu öğrenildi.

Geçen hafta Meclis’ten geçen düzenleme ile bu kapsamdakilerin borcu affedilerek devlet milyonlarca liralık alacağından vazgeçti. Özellikle esnaf ve çiftçi olarak çalışan Bağ-Kurlular bulunuyor. Bağ-Kur’da 60 gün ve daha fazla prim borcu bulunanlar sağlık hizmeti alamıyor. Bu nedenle bu kişiler sigortası olan eş veya anne-baba gibi yakınları üzerinden sağlık hizmeti aldı. Ancak kendi sigortalı bulunduğu için kanunen başkaları üzerinden sağlık hizmeti almamaları gerekiyor. Uygulamada ise yüz binlerce kişi bu şekilde sağlık hizmeti aldı. SGK da bu durumda olanları tespit ederek borç çıkardı. Ancak çıkarılan afla prim borcu olduğu için eş, anne veya babasının üzerinden sağlık hizmeti alanlar, kendilerine çıkarılan borçları ödemeyecekler.

Öte yandan devlet, yıllardır alamadığı sosyal güvenlik destek primlerinin (SGDP) peşine düştü. Meclis’ten geçen ve yaklaşık 600 bin kişinin borcunu yapılandıran düzenleme ile 1,5 milyar lira prim tahsilatı hedefleniyor. 2013’te bu paranın kasaya girmesi, SGK’nın açıklarında iyileşme sağlayacak. Emekli olduktan sonra işyeri açarak çalışanların destek primi ödemesi gerekiyor. 2003 yılından çıkarılan düzenleme ile işyeri açan emeklilerin, bu durumu SGK’ya bildirerek her ay destek primi ödemesi gerekiyor. 1 Ekim 2008’den sonra ise bu durumdakilerin destek primleri emekli maaşlarından kesilecekti. Ancak uzun süre emeklilerin bu düzenlemeden haberi olmadı. SGK da emekli maaşlarından kesmedi. Bu nedenle emekli olduktan sonra işyeri açarak çalışan emeklilerin sayısı 600 bini bulurken bunlardan yalnızca 14 bini destek primini ödedi. Bu nedenle yıllar boyunca destek primi ödemeyen emekliler, yüklü bir borçla karşı karşıya kaldı. Çare arayan hükümet, geçen hafta Meclis’ten geçen düzeleme ile bu borçlarının faizini silerek ana parayı 36 aya kadar taksitlendirdi. Şimdi ise SGK tahsilat için düğmeye bastı. Hem bugüne kadar tahsil edilemeyen hem destek primlerinin af kapsamında tahsili hem de bundan sonraki primlerin zamanında alınabilmesi için SGK işi sıkı tutacak. Yeniden yapılandırma kapsamında 1,5 milyar lira gelir hedefleniyor
Kağıt reçete tarih oldu
15.01.2013 tarihinden itibaren bütün doktorlar, reçeteleri elektronik ortamda yazacak ve kâğıt reçetelerle ilaç talebi eczaneler tarafından karşılanmayacak. Elle yazılan reçeteler bazı durumlarda geçerli olacak

15.01.2013’den itibaren bütün doktorlar, reçeteleri elektronik ortamda yazacak ve kâğıt reçetelerle ilaç talebi eczaneler tarafından karşılanmayacak. Elle yazılan reçeteler bazı durumlarda geçerli olacak.

– Sahte reçetenin önüne geçmek, hasta, hekim ve eczanelerin işini kolaylaştırmak için uygulamaya koyulan “e-reçete” sistemine yarın tamamen geçiliyor. Bu kapsamda bütün doktorlar, reçeteleri elektronik ortamda yazacak ve kâğıt reçeteler eczaneler tarafından karşılanmayacak. İki defa çağrıda bulunarak hekimlerin sistemden şifre almalarını isteyen SGK, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Türkiye’de aktif olarak çalışan yaklaşık 110 bin doktordan 107 bin 300’ünün, e-reçete şifresi aldığını bildirdi. Öte yandan e-reçete uygulamasının hayata geçirildiği 1 Temmuz tarihinden bugüne kadar yazılan reçetelerin yüzde 65’inin elektronik ortamda oluşturulduğu öğrenildi. 15 Ocak tarihi itibariyle SGK kurumsal hekim şifresini almayan hekimlerin, “manuel” reçeteleri (istisnai durumlar hariç) eczanelerden karşılanmayacak. Ayrıca e-reçetenin çıktısının hekim tarafından hastaya verilmesine, Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında yapacağı düzenlemeler çerçevesinde devam edilecek. Hekimlerin kâğıt reçete yazabileceği istisnai durumlar da belirlendi. Buna göre kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, iş yeri hekimliklerinde, verem savaş dispanserlerinde, anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde, üniversitelerin medikososyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birinci, ikinci ve üçüncü sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler, kağıt olarak yazılabilecek. Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler ve sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde de “manuel” reçete düzenlenebilecek.

Doğum izin süresi artacak mı?
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, doğum izninin artırılması konusunda çalışma tarafının ”kadın istihdamını azaltacağı” endişesinin olduğunu söyledi.

Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum izninin artırılmasıyla ilgili çalışmaların Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını belirterek, ”Bakanlar Kurulu’nda süreler konuşuldu. Ama karara bağlanmadı” dedi.

Doğum izninin artırılması konusunda ”çalışma tarafının” kadın istihdamını azaltacağı endişesini ifade ettiğini anlatan Akdağ, bunun dengesini iyi kurmak gerektiğini söyledi. Akdağ, ”6 aya karar verilmedi. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değil, çalışma tarafı ‘bu çok iyi düşünülmeli, kadın ve çocuk için bunu yapacağız, ama kadın istihdamına olumsuz etki etmesin’ dedi. Konu üzerinde çalışmalar sürecek” diye konuştu.

Akdağ, doğum izninin kendi iktidarları döneminde artırıldığını ifade ederek, ”Şu anda 4 ayı buluyor. Süreleri biz artırdık zaten. Süt izinlerini artırdık, süt izinlerine verilen süreyi artırdık” diye konuştu.