Sosyal Güvenlik Eğitimleri; Bordrolama, İş Hukuku, Personel Özlük İşleri, Tazminatlar, Yasal Bildirimler, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı gibi oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilebilecek iş kollarını kendi bünyesinde toplayan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal Güvenlik Eğitimleri

Sosyal Güvenlik kavramı başlangıç olarak İş Kazalarında, Mesleki hastalıklarda ve Analık sigortasında kullanılırken zamanla gelişim göstererek malullük durumu, diğer tüm hastalıklar, yaşlılık ve işsizlik sigortası gibi kazanımlar da bu alana eklenerek uygulanmaya başlamıştır.

Günümüz Profesyonel İş Dünyasında yeni düzenlemelerle oldukça değişen Mevzuat gereği Sosyal Güvenlik, firmalar için en önemli alanlardan biri haline gelmiştir.

Platform Akademi Eğitim Danışmanlık A.Ş bu geniş iş kollarını bünyesinde toplayan Sosyal Güvenlik alanında Uzman Profesyoneller yetiştirmek, yetişen nitelikli işgücünün firmalarında maksimum verimlilikle çalışabilmelerini sağlayabilmek amacıyla ‘Uygulamalı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi’ Programı ve bunun yanı sıra Modül olarak Bordrolama ve Personel Özlük İşleri Eğitimi, İş Kanunu Çerçevesinde İşçi-İşveren İlişkileri Eğitimi, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Eğitimi, Geçerli Nedenle Fesih ve İşe İade Davaları Eğitimi de düzenlemektedir.