Finans kurumlarındaki uzmanlarının ve yatırımcıların ciddi bir şekilde takip edip başvurdukları türev ürünlerden SWAP, kelime anlamı ile değiş-tokuş ya da takas anlamına gelmektedir. Finansal piyasalarda ise iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri finansal sözleşmelerdir.

Swap Nedir

SWAP işlemi, döviz, faiz, emtia, çapraz döviz gibi enstrümanları içeriyor olmakla birlikte çoğunluğu döviz işlemlerince teşkil olunur. Basit anlatımıyla, döviz SWAP’ı, bir para biriminin belli bir zaman dilimi için başka bir para birimi ile değiş tokuşudur. Bu değişimin fiyatı bahse konu para birimlerinin faizleri üzerinden hesaplanır.

Mali piyasalarla çok fazla ilgilenmeyenler açısından bu tanım hiç şüphesiz yeterli olmayacaktır. Gelin, normal hayattan temsili bir örnekle anlatmaya çalışalım. Selami’nin eski model Renault marka bir arabası var. Hulusi’nin ise BMW’si… Selami, bir süreliğine Hulusi’den BMW’sini ödünç almak istiyor. Bunun karşılığında ise Hulusi’ye kendi arabasını ödünç verecek. Ama, ortada adil olmayan bir durum söz konusu zira Hulusi, geçici süreliğine de olsa, bu değiş-tokuştan elde edeceği fayda açısından zararlı çıkacak. Bunu bertaraf etmek arabalarının piyasa değeri dikkate alınarak Selami Hulusi’ye bir ödeme yapıyor. Bunu kira farkı olarak da düşünebiliriz. Bu işleme araba SWAP’ı diyebiliriz! Bu örnekte arabalarının yerini farklı paralar alırsa işleme Döviz SWAP’ı demeye başlarız…