CFO’ların İşi Artık Daha Zor

CFO’lar, yani şirketlerdeki finans ve mali işlerin başındaki adamlar. Çağdaş anlamda bu adamların görevi ekipleriyle birlikte, -Muhasebe, Vergi, Bütçe ve Finansı yönetmek, -Şirketin karlıklarını korumak, kaynaklarını verimli kullandırmak, -Şirkette sağlıklı bir ERP yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak, -Düzgün bir raporlama sistemi oluşturarak karar alıcıların ihtiyaçlarına cevap bulmak, -Mali Tablolar Analizini yapmak, [...]