fbpx

CFO

Finans Ve Mali İşlerin Başındaki Kahraman (CFO)

Dünyada yaklaşık elli yıldır var olan bu unvan (CFO), Türkiye de üst yönetim organizasyon şemasında çok değil yaklaşık on yıl önce yer bulmaya başladı. Uluslar arası entegrasyon, fırsatlar, krizler, krumsallaşma finans ve mali işlerin de profesyonel olarak yönetilmesini mecbur kıldı ülkemizde… Bildiğiniz üzere ülkemizde birçok firma yüz milyon doların üzerinde [...]

CFO’ların İşi Artık Daha Zor

CFO’lar, yani şirketlerdeki finans ve mali işlerin başındaki adamlar. Çağdaş anlamda bu adamların görevi ekipleriyle birlikte, -Muhasebe, Vergi, Bütçe ve Finansı yönetmek, -Şirketin karlıklarını korumak, kaynaklarını verimli kullandırmak, -Şirkette sağlıklı bir ERP yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak, -Düzgün bir raporlama sistemi oluşturarak karar alıcıların ihtiyaçlarına cevap bulmak, -Mali Tablolar Analizini yapmak, [...]