Dış Ticaret Mevzuatı

Dış ticaret mevzuatı, ülke bağlamında Türkiye için konuşmak gerektiğinde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik ve yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul görmüş, Bakanlar Kurulu’nun yürütme görevini üstlendiği ve anlaşmazlık durumunda mahkemelerin yargı yetkisini aldığı Dış Ticaret kanununun yaptırımları, gereklilikleri ve uyulması gereken kurallarıdır. Kısaca bu şekilde açıklayabileceğimiz dış [...]