Uygulamalı Temel Muhasebe Uzmanlığı Eğitimi

Muhasebe Eğitimi bir firmanın muhasebe ve finans departmanında çalışan ya da çalışacaklara yönelik uzmanlık programıdır. Katılımcıların bu eğitim sonunda muhasebe ile ilgili temel bilgileri uygulamalı olarak öğrenmiş olmaları ve çalışacakları kurumların muhasebe işlemlerini yürütebilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir.