Excel’de Özet Tablo (Pivot Table)

Excel’de Özet Tablo (Pivot Table) Excel’in tablolarınızda bulunan verilerin raporlanabilmesi, istatistiki özetlerinin çıkartılması, Grafiklerin esnek olarak anlık yorumlanabilmesi gibi pek çok işlemi standart excel işlevleri ile gerçekleştirmek uzun zaman alabilir. Örneğin 3 kırılımlı bir raporu standart excel fonksiyonları ile oluşturabilmek için ETOPLA (SUMIF), ÇOKETOPLA (SUMIFS) gibi fonksiyonlara hakim olmak gerekmekte, [...]