Uygulamalı Personel Özlük İşleri Ve Bordrolama Eğitimi

Personel özlük işleri Eğitimi tamamen uygulamalı olarak -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlenmekte, güncel örneklerle desteklenmekte, katılımcılara örnek uygulamalar