Sosyal Güvenlik Eğitimleri

Sosyal Güvenlik Eğitimleri; Bordrolama, İş Hukuku, Personel Özlük İşleri, Tazminatlar, Yasal Bildirimler, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı gibi oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilebilecek iş kollarını kendi bünyesinde toplayan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal Güvenlik kavramı başlangıç olarak İş Kazalarında, Mesleki hastalıklarda ve Analık sigortasında kullanılırken zamanla gelişim göstererek [...]