Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Sunum Ve Açıklama Kontrol Listesi

2002 yılında Avrupa Birliği tarafından halka açık olan tüm şirketlerin ( başka bir deyişle borsada hisse senedi satılan tüm şirketlerin ) 2005 yılından itibaren mali tablolarına Uluslar Arası Finansal Raporlama Standardına tabi olmalarını gerektiren bir düzenleme girdi. Bu düzenlemeden sonra özellikle Avrupa’da bir çok karışıklık meydana geldi. Bu değişikliklerin [...]