Yönetici Asistanlığı Eğitim Programı ve Kurumsal Eğitimler

Yönetici Asistanlığı Eğitim Programı ve Kurumsal Eğitimler Ekonomik küreselleşme ortamının beraberinde getirdiği günümüz piyasa ortamındaki rekabet şartları firma sahipleri ve Üst düzey yöneticilerini yeni Pazar ve gelişim alanlarına iterken yoğun mesai zamanlarını da oldukça arttırmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak Üst Düzey Yöneticiler ve Firma sahipleri Asistanlık için alanında tam Profesyonel, [...]