Uygulamalı İşe Alım Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

Uygulamalı İşe Alım ve Mülakat Teknikleri klasik mülakata oranla adayın nitelikleri, kişilik yapısı ve yetkinlikleri anlamında daha kesin bilgiler elde edilmesini sağlamakta ve görüşmecinin işini kolaylaştırmaktadır.