Ufrs Eğitimi Programının Amacı
Yeni TTK (Türk Ticaret Kanunu) ile birlikte Türkiye’deki bütün şirketlerde uygulanması 01.01.2013’den itibaren zorunlu hale gelecek THSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (THS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili bilgi sunmak ve tüm standartların uygulanması etabında uygulayıcılara yetkinlik kazandırmaktır.

UFRS Eğitim Programı

Programa Kimler Katılabilir?
Türkiye Muhasebe Standartlarını (THS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulayacak olan bütün şirket yetkilileri, mali işler birimi, muhasebe ve bütçe departmanları müdürleri ve müdür yardımcıları ve elemanları, bağımsız dış denetçiler, iç denetçiler, kariyer yapmak isteyen lisans öğrenimini tamamlamış kişiler bu programa katılabilirler.

Ufrs Eğitimi Programın İçeriğinden bazıları :
• Muhasebe Standartlarının Gelişimi
• Türkiye Finansal Raporlama Standartları
-TFRS İlk Uygulaması (UFRS-TFRS 1)
-Hisse Bazlı Ödemeler (UFRS-TFRS 2)
-İşletme Birleşmeleri (UFRS-TFRS 3)
-Sigorta Sözleşmeleri (UFRS-TFRS 4)
-Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler (UFRS-TFRS 5)
-Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (UFRS-TFRS 6)
-Finansal Araçlar-Açıklamalar (UFRS-TFRS 7)
-Faaliyet Bölümleri (UFRS-TFRS 8)
-Finansal Araçlar (UFRS-TFRS 9)

Platform Akademi olarak tüm eğitimlere katılanlara en iyi bilgi ve kaliteli hizmet vermek tek hedefimizdir. Ufrs eğitimi konusunda da bize güvenebilirsiniz.