UFRS Eğitimi Nedir; UFRS Türkçe anlamı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları olarak bilinmektedir. Uniform Financial Reporticg Standarts kısaltılmışı UFRS olarak kullanımı yapılmaktadır. Performans ölçmeye yarayan bir sistem olmasının yanı sıra, farklı ülkelerde hizmet sunan şirketlerin birbirlerinin mali tablolarını görebilmesinde ve karşılaştırılmasında olanak sağlayan bir sistemdir.

UFRS Eğitimi Nedir

UFRS uygulaması sayesinde farklı ülkelerden yatırım yapan şirketler, istedikleri her yerden yatırımlarını takip edebilme ve mali tablolarını inceleme şansları olmasından dolayı, performansa etki etmeyecek tüm kontrolleri de yapmış olmaktadırlar. UFRS tercih edilmesinde birçok etken bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Avrupa Birliği 2005 yılı itibariyle UFRS’yi zorunlu kılmıştır.
  • Global standartlar olma yolunda UFRS önemli avantaj sağlayan bir sistemdir.
  • Ülkeler UFRS’yi ulusal standartlar olarak kabul ederek, sistemden bu doğrultuda yararlanmaktadırlar.
  • Türkiye’de ise yürürlüğe girmesi beklenen Yeni Türk Ticaret Kanunu ile UFRS uygulaması sermaye şirketleri için zorunlu olacaktır.

AB tarafından kabul görmüş UFRS, muhasebe standartlarına uygun olarak bir yapılandırmaya sahiptir. Doğru ve eksiksiz UFRS sisteminden yararlanabilmek için, gerçek raporlama ile sistemdeki verilere ulaşılarak işlem gerçekleştirilebilir. Muhasebe ile ilgili olarak gerekli yapılan sistemsel çalışmalar az olduğundan dolayı UFRS, doğru olarak uygulanıp gerekli çalışmalar ve raporlar uygulandığı takdirde sorunsuz bir şekilde doğru verilere ulaşılabilmektedir.