UFRS ile ülkemiz daha planlı ve programlı aynı zamanda da işçilerine daha fazla eşit hak ve özgürlük veren bir sisteme ulaşmayı planlamaktadır. Büyük şirketlerin hemen hepsi bu programa geçmiş bulunmaktadır.

UFRS Eğitimine Verilen Önem

UFRS eğitimi alan kişiler çok kısa bir sürede iş hayatında çalışabilmekte ve başarıyı kısa zamanda elde edebilmektedir. Ufrs’nin esas amacı şirketlerin ve çalışanlarının mali tablolarını daha detaylı ve daha sağlam zeminlere oturtarak uzun vadede sağlık, emeklilik ve maaş hesaplamalarını yapmayı hedeflemektedir. Bu sayede ne işciler ne de şirket sahipleri uzun ve kısa vadede sorun yaşamamaktadırlar.

Aynı zamanda da işcilerin ve iş verenin hakları koruma altına alınmış olmaktadır. Bu sayede sağlık harcamaları ve sağlık sigortası giderleri düşürülmekte aynı zamanda sağlık sigortası alanında daha kaliteli hizmet alınabilmektedir. Bu eğitimi alan kişiler şirketlerde ufrs alanında bu tür finansal tabloları incelemekte ve onları ufrs’ye uygun bir şekilde düzenlemektedirler.