UFRS eğitimi artık dünya üzerindeki bütün büyük ve küçük ölçekli firmaların uyguladığı ve giderek de yaygınlığını arttıran bir sistemdir. Türkiyede SPK ya bağlı olan kuruluşların çoğunda gerekli olmasından ötürü uygulanmaktadır. UFRS eğitim sistemi tam mali kontrolü gerçekleştirdiği için dünya üzerindeki diğer firmalar ile kıyaslama imkanı sunmaktadır. Bu da şirketlerin kendilerine yön vermelerine faydalı olan bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Eğitimin içeriğinde finansal tabloların sunuluşu diğer şirketler içinde çok önemli verileri gözler önüne serer. Bunun dışında şirketlerin mali disiplinlerini bir önceki yıl ile kıyaslama imkanı da vermesiyle işlerini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Bir diğer önemli tarafı borçlanma maliyetlerini bir düzen içerisinde muhasebeleştirerek esasları gözler önüne sermiş olur. Sistem hemen hemen bütün kalemleri muhasebeleştirerek firmaların her konuda bilgi sahibi olmasına ve dünya üzerindeki firmalar ile kıyaslama imkanına erişmesine neden olur. Muhasebe işlemlerinin şirketler açısından ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu düşünürsek bu sisteme dahil olmanın gerekliliğini daha iyi anlamış oluruz.