2002 yılında Avrupa Birliği tarafından halka açık olan tüm şirketlerin ( başka bir deyişle borsada hisse senedi satılan tüm şirketlerin ) 2005 yılından itibaren mali tablolarına Uluslar Arası Finansal Raporlama Standardına tabi olmalarını gerektiren bir düzenleme girdi. Bu düzenlemeden sonra özellikle Avrupa’da bir çok karışıklık meydana geldi. Bu değişikliklerin sonucunda doğal olarak Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye’de etkilenmiştir. Yeni Türk Ticaret yasasında da zorunlu hale getirilen bu düzenleme şirketlerin hayatlarında değişmez bir parça olmuş durumda

Düzenlemelere uygun tabloların hazırlanması için şu konulara dikkatinizi çekmemiz gerekiyor.

Bu kontrol listesi, 1 Ocak 2007 tarihinde başlayan dönemler için UFRS’lere uygun olarak hazırlanan finansal tablolardaki sunum ve açıklamaları değerlendirmek için uygundur;
31 Ağustos 2007 tarihinde yayımlanan bazı standartlar ve yorumlar 1 Ocak 2007 tarihinde başlayan dönemler için geçerli değildir. Bu bölümler kontrol listesinde gri renk ile gölgelendirilmiştir. Bu gerekliliklerin erken uygulaması genellikle izin verilmektedir. Bu standart ve yorumların geçerlilik tarihinden önce uygulanması durumunda bu durumun genellikle açıklanması gerekmektedir.