Yönetici Asistanlığı Eğitim Programı ve Kurumsal Eğitimler

Ekonomik küreselleşme ortamının beraberinde getirdiği günümüz piyasa ortamındaki rekabet şartları firma sahipleri ve Üst düzey yöneticilerini yeni Pazar ve gelişim alanlarına iterken yoğun mesai zamanlarını da oldukça arttırmıştır.

Yönetici Asistanlığı Eğitim Programı ve Kurumsal Eğitimler

Bu gelişmelere paralel olarak Üst Düzey Yöneticiler ve Firma sahipleri Asistanlık için alanında tam Profesyonel, donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş Uzman personele ihtiyaç duymakta ve arayışlarını bu nitelikler üzerinden gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla ‘Yönetici Asistanlığı Eğitimi’ İş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.

Eğitimin Amaçları

Katılımcıların İletişim Yeteneklerini Maksimum Seviyeye Çıkarmalarını,
Yazılı İletişim Teknikleri, Raporlama, Dosyalama Sistemlerini Kavramalarını,
Zaman Yönetimi ve Planlaması Uygulamasına Hakim Olmalarını,
Karar Verme ve Problem Çözme Yeteneği Kazanmalarını,
Beden Dili Uygulamalarını Geliştirmelerini,
Profesyonel Anlamda Kendilerini Geliştirerek Yeni Davranış Becerileri Kazanmalarını,
Protokol ve Görgü Kurallarını Öğrenmelerini,
Toplantılar Düzenleme ve Yönetme Becerisini Kazanmalarını sağlamaktır.
Diğer kurumsal eğitimler için tıklayınız